Etusivu » Into Seinäjoki Oy » Kehityshankkeet

Kehityshankkeilla edistämme alueen yritysten menestystä. Teemat pureutuvat ajankohtaisiin, yrityslähtöisiin kehittämistarpeisiin.

 

Kasvua viennistä Ruokaprovinssiin 

Yritysryhmähankkeen tavoitteena on saada aikaan yritystoiminnan ja viennin kasvua elintarvikeyrityksille. Mukana olevat elintarvikealan yritykset aikovat aloittaa tai ovat jo pienimuotoisesti aloitelleet kansainvälistä liiketoimintaa. Yritykset saavat hankkeessa konkreettista asiantuntija-apua liiketoimintansa laajentamiseksi hallitusti ulkomaan markkinoille. Toimenpiteet toteutetaan osittain koko ryhmälle sopivina yhteisinä valmennuksina ja osittain yrityskohtaisina asiantuntijapalveluina. Rahoitus: Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus / Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto

 

Lisätietoa: Suvi Takala,  044 754 1678 suvi.takala(at)intoseinajoki.fi

 Food Summit

Hankeen tavoitteena on luoda uudenlainen monialaisesti tutkimusta, liike-elämää ja käyttäjäkokemuksia yhdistävä kansainvälinen vuotittainen Food Summit -tapahtuma-alusta. Tapahtuma-alusta on tiettyyn ajankohtaan keskittyvä tapahtumaviikko, joka toimii alustana eri tahojen järjestämille eventeille, mukaanlukien Food business summit. Food Summit kokoaa yhteen maakunnallisesti alueen yrityksiä ja lisää agrobiotalouden osaamisen näkyvyyttä kansallisesti ja kansainvälisesti, vahvistaen samalla vuorovaikutusta asintuntijoiden, tutkimuksen ja yritysten välillä käytännön tekemisen kautta. Lue lisää Etelä-Pohjanmaan agrobiotalouden kehittämisestä ja yhteistyömahdollisuuksista uudessa osoitteessa: www.agrobiotalous.fi. Hanketta rahoittaa Pirkanmaan liitto (EAKR), Seinäjoen kaupunki ja Into Seinäjoki Oy (hankeaika: 1.6.2016-30.11.2017).


Lisätietoja: Päivi Alaniska, 040 505 3284, paivi.alaniska(at)intoseinajoki.fi

    

AB SEINÄJOKI  

AB Seinäjoki on agrobiotalouden innovaatioyhteisö, joka tarjoaa alueen yrityksille, kehittäjille ja muille toimijoille mahdollisuuden verkkottua sekä kehittää ja kiihdyttää liiketoimintaansa. Biotaloutta buustaavat yhteistyössä Seinäjoen Ammattikorkeakoulu, Seinäjoen yliopistokeskus ja Into Seinäjoki Oy.

 

Lisätietoja: Päivi Alaniska, puh. 040 505 3284, paivi.alaniska(at)intoseinajoki.fi

www.abseinajoki.com


  

   

 

Kasvua Ruokaprovinssista

Lähiruokahankkeessa vahvistetaan edelleen Etelä-Pohjanmaan asemaa valtakunnallisesti ja kansainvälisesti tunnettuna Ruokaprovinssina. Hanke edistää lähiruokatoimijoiden verkottumista ja yhteistyötä, lisää yritysten osaamista erilaisilla liiketoimintavalmennuksilla ja parantaa kuluttajien lähiruokatietoisuutta. Into Seinäjoki Oy sekä Sedu Aikuiskoulutus toteuttavat hanketta yhteistyössä 1.10.2015- 31.10.2017. Rahoitus: Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus/ Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto.

 

Lisätietoja: Suvi Takala, 044 754 1678, suvi.takala(at)intoseinajoki.fi
 

www.ruokaprovinssi.fi

 

 

 

Agroteknologian kasvuohjelma Agrotechnology from Finland

Agroteknologian kasvuohjelma tukee suomalaisten agroteknologia-alan yritysten kasvua ja vientiä. Kotimaan markkinoiden rajallisuuden vuoksi kasvua on haettava kansainvälisiltä markkinoilta, missä on kysyntää edistyneille teknologiaratkaisuille. Ohjelma koostuu kolmesta kokonaisuudesta: maatalouskoneet, metsätalouskoneet ja karjatalous. 
Agroteknologian kasvuohjelma toteutetaan yhteistyössä Into Seinäjoen sekä Team Finland -toimijoiden kesken.

 

Tavoitteet:

  • Kasvattaa agroteknologiayritysten liikevaihtoa ja vientiä
  • Potentiaalisimpien kohdemarkkinoiden, liiketoimintamahdollisuuksien sekä asiakkuuksien tunnistaminen
  • Yritysten myynti- ja markkinointivalmiuksien kehittäminen vastaamaan kohdemarkkinoiden vaatimuksia
  • Lisätä suomalaisen agroteknologiatoimialan kansainvälistä tunnettuutta 

Hyödyt yrityksille:

  • Markkinaselvitykset potentiaalisista kohdemarkkinoista
  • Yritysten kansainvälistymisosaamisen ja myyntitaitojen kehittäminen
  • Fact finding sekä business delegation-matkat kohdemarkkinoille
  • B2B seminaarit sekä messut valituilla kohdemarkkinoilla
  • Ostajatapaamiset kohdemarkkinoilla ja Suomessa
  • Yhteinen markkinointimateriaali toimialan suomalaisesta tarjoamasta

 Lisätietoja: Jussi Yli-Hukkala, puh. 040 831 9622, jussi.yli-hukkala(at)intoseinajoki.fi 

  

Kasvuskanneri

Kasvuskannerissa etsitään ja välitetään myyntiliidejä alueen yrityksille. Näitä etsitään avoimista tarjouspyynnöistä ja erilaisista bisnesverkostoista. Tällaisia mahdollisuuksia löytyy esimerkiksi seuraavista kanavista: HILMA, pienhankinnat, YK hankinnat, kontaktoimalla julkisia hankintayksiköitä, Finpro ja muut kehittämisyhtiöt. Liidejä välitetään hankkeen tapahtumissa ja yritystapaamisissa. Tapahtumia järjestetään kahdella konseptilla: Ota selvää tarpeista ja Tarjoa osaamista. Ota selvää tarpeista- tapahtumissa ostajat esittelevät tulevia tai käynnissä olevia tarjouspyyntöjä sekä kertovat ostoprosessistaan. Tarjoa osaamista-tapahtumissa osallistujilta kerätään ennakkotiedot ja koostetaan esite osaamisesta ja tämä esitellään potentiaalisille ostajille tai muille kasvua mahdollistaville kontakteille. Yrityksiä opastetaan samalla itsenäiseen kasvun lähteiden löytämiseen. Hankkeen kohderyhmää ovat erityisesti metalli-, rakennus-, elintarvike- ja sotealan yritykset. Rahoitus: Etelä-Pohjanmaan liitto (EAKR), Into Seinäjoki oy

 

Lisätietoja: Pauliina Hautamäki, 0400 754 878, pauliina.hautamaki(a)intoseinajoki.fi

  

  

 

 

Seinäjoen vapaat toimitilat kootusti samassa paikassa ›

Seinäjoen kaupungin avoimet tarjouspyynnöt ›

Into Seinäjoki on Seinäjoen kaupungin kehitysyhtiö. Kehitämme Seinäjokea yritysten houkuttelevana ja kilpailukykyisenä liiketoimintaympäristönä › 

 

Tutustu toimintaamme myös näillä sivustoilla: 

 

 

Frami

>> Kokous- ja toimitilat

Seinäjoki Congress 

>> Seinäjoki kokouskaupunkina

Invest Seinäjoki

>> Sijoitu Seinäjoelle

Visit Seinäjoki

>> Matkaile Seinäjoelle

Agrobiotalous

>> Agrobiotalouden piilaakso

Rytmikorjaamo

>> Kokous- ja toimitilat

Toimitilat ja tontit

>> Seinäjoen vapaat toimitilat ja tontit

Hyvä johtaminen

>> johtamisen teemasivusto

Ruokaprovinssi

>> Lähiruokaa kehittämässä 

Mainostoimisto Semio | Tampere ja SeinäjokiWebio julkaisujärjestelmä, verkkosivujen ylläpito
Sulje sivuvalikko