Etusivu » Into Seinäjoki Oy » Kehityshankkeet

Kehityshankkeilla edistämme alueen yritysten menestystä. Teemat pureutuvat ajankohtaisiin, yrityslähtöisiin kehittämistarpeisiin.

 

UUDISTAMINEN JA UUTEEN INNOSTAMINEN

 

Food Summit

Hankeen tavoitteena on luoda uudenlainen monialaisesti tutkimusta, liike-elämää ja käyttäjäkokemuksia yhdistävä kansainvälinen vuotittainen Food Summit -tapahtuma-alusta. Tapahtuma-alusta on tiettyyn ajankohtaan keskittyvä tapahtumaviikko, joka toimii alustana eri tahojen järjestämille eventeille, mukaanlukien Food business summit. Food Summit kokoaa yhteen maakunnallisesti alueen yrityksiä ja lisää agrobiotalouden osaamisen näkyvyyttä kansallisesti ja kansainvälisesti, vahvistaen samalla vuorovaikutusta asintuntijoiden, tutkimuksen ja yritysten välillä käytännön tekemisen kautta. Lue lisää Etelä-Pohjanmaan agrobiotalouden kehittämisestä ja yhteistyömahdollisuuksista uudessa osoitteessa: www.agrobiotalous.fi.

 

Rahoitus: Pirkanmaan liitto (EAKR), Seinäjoen kaupunki, Into Seinäjoki Oy

Hankeaika: 1.6.2016-30.11.2017

Ote yhteyttä: Päivi Alaniska, 0405053284, paivi.alaniska(at)intoseinajoki.fi

   

 

Ruokajärjestelmien uudet digitaaliset ratkaisut

Teknologian kehittyminen, avoimen datan lisääntyminen ja toimintaympäristön muuttuminen luovat uudenlaisia liiketoimintamahdollisuuksia. Myös perinteisten yritysten ja toimialojen on pakko kehittää toimintaansa yhä kiristyvässä kilpailutilanteessa. Hanke mahdollistaa uusien ideoiden ja konseptien luomista ruokajärjestelmiin erityisesti digitalisaation näkökulmasta sekä uusien ideointin pilotointia oikeassa ympäristössä. Hankkeen ansiosta Seinäjoen seudun vetovoima yritysten ja osaajien näkökulmasta kasvaa.

 

Rahoitus: Pirkanmaan liitto (EAKR), Seinäjoen kaupunki, Into Seinäjoki Oy

 

Ota yhteyttä: Juha Kurkela, puh. 040 833 2811, juha.kurkela(at)intoseinajoki.fi

   

 

 

YRITYSTEN SYNTYMISEN JA KASVUN TUKEMINEN

 

STARTUP LAKEUS

Tavoitteena on kehittää ja pilotoida liikeideoiden jalostamisen uusia toimintatapoja. Projektissa syntyy kustannustehokkaita ja toimialariippumattomasti kasvuun kannustavia työkaluja julkisten elinkeino-, neuvonta- ja koulutusorganisaatioiden käyttöön. Projektia toteuttavat yhteistyössä Into Seinäjoki Oy ja Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy.

 

Rahoitus: Pirkanmaan liitto (EAKR), Seinäjoen kaupunki

 

Lisätietoja: Eeva Jussila, puh. 040 508 7709, eeva.jussila(at)intoseinajoki.fi

 

Tutustu tarkemmin sivulla liikeideat lentoon.

  

 

AB SEINÄJOKI  

AB Seinäjoki on agrobiotalouden innovaatioyhteisö, joka tarjoaa alueen yrityksille, kehittäjille ja muille toimijoille mahdollisuuden verkkottua sekä kehittää ja kiihdyttää liiketoimintaansa. Biotaloutta buustaavat yhteistyössä Seinäjoen Ammattikorkeakoulu, Seinäjoen yliopistokeskus ja Into Seinäjoki Oy.

 

Lisätietoja: Päivi Alaniska, puh. 040 505 3284, paivi.alaniska(at)intoseinajoki.fi

www.abseinajoki.com


  

  

 

Kimpasta voimaa maaseudulle

Hankkeessa koulutetaan alueen maatilayrittäjiä kohti verkostomaisempaa yrittämistä. Hankkeen päätavoitteena on lisätä maatilayrittäjien osaamista maatilojen yhteistyön tekemisestä ja sen erilaisista toteuttamistavoista. Hankkeen oppien kautta maatilayrittäjät osaavat hahmottaa ja toimia paremmin erilaisissa verkostoissa, osaavat hyödyntää olemassa olevia yritys- ja kehitysverkostoja sekä hahmottavat paremmin yhteistyön mahdollisuuksia oman maatilansa toimintaympäristössä. Hankkeen avulla alueen maatilayrittäjien valmiudet yhteistyön tekemiseen parantuvat ja heillä on tosiasiallisemmat mahdollisuudet yhteistyön avulla vaikuttaa tilan kiinteiden kulujen alentamiseen ja oman kilpailukykynsä parantamiseen.

 

Hanke toteutetaan ajalla 1.1.2016 – 31.12.2016 ja sitä toteuttavat yhteistyössä Sedu Aikuiskoulutus, ProAgria Etelä-Pohjanmaa ja Into Seinäjoki Oy. Päärahoittaja Liiveri ry.

 

Ota yhteyttä: Jenni Koski, puh. 050 554 1440, jenni.koski(at)intoseinajoki.fi

 

 

 

Tuunaa Tuottoa Vol.2 - luova monialainen verkosto

Tavoitteena on synnyttää valtakunnallinen luovien alojen osaajapankki, tuunaajaverkosto, joka tarjoaa monialaisesti palveluita eri toimialojen yrityksille. Tavoitteena on tuottaa kilpailukykyä ja kasvua luovien alojen yrityksille sekä niiden asiakkaille. Into Seinäjoki Oy toteuttaa hankkeessa osallistavaa ryhmävalmennusta, jossa luovien alojen osaajat kehittävät erityisesti alueen ruokajärjestelmäketjun yrityksiä. Tuloksena on toimiva luovien alojen verkosto, jonka osaajat ovat oppineet luomaan aineetonta lisäarvoa omassa liiketoiminnassaan ja kehittävät kilpailukykyisiä palveluita vuorovaikutuksessa monialaisten asiakkaittensa kanssa. 

 

Hankekonsortiossa mukana yrityskehitysyhtiöt Posintra Oy, Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy, Into Seinäjoki Oy ja Novago Yrityskehitys Oy sekä Humak (humanistinen ammattikorkeakoulu). Toteutusaika 1.10.-30.6.2017.

 

Rahoitus: Hämeen ELY-keskus (ESR) ja hankekonsortion osatoteuttajat.

 

Ota yhteyttä: Kirsi Mattila, 040 530 5111, etunimi.sukunimi(at)intoseinajoki.fi

 

www.tuunaatuottoa.fi

  

 

Kasvua Ruokaprovinssista

Lähiruokahankkeessa vahvistetaan edelleen Etelä-Pohjanmaan asemaa valtakunnallisesti ja kansainvälisesti tunnettuna Ruokaprovinssina. Hanke edistää lähiruokatoimijoiden verkottumista ja yhteistyötä, lisää yritysten osaamista erilaisilla liiketoimintavalmennuksilla ja parantaa kuluttajien lähiruokatietoisuutta.

Into Seinäjoki Oy sekä Sedu Aikuiskoulutus toteuttavat hanketta yhteistyössä 1.10.2015- 31.10.2017.

 

Rahoitus: Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus/ Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto

 

Ota yhteyttä: Suvi Mäki-Pirilä, 044 754 1678, suvi.maki-pirila(at)intoseinajoki.fi
 

www.ruokaprovinssi.fi

 

 

 

Agroteknologian kasvuohjelma Agrotechnology from Finland

Agroteknologian kasvuohjelma tukee suomalaisten agroteknologia-alan yritysten kasvua ja vientiä. Kotimaan markkinoiden rajallisuuden vuoksi kasvua on haettava kansainvälisiltä markkinoilta, missä on kysyntää edistyneille teknologiaratkaisuille. Ohjelma koostuu kolmesta kokonaisuudesta: maatalouskoneet, metsätalouskoneet ja karjatalous. 
Agroteknologian kasvuohjelma toteutetaan yhteistyössä Into Seinäjoen sekä Team Finland -toimijoiden kesken.

 

Tavoitteet:

  • Kasvattaa agroteknologiayritysten liikevaihtoa ja vientiä
  • Potentiaalisimpien kohdemarkkinoiden, liiketoimintamahdollisuuksien sekä asiakkuuksien tunnistaminen
  • Yritysten myynti- ja markkinointivalmiuksien kehittäminen vastaamaan kohdemarkkinoiden vaatimuksia
  • Lisätä suomalaisen agroteknologiatoimialan kansainvälistä tunnettuutta 

Hyödyt yrityksille:

  • Markkinaselvitykset potentiaalisista kohdemarkkinoista
  • Yritysten kansainvälistymisosaamisen ja myyntitaitojen kehittäminen
  • Fact finding sekä business delegation-matkat kohdemarkkinoille
  • B2B seminaarit sekä messut valituilla kohdemarkkinoilla
  • Ostajatapaamiset kohdemarkkinoilla ja Suomessa
  • Yhteinen markkinointimateriaali toimialan suomalaisesta tarjoamasta

 

Lisätietoja: Jussi Yli-Hukkala, puh. 040 831 9622, jussi.yli-hukkala(at)intoseinajoki.fi 

  

Kasvuskanneri

Kasvuskannerissa etsitään ja välitetään myyntiliidejä alueen yrityksille. Näitä etsitään avoimista tarjouspyynnöistä ja erilaisista bisnesverkostoista. Tällaisia mahdollisuuksia löytyy esimerkiksi seuraavista kanavista: HILMA, pienhankinnat, YK hankinnat, kontaktoimalla julkisia hankintayksiköitä, Finpro ja muut kehittämisyhtiöt. Liidejä välitetään hankkeen tapahtumissa ja yritystapaamisissa. Tapahtumia järjestetään kahdella konseptilla: Ota selvää tarpeista ja Tarjoa osaamista. Ota selvää tarpeista- tapahtumissa ostajat esittelevät tulevia tai käynnissä olevia tarjouspyyntöjä sekä kertovat ostoprosessistaan. Tarjoa osaamista-tapahtumissa osallistujilta kerätään ennakkotiedot ja koostetaan esite osaamisesta ja tämä esitellään potentiaalisille ostajille tai muille kasvua mahdollistaville kontakteille. Yrityksiä opastetaan samalla itsenäiseen kasvun lähteiden löytämiseen. Hankkeen kohderyhmää ovat erityisesti metalli-, rakennus-, elintarvike- ja sotealan yritykset. 

 

Rahoitus: Etelä-Pohjanmaan liitto (EAKR), Into Seinäjoki oy

 

Lisätietoja: Pauliina Hautamäki, 0400 754 878, pauliina.hautamaki(a)intoseinajoki.fi

  

 

 

YRITYSTEN TOIMINTAEDELLYTYSTEN KEHITTÄMINEN
 

Respa - recreating spaces - kaupunkien erityisalueiden uusi yrityskehitysmalli

Luodaan uudentyyppinen, fyysiseen alueeseen ja sen toimintoihin perustuva kehitysalusta ja innovaatioympäristö yritysten tuotteiden ja palvelujen uudistamiselle. Päätoimenpiteenä on yritysarkkitehtuurikilpailun (Fiksu assa) organisoiminen. Erityisesti Seinäjoen asemanseutu toimii testausalustana, katso myös: www.intoseinajoki.fi/fiksuassa

 

Rahoitus: Pirkanmaan liitto (EAKR), Seinäjoen kaupunki, Into Seinäjoki Oy

 

Lisätietoja: Johanna Rintamäki (ent. Hietanen), 040 592 7518, johanna.rintamaki(at)intoseinajoki.fi

 

 

 

 

Esiselvitys yritysyhteistyön uusista malleista innovatiivisessa julkisessa hankinnassa - case keskuskeittiö

Haemme uudenlaista toimintamallia ja -tapaa 1) kaupunki-yritys-yhteistyön edistämiseksi sekä 2) käyttäjälähtöisen ajattelun lisäämiseksi julkisten investointien valmisteluprosessissa. Hanke toteutetaan suunnitteilla olevan Seinäjoen kaupungin keskuskeittiö-investoinnin puitteissa. Tuloksena syntyy kooste käyttäjätarpeista ja reunaehdoista keskuskeittiöympäristössä, olemassa olevista ratkaisuista sekä yritysverkosto, joka tunnistaa julkisen sektorin investointien mahdollisuudet liiketoiminnan kasvun elementteinä. Laajemmin esiselvityksen tuloksena syntyy ehdotuksia, kuinka lisätä yritysyhteistyötä osana innovatiivisia julkisia hankintakohteita.

 

Rahoittajat: Etelä-Pohjanmaan liitto, Into Seinäjoki Oy

 

Lisätietoja: Sanna Kankaanpää, p. 0400 743 422, sanna.kankaanpaa(at)intoseinajoki.fi

 

 

 

Julkiset hankinnat innovatiivisen yritystoiminnan edistäjänä

Julkiset hankinnat ovat yksi keino vaikuttaa yritysten toimintaedellytyksiin. Seinäjoella kaupunki käyttää vuosittain kymmeniä miljoonia euroja tavaroiden ja palvelujen ostamiseen yrityksiltä. Hankintojen avulla voidaan tukea yritysten uudistumista ja edellyttää uusia palveluratkaisuja. Julkiset hankinnat voivat tarjota yrityksille mahdollisuuksia pilotoida uusia tuotteita ja saada referenssikohteita. Samalla kaupunki voi löytää uusia tapoja palvelujen tuottamiseen. 

 

Hankkeen tavoitteena on lisätä Seinäjoen kaupunkiseudulla toimivien pk-yritysten osaamista julkisista hankinnoista, aktivoida yrityksissä uusia tapoja osallistua julkisiin tarjouskilpailuihin ja tuottaa uusia tuote- ja palveluratkaisuja sekä sitä kautta rohkaistua yritysten väliseen yhteistyöhön ja kasvuun uusilla markkinoilla. Projektissa myös kehitetään Seinäjoen kaupunkiseudun kuntien hankintamenettelyitä siten, että ne tukevat alueen elinkeinoelämän ja aluetalouden kasvua.

 

Rahoitus: Pirkanmaan liitto (EAKR), Seinäjoen kaupunkiseudun kunnat (Ilmajoki, Jalasjärvi, Kuortane, Kurikka, Lapua, Seinäjoki), Into Seinäjoki Oy

 

Lisätietoja: Antti Savola, puh. 041 462 6892, antti.savola(at)intoseinajoki.fi

 

  

 

Seinäjoen vapaat toimitilat kootusti samassa paikassa ›

Seinäjoen kaupungin avoimet tarjouspyynnöt ›

Into Seinäjoki on Seinäjoen kaupungin kehitysyhtiö. Kehitämme Seinäjokea yritysten houkuttelevana ja kilpailukykyisenä liiketoimintaympäristönä › 

 

Tutustu toimintaamme myös näillä sivustoilla: 

 

 

Frami

>> Kokous- ja toimitilat

Seinäjoki Congress 

>> Seinäjoki kokouskaupunkina

Invest Seinäjoki

>> Sijoitu Seinäjoelle

Visit Seinäjoki

>> Matkaile Seinäjoelle

Agrobiotalous

>> Agrobiotalouden piilaakso

Rytmikorjaamo

>> Kokous- ja toimitilat

Toimitilat ja tontit

>> Seinäjoen vapaat toimitilat ja tontit

Sydämellinen Seinäjoki

>> Keskustan kauppiaiden kampanjat

Testing lab

>> Liikunta-alan tuotetestaus

Ruokaprovinssi

>> Lähiruokaa kehittämässä 

Hyvä johtaminen

>> johtamisen teema- ja tapahtumasivusto

Mainostoimisto Semio | Tampere ja SeinäjokiWebio julkaisujärjestelmä, verkkosivujen ylläpito
Sulje sivuvalikko