Etusivu » Into Seinäjoki Oy » Kehityshankkeet

Kehityshankkeilla edistämme alueen yritysten menestystä. Teemat pureutuvat ajankohtaisiin, yrityslähtöisiin kehittämistarpeisiin.

 

Biomestat

Hankkeessa selvitetään Etelä-Pohjanmaan alueelta kuivalantaa tuottavia kotieläintila keskittymiä ja hevostalouden yksikköjä. Näissä lannoissa piilee energiantuotantopotentiaalia ja ravinnearvoa, joka voitaisiin valjastaa lantaa tuottavien maatilojen lisäliiketoiminnaksi.

 

Hankkeen tavoitteena on selvittää konkreettisien tunnistettujen kotieläintilakeskittymien kautta, millä edellytyksillä, reunaehdoilla ja teknologioilla nämä lannat saataisiin energiantuotantokäyttöön yhteiskäyttöisellä lannankäsittely- ja energiantuotantolaitoksella. Lisäksi kartoitetaan potentiaalisimmat energian käyttökohteet, joita voivat olla yhteiskunnan aluelämpöverkot ja kiinteistöt sekä liikenne. Hankkeen tuloksena muodostetaan helposti käyttöönotettava ja erilaisiin paikallisiin olosuhteisiin skaalautuva kokonaiskonsepti, jota voidaan levittää laajasti maakunnan alueella sijaitseviin kotieläintilakeskittymiin. Rahoitus: Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus / Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto.

 

Lisätietoja: Jussi Yli-Hukkala, 040 831 9622, jussi.yli-hukkala(at)intoseinajoki.fi

 

 

 

 

Kasvua viennistä Ruokaprovinssiin 

Yritysryhmähankkeen tavoitteena on saada aikaan yritystoiminnan ja viennin kasvua elintarvikeyrityksille. Mukana olevat elintarvikealan yritykset aikovat aloittaa tai ovat jo pienimuotoisesti aloitelleet kansainvälistä liiketoimintaa. Yritykset saavat hankkeessa konkreettista asiantuntija-apua liiketoimintansa laajentamiseksi hallitusti ulkomaan markkinoille. Toimenpiteet toteutetaan osittain koko ryhmälle sopivina yhteisinä valmennuksina ja osittain yrityskohtaisina asiantuntijapalveluina. Rahoitus: Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus / Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto.

 

Lisätietoa: Suvi Takala, 044 754 1678 suvi.takala(at)intoseinajoki.fi

 Food Summit

Hankeen tavoitteena on luoda uudenlainen monialaisesti tutkimusta, liike-elämää ja käyttäjäkokemuksia yhdistävä kansainvälinen vuotittainen Food Summit -tapahtuma-alusta. Tapahtuma-alusta on tiettyyn ajankohtaan keskittyvä tapahtumaviikko, joka toimii alustana eri tahojen järjestämille eventeille, mukaanlukien Food business summit. Food Summit kokoaa yhteen maakunnallisesti alueen yrityksiä ja lisää agrobiotalouden osaamisen näkyvyyttä kansallisesti ja kansainvälisesti, vahvistaen samalla vuorovaikutusta asintuntijoiden, tutkimuksen ja yritysten välillä käytännön tekemisen kautta. Lue lisää Etelä-Pohjanmaan agrobiotalouden kehittämisestä ja yhteistyömahdollisuuksista uudessa osoitteessa: www.agrobiotalous.fi. Rahoitus: Pirkanmaan liitto (EAKR), Seinäjoen kaupunki ja Into Seinäjoki Oy (hankeaika: 1.6.2016-31.1.2018).


Lisätietoja: Päivi Alaniska, 040 505 3284, paivi.alaniska(at)intoseinajoki.fi

    

AB SEINÄJOKI  

AB Seinäjoki on agrobiotalouden innovaatioyhteisö, joka tarjoaa alueen yrityksille, kehittäjille ja muille toimijoille mahdollisuuden verkkottua sekä kehittää ja kiihdyttää liiketoimintaansa. Biotaloutta buustaavat yhteistyössä Seinäjoen Ammattikorkeakoulu, Seinäjoen yliopistokeskus ja Into Seinäjoki Oy.

 

Lisätietoja: Päivi Alaniska, puh. 040 505 3284, paivi.alaniska(at)intoseinajoki.fi

www.abseinajoki.com


  

   

 

Kasvuskanneri

Kasvuskannerissa etsitään ja välitetään myyntiliidejä alueen yrityksille. Näitä etsitään avoimista tarjouspyynnöistä ja erilaisista bisnesverkostoista. Tällaisia mahdollisuuksia löytyy esimerkiksi seuraavista kanavista: HILMA, pienhankinnat, YK hankinnat, kontaktoimalla julkisia hankintayksiköitä, Finpro ja muut kehittämisyhtiöt. Liidejä välitetään hankkeen tapahtumissa ja yritystapaamisissa. Tapahtumia järjestetään kahdella konseptilla: Ota selvää tarpeista ja Tarjoa osaamista. Ota selvää tarpeista- tapahtumissa ostajat esittelevät tulevia tai käynnissä olevia tarjouspyyntöjä sekä kertovat ostoprosessistaan. Tarjoa osaamista-tapahtumissa osallistujilta kerätään ennakkotiedot ja koostetaan esite osaamisesta ja tämä esitellään potentiaalisille ostajille tai muille kasvua mahdollistaville kontakteille. Yrityksiä opastetaan samalla itsenäiseen kasvun lähteiden löytämiseen. Hankkeen kohderyhmää ovat erityisesti metalli-, rakennus-, elintarvike- ja sotealan yritykset. Rahoitus: Etelä-Pohjanmaan liitto (EAKR), Into Seinäjoki Oy.

 

Lisätietoja: Pauliina Hautamäki, 0400 754 878, pauliina.hautamaki(a)intoseinajoki.fi

  

  

 

 

Seinäjoen vapaat toimitilat kootusti samassa paikassa ›

Seinäjoen kaupungin avoimet tarjouspyynnöt ›

Into Seinäjoki on Seinäjoen kaupungin kehitysyhtiö. Kehitämme Seinäjokea yritysten houkuttelevana ja kilpailukykyisenä liiketoimintaympäristönä › 

 

Tutustu toimintaamme myös näillä sivustoilla: 

 

 

Frami

>> Kokous- ja toimitilat

Seinäjoki Congress 

>> Seinäjoki kokouskaupunkina

Invest Seinäjoki

>> Sijoitu Seinäjoelle

Visit Seinäjoki

>> Matkaile Seinäjoelle

 

Rytmikorjaamo

>> Kokous- ja toimitilat

Toimitilat ja tontit

>> Seinäjoen vapaat toimitilat ja tontit

Hyvä johtaminen

>> johtamisen teemasivusto

Ruokaprovinssi

>> Lähiruokaa kehittämässä 

Mainostoimisto Semio | Tampere ja SeinäjokiWebio julkaisujärjestelmä, verkkosivujen ylläpito
Sulje sivuvalikko