Päätehtäväni on auttaa yrityksiä kansainvälistymään. Toimin yritysten kansainvälistymistä edistävässä Enterprise Europe Network-verkostossa ja siinä toimimme paljolti laajan eurooppalaisen kollega-verkoston kautta.

Työpäivät täyttyvät lähinnä kansainvälistymiseen kuuluvasta neuvonnasta ja kontaktien hankkimisesta yrityksille. Neuvontatyötä tehdään kollegaverkoston kautta eli selvittelen yrityksille erilaisia asioita suoraan kysymällä eri maiden kollegoillta. Yritysten verkottumista teemme erilaisten matchmaking-tilaisuuksien ja yrityskontaktipörssin kautta.

Minua innostaa se, että oman työn kautta yritys voi saada uusia kansainvälisiä kontakteja tai yhteistyösopimuksia! Myös kansainvälisessä verkostossa työskentely on tosi mielenkiintoista, ikinä ei tiedä mihin asiaan liittyviä kyselyitä tulee seuraavaksi vastaan!

Vapaa-aikana luen, retkeilen, kuuntelen musiikkia ja teen ”mummihommia”.