Yksinyrittäjän
tuen hakeminen

TUEN HAKU PÄÄTTYY 30.9.2020 – HAE NYT!

Tällä sivulla olevalla lomakkeella voivat hakea yksinyrittäjän tukea yrittäjät, joiden yrityksen YTJ:n mukainen kotipaikka on Seinäjoki. Tukihakemukset käsitellään Intossa. Tuen hyväksyy ja maksaa lopullisesti Seinäjoen kaupunki. 

Yksinyrittäjän tuki on 2 000 euron kertakorvaus yksinyrittäjän yritystoiminnasta aiheutuneisiin kustannuksiin. Näitä ovat esimerkiksi yritystoimintaa varten hankittujen tilojen ja laitteiden kustannukset sekä kirjanpito- ja toimistomenot. Yrittäjän itselleen nostamaa palkkaa ei lueta kustannuksiin, mutta kaikkiin muihin kustannuksiin tukea voidaan käyttää.

Yksinyrittäjän tuen ehdot tiivitetysti:

1. PÄÄTOIMISUUS
Päätoiminen yrittäjyys tarkoittaa, että yrittäjä on YEL-rekisterissä tai että hän voi esittää minimissään 20 000 euron vuosittaisen yrittäjätulon tai laskutuksen.  Sivutulot eivät vaikuta tukikelpoisuuteen. Tukea voidaan myöntää myös muut ehdot täyttävälle yksinyrittäjälle, joka on epidemian vuoksi 16.3. jälkeen hakeutunut palkkatöihin.

2. YKSINYRITTÄJYYS
Yksinyrittäjällä tarkoitetaan yksin taloudellista toimintaa harjoittavaa henkilöä, jolla ei ole palkattua työvoimaa hakemushetkellä.

3. LIIKETOIMINNAN KANNATTAVUUS
Yrityksellä katsotaan olevan edellytykset kannattavaan liiketoimintaan, mikäli yritystoiminta on ollut kannattavaa tilinpäätökseen tai veroilmoitukseen perustuen.

4. KORONAN HEIKENTÄVÄ VAIKUTUS
Yrityksen taloudellinen tilanne on heikentynyt koronavirusepidemian vuoksi, mikäli yrityksen myyntituotot ja myyntisaatavat 16.3.2020 jälkeen ovat laskeneet yli 30 prosenttia kulujen pysyttyä lähes samalla tasolla edellisen 12 kuukauden ajan. Huomioithan, että tukea voi hakea vielä elokuun kirjanpidolla, mutta ei enää syyskuun (hakuaika päättyy 30.9.)!

5. VEROJEN ASIANMUKAINEN HOITAMINEN
Yrityksen verot ovat asianmukaisesti hoidettu tai mikäli yrityksellä on verovelkaa,  löytyy 
Verohallinnon hyväksymä suunnitelma verovelan maksamiseksi tai osoitus tehdystä verovelkojen maksujärjestelyhakemuksesta.

6. LIIKETOIMINNAN JATKUVUUS
Hakija aikoo jatkaa yrityksen liiketoimintaa koronaepidemian jälkeen.

Huom! Aiemmin muuta koronatukea (ELY, Business Finland) saaneille yksinyrittäjille ei voida myöntää yksinyrittäjien tukea.

Tästä voit tutustua hakemuslomakkeen näköisversioon (versio 4.5.2020) ennen kuin alat täyttää sitä.
Tästä voit tutustua tarkemmin rahoitusehtoihin ja yleisimpiin kysymyksiin hakemisesta.

Hakemuksen täyttämistä varten tarvitset pankkitunnukset tai mobiilivarmenteen.

Tarvittavia tietoja:
– Y-tunnus (jos on)
– Yritysmuoto
– YEL-vakuutusnumero
– Yritystoiminnan aloitusajankohta
– Pankkiyhteys (IBAN)
– Tiedot mahdollisista myönnetyistä de minimis -tuista viimeisen kahden verovuoden aikana.

Hakemukseen tarvittavat PAKOLLISET liitteet:
– Viimeisin tilinpäätös TAI veroilmoitus.
– Verovelkatodistus TAI Verohallinnon hyväksymä suunnitelma verovelan maksamiseksi TAI osoitus Verohallinnolle jätetystä verovelkojen maksujärjestelyhakemuksesta. Voit tilata verovelkatodistuksen OmaVerossa (vero.fi/omavero). Todistus toimitetaan välittömästi OmaVeroon, josta voit ladata pdf-tiedoston, ja lähettää sen liitteenä vastausviestissäsi.
– Kuukausittaiset otteet vuoden 2020 kirjanpidosta tai tiliotteista sen todentamiseksi, miten myynti ja kustannukset ovat kehittyneet (myös 16.3. jälkeen).

HUOM! Hakulomaketta ei voi tallentaa, joten varmistathan että sinulla on valmiina kaikki hakemuksen täyttöön vaadittava materiaali.
Liitteiden lisääminen tukihakemuslomakkeeseen ei tietoturvasyistä toimi Internet Explorer -selaimella.
Mikäli sinulla ei ole liitteitä valmiiksi sähköisessä muodossa, eikä skannausmahdollisuutta, voit ottaa liitteistä kännykkäkuvat ja liittää ne mukaan hakemukseen.

Muuta huomioitavaa:
Avustuksen hakijan tulee huomioida, että kunnan hyväksyessä hakemuksen syntyy hakijan ja kunnan välille valtionavustuslain 7 § 3 momentin mukainen sopimus. Avustuksen saajan tulee sopimukseen perustuen viipymättä palauttaa virheellisesti, liikaa tai ilmeisen perusteettomasti saamansa avustus. Väärinkäyttötapauksessa kunta voi vaatia maksetun avustuksen palautettavaksi. Tuen saaja sitoutuu antamaan tarvittaessa tuen myöntäjälle tarvittavat tiedot sen varmistamiseksi, että tukea ei ole haettu tukiehtojen vastaisesti.  Avustuksen myöntäneellä kunnalla sekä työ- ja elinkeinoministeriöllä on oikeus tarkastaa jälkikäteen, mihin tarkoitukseen tuki on käytetty.

Hakemukset otetaan käsittelyyn saapumisjärjestyksessä 1-2 päivän kuluessa saapumisesta. Saat tästä ilmoituksen sähköpostiisi. Mikäli lisätietoja ei tarvita, päätös- ja maksuprosessi vien noin viikon. Saat myös päätöksestä ilmoituksen sähköpostiisi.

Huom! Tällä hakemuksella voivat hakea tukea vain ne yritykset, joiden YTJ-rekisterin mukainen kotikunta on Seinäjoki!

Klikkaa tukihakemukseen tästä >>