intoseinajoki.fi

Yritysten menestystä varten

Into Seinäjoki Oy on Seinäjoen kaupungin kehitysyhtiö. Asiakkaitamme ovat aloittavat, kehittyvät ja alueelle sijoittuvat yritykset.
Autamme asiakkaitamme menestymään sekä kehitämme Seinäjokea entistä paremmaksi liiketoimintaympäristöksi.

Inton tavoitteet vuodelle 2020

 

1200

osallistujaa Inton tapahtumissa

5

asiakasyritystä mukana kansallisissa kasvuyritystapahtumissa

4500

asiakaskontaktia

100

tarjousta sijoittuville yrityksille

25

sijoittunutta yritystä maakunnan ulkopuolelta

1900

neuvonta- ja tilapalvelua

250

yritystyöpaikkaa toihinseinajoelle.fi:ssä

100 000

kävijää visitseinajoki.fi:ssä

160

liikeideoiden jalostajaa

Z-sukupolven

yrittäjyyttä tukeva toimintamalli valmiiksi

tuloksiamme 2019

Palvelua yrityksille

Sijoittumistapaamista maakunnan ulkopuolella

Palvelua liikeidean kehittäjälle

Sijoittunutta yritystä maakunnan ulkopuolelta

Osallistujaa tapahtumissamme

Tyytyväiset asiakkaat, NPS

Yritystyöpaikkaa toihinseinajoelle.fi

Tapaamista seinäjokelaisten yritysten kanssa vuodesta 2015

OMISTUS:

Seinäjoen kaupunki ja Seinäjoen ammattikorkeakoulu.

HALLITUS:

Esa Nuottivaara pj, Mikko Takala, Aki Ylinen, Aila Hemminki
Anne Flinkkilä, Veikko Koivisto, Kati Särmö, Eetu Lehtola
Joanna Silver, Jorma Rasinmäki, Tapio Varmola

meneillään olevat kehityshankkeemme

Kehityshankkeilla edistämme alueen yritysten menestystä. Teemat pureutuvat ajankohtaisiin, yrityslähtöisiin kehittämistarpeisiin.
Onko sinulla idea, jonka voisi hankkeistaa?
Ota yhteyttä: Hannemari Niemi, kehittämispäällikkö, puh. 040 145 1300, hannemari.niemi(at)intoseinajoki.fi

 

TEST IT – TAPAHTUMISTA BUUSTIA BISNEKSELLE

Yritysinnovaatiot kasvuun – testauspilotointimalli tapahtumissa

Hankkeessa testataan yritysten uusia tuotteita ja palveluita Seinäjoen suurtapahtumissa. Hankkeen tuloksena syntyy uudenlainen innovaatioyhteistyömalli yritysten ja tapahtumien välille.

Hankeaika 1.6. 2019-30.5.2021.
Rahoitus: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR). Hankekoodi: A75072.

Lisätietoja: Johanna Rintamäki, 040 592 7518

Kokka kohti Etelä-Pohjanmaata

Kansainvälisiä osaajia alueen yrityksiin

Hankkeen tavoitteena on edistää kansainvälisten osaajien työllistymistä alueen yrityksiin. Hankkeessa rakennetaan kuusi toimintamallia, jotka tähtäävät työllistymisvalmiuksien parantamiseen lisäämällä maahanmuuttajien työelämätietoutta sekä yritysten valmiuksia kansainvälisen osaajan rekrytoimiseksi. Lisäksi hankkeessa edistetään alueellista yhteistyötä luomalla Etelä-Pohjanmaan Talent Hub -verkosto kansallista Talent Boost -konseptia mukaillen.

Hankeaika: 1.2.2020 – 28.2.2022
Rahoitus: Euroopan sosiaalirahasto (ESR)
Hankekoodi: S21900
Hankkeen toteuttajat: Seinäjoen Ammattikorkeakoulu, Into Seinäjoki, Suomen Yrittäjäopisto, Sedu ja Kauhajoen kaupunki

Lisätietoja: Anu Portti, 050 530 9250

Healthy kids of Seinäjoki

Healthy kids of Seinäjoki -kehitysalusta alueellisena vahvuutena ja yritysten kasvun lähteenä

Hankkeessa tiivistetään yritys-, tutkimus- ja sidosryhmäyhteistyötä lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen teemassa. Tavoitteena on vahvistaa Healthy Kids of Seinäjoki -alustaa fyysisenä, toiminnallisena ja digitaalisena kehitysympäristönä erityisesti yrityksille. Hankkeen tuloksena syntyy mallinnettu kehitysalusta.

Hankeaika 1.5.2019-30.4.2021.
Rahoitus: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR). Hankekoodi: A74909.
Hankkeen toteuttajat: Into Seinäjoki Oy, Seinäjoen kaupunki ja Seinäjoen Ammattikorkeakoulu

Lisätietoja: Maria Ahvenniemi, 044 5356653

#Yrittäjäz

Menestyskonseptit tulevaisuuden yrittäjyyteen

Hankkeen tavoitteena on lisätä tietoisuutta ja ymmärrystä uuden Z-sukupolven yrittäjyyden muodoista, niiden tarjoamista mahdollisuuksista ja ansaintamalleista sekä toisaalta myös tuen tarpeesta. Tarkoituksena on lisätä yrityspalveluorganisaatioissa työskentelevien henkilöiden valmiuksia näiden yrittäjien sparraamiseen kohti tulevaisuutta. Hankkeella tavoitellaan myös uudenlaisen yhteistyön syntymistä nuorten Z-sukupolven yrittäjien ja alalla jo pidempään toimineiden yrittäjien kesken.

Hankeaika: 1.1.2020-30.6.2021
Rahoitus: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)
Hankekoodi: A75652

Lisätietoja: Anu Portti, 050 530 9250

airport hub

Tiekartta ekologiseen maaseutulentokenttien aktivointiin
Kansainvälisessä yhteistyöhankkeessa kehitetään matkustaja- ja rahtiliikennettä EU:n maaseutualueiden ja Kiinan välillä. Hankkeessa mallinnetaan yhteistyöverkoston maaseutulentoasemille uusia ekologisia liiketoiminnan muotoja ja rakennetaan yritysyhteistyötä usealle eri toimialalle sekä luodaan uusia avauksia koulutusyhteistyölle Kiinan suuntaan.
Tavoitteena on lisäksi tuoda esiin maaseutumatkailun piilossa olevia helmiä partneriverkoston maissa. Seinäjoen lentoaseman osalta luodaan mallia lentoaseman toimimisesta kansainvälisenä yritysten testiympäristönä.
Hankeaika: 1.1.2020-31.12.2021
Rahoittaja: Liiveri ry
Lisätietoja: Elisabet Kivimäki, 040 760 3907

Ota yhteyttä