Kehityshankkeet

Kehityshankkeilla edistämme alueen yritysten menestystä.

Teemat pureutuvat ajankohtaisiin, yrityslähtöisiin kehittämistarpeisiin.

Kehityshankkeet

Kehityshankkeilla edistämme alueen yritysten menestystä.

Teemat pureutuvat ajankohtaisiin, yrityslähtöisiin kehittämistarpeisiin.

Inton käynnissä olevat kehityshankkeet

Into Seinäjoki on yksi alueemme merkittävimmistä kehittämisorganisaatioista ja kysytty kumppani erilaisiin yritystoimintaa edistäviin hankkeisiin. Hallinnoimme jatkuvasti isoja valtakunnallisia ja EU-laajuisia hankkeita, joilla kaikilla edistämme yritysten liiketoimintaa ja alueemme elinvoimaa.

Onko sinulla idea, jonka voisi hankkeistaa?

Ota yhteyttä: Hannemari Niemi, kehittämispäällikkö, puh. 040 145 1300, hannemari.niemi(at)intoseinajoki.fi

Seinäjoen innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimuksen koordinointi

Hankkeella käynnistetään Seinäjoen kaupungin innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimuksen toimeenpano ja koordinoidaan sekä aktivoidaan sen alla tehtäviä toimenpiteitä.

Seinäjoen innovaatiotoimintaa vahvistava ekosysteemikokonaisuus vuosille 2021–2027 on nimeltään ÄLYKÄS VIHREÄ KASVU. Sen strategisen tason kehittämisen painopisteitä on kaksi: 1) Ruokaekosysteemin kestävä uudistuminen ja 2) Älykkäästi uudistuva teollisuus.

Koordinaatio sisältää sopimuskokonaisuuden hallinnointiin liittyvät tehtävät sekä suunniteltujen toimenpiteiden toteuttamista osittain Inton omana työnä ja osittain ostopalveluina. Työ pitää sisällään toimijoiden aktivointia toimenpidekokonaisuuksien edistämiseksi.

Hankkeen toteutusaika on vuoden 2022 maaliskuun loppuun ja sitä toteutetaan E-P:n liiton kanavoiman Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE)- sekä Seinäjoen kaupungin rahoituksella. Tästä eteenpäin koordinaatiorahoitus tulee Euroopan unionin aluekehitysrahastosta sekä Seinäjoen kaupungilta.

Toimenpidekokonaisuus taulukkona tässä linkissä

Hankenumero: 2020 01B AKKE

Innovaatioekosysteemisopimukset ovat osa hallituksen toimia, joilla Suomessa vahvistetaan globaalisti kilpailukykyisiä ekosysteemejä. Sopimusten kantavana ideana ovat innovatiiviset ja edelläkävijyyttä tavoittelevat kaupungit, jotka omien vahvuuksien pohjalta hyödyntävät digitalisaation, uusien teknologioiden ja hiilineutraaliuden tuomia mahdollisuuksia ja siten vauhdittavat elinkeinoelämän uudistumista ja kestävää kaupunkia.

Lisätietoja: Hannemari Niemi, p. 040 145 1300

Vihreä yritysalue

Hankkeessa kehitetään työkalu kuntien ja kaupungin yritysalueiden rakentamiseksi kestävän kehityksen yritysalueiksi ja yritystoimintaa tukevaksi toimintaympäristöksi. Työkalun avulla kestävä kehitys huomioidaan jo maankäytössä ja kaavoituksessa. Erityisesti työkalu sopii yritysalueiden kestävän kehityksen kehittämistoimenpiteisiin ja yritystoimintaa tukevaksi toimintaympäristöksi.

Tavoitteena on työkalun kehittämisen myötä lisätä kestävän kehityksen mukaista yritystoimintaa sekä tätä tukevan toimintaympäristön syntymistä. Työkalu toteutetaan yhteistyössä kaupungin ja yritysten kanssa ja sen on tarkoitus toimia koko yritysalueen elinkaaren ajan.

Hankeaika: 1.8.2022 – 29.2.2024. Rahoittaja: Ympäristöministeriö (kuntien ilmasto- ja kiertotaloushankkeet)

Lisätietoja: Pekka Hunnakko, 0500 569 807

CITIES2030

Kuluttajälähtöinen kehittäminen yhteistyössä kansainvälisen verkoston kanssa

Tavoitteena on elintarvikkeiden tuotantotavan, kuljetuksen, toimituksen ja kierrätyksen muuttaminen ja uudelleenjärjestäminen 2000-luvulle yhteistyössä kaupungin ruoka-alan yritysten ja organisaatioiden kanssa. Mahdollisuuksina yrityksille ovat uusien liiketoimintamahdollisuuksien hahmottaminen ja kehittäminen, digitaalisen osaamistason nostaminen, kuluttajalähtöisen toimintamallin parempi hyödyntäminen sekä ideointi kansainvälisten partnereiden kanssa. Keskiössä on Healthy Kids of Seinäjoki -konseptiin liittyvä pilotti, jolla pyritään edistämään lasten ja nuorten terveyttä ja hyvinvointia.

Hankeaika: 1.10.2020 – 30.9.2024. Rahoitus: Horisontti 2020. Hankkeen toteuttajat: Into Seinäjoki Oy + 40 muuta partneria 20:stä eri maasta

Lisätietoja: Elina Koivisto, puh. 040 736 2043

 

 

Vibiol – virtuaalitapahtumista uutta liiketoimintaa Etelä-Pohjanmaalle

Tavoitteena on kehittää virtuaalisuudesta uutta liiketoimintaa, osaamista ja lisäarvoa alueelle. Hankkeessa selvitetään, mitä malleja ja tapoja virtuaalisuuden hyödyntämiseksi tapahtumissa on ja miten niiden avulla voidaan luoda sekä liiketoimintaa että elämyksiä asiakkaille. Hanketta hallinnoi SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri, Into toimii osa-toteuttajana.

Hankkeen toimintoja:

  • Virtuaalitapahtumien toiminta- ja toteutustapojen kartoitus sekä selvitys virtuaalitapahtumien ja yritysyhteistyön toteutustavoista ja malleista.
  • Selvitys alueellisesta osaamisesta ja kiinnostuksesta.
  • Työpaja-/webinaarisarja tapahtuma-alan toimijoille mahdollisuuksien kehittämiseksi virtuaalitapahtumissa.
  • Virtuaalitapahtumien pilotointi ja kehittäminen.
  • Digitaalinen opas virtuaalitapahtumien ja yritysyhteistyön toteuttamisesta.

Hanke tuottaa työpaja-/webinaarisarjan tapahtuma-alan toimijoille virtuaalisten mahdollisuuksien, yritysyhteistyön ja asiakaskokemuksen kehittämiseksi tapahtumissa. Tulosten perusteella suunnitellaan ja toteutetaan pilottitapahtumia uusien toteutustapojen, asiakaskokemuksen, ansaintalogiikan ja yritysyhteistyön testaamiseksi ja kehittämiseksi. 

Hankeaika: 1.9.2021 – 31.8.2023. Rahoittaja: Pirkanmaan liitto/EAKR. Hanke rahoitetaan REACT-EU-välineen määrärahoista osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Lisätietoja: Johanna Rintamäki, 040 592 7518

Matkalla diginatiiviksi

Pk-yritysten digimyönteisyyden edistäminen 

Hankkeen tavoitteena on luoda yrityksiin digimyönteistä ja -kiinnostunutta asennetta ja samalla lisätä yritysten tietoisuutta digitalisaation tarjoamista mahdollisuuksista ja verkostoista liiketoiminnan sisäisessä ja ulkoisessa kehittämisessä. Hankkeen tuloksena tavoitellaan pitkällä aikavälillä sellaisten digitaalisten kehityspolkujen avautumista, joiden kautta yritykset voivat lisätä liiketoimintansa tehokkuutta, joustavuutta ja kannattavuutta sekä laajentumismahdollisuuksia uusiin asiakkuuksiin ja uusille markkinoille.

Tehokkuuden ja joustavuuden lisääntymisen ansiosta uskotaan myös yritysten resilienssin mahdollisissa muutos- ja häiriötilanteissa vahvistuvan. Hankkeen lisäarvona on digitalisaatiopolulle lähtemisen kynnyksen madaltaminen ja konkreettisten askelmerkkien asettaminen tämän polun varrelle.

Hankeaika 1.1.2021-31.8.2022. Rahoittaja: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), Hankekoodi A76620

Hankkeen verkkosivun löydät osoitteesta https://intoseinajoki.fi/kehityshankkeet/matkalla-diginatiiviksi/

Lisätietoja: Piia-Marika Jokela, puh. 040 550 4039

Yritysten myyntikunto nuorten silmin

Tuoreita näkökulmia yritystoiminnan uudistamiseen ja omistajanvaihdosten edistämiseen  

Hankkeen tavoitteena on kehittää ja testata konseptia, jonka avulla omistajanvaihdosten määrää voitaisiin kasvattaa Etelä-Pohjanmaalla. Uudenlaisessa konseptissa yritysten kiinnostavuus-/myyntikuntoa tarkastellaan nuorten silmin. Tavoitteena on osaltaan lisätä yritysten kiinnostavuutta potentiaalisten ostajien parissa. Toisaalta kasvatetaan myös yrittäjien ja yritysten asennetta uudistumiseen, tuomalla tuoreita näkökulmia ja innovatiivisia ajatuksia yritysten kehittämiseen omistajanvaihdoksen kaltaisessa murrosvaiheessa.

Konseptilla edistetään lisäksi nuorten yrittäjyysinnostusta ja kiinnostusta yritystoimintaan nostamalla yritysostot ja omistajanvaihdokset esille yrittäjäksi ryhtymisen sekä liiketoiminnan kasvun mahdollistajana. 

Hankeaika: 3.5.2021-31.12.2022. Rahoitus: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR). Hankekoodi: A76980

Lisätietoja: Anu Portti, 050 530 9250

Heräsikö kysyttävää? Ota yhteyttä:

Niemi Hannemari
Kehitystoimenpiteiden valmistelu

Päättyneet hankkeet

Esiselvitys sähköavusteisen liikkumisen ja liikuttamisen kasvuyrityskeskittymälle

Esiselvityshankkeen tavoitteena on tuottaa luonnos kv-liiketoimintaan tähtäävästä yhteistoimintamallista (= ns. eMobilityHUB); sis. selvityksen sähkökäyttöisten /-avusteisten ajoneuvojen alalla toimivien yritysten valmiuksista yhteistyöhön, tietyllä otannalla muodostetun näkemyksen yritysten kv-kehittämistarpeista/valmiuksista sekä näkemyksen TKI-toimijoista ja yhteistyökumppaneista sekä niiden roolista. Mallin suunnittelussa huomioidaan ainakin yhden potentiaalisen kv-kohdemarkkinamaan lainsäädäntöä teemassa. Esiselvityshankkeen tavoitteena on lisäksi tuottaa (alustava) suunnitelma yhteistoimintamallista kiinnostuneiden yritysten kv-valmiuksien vahvistamiseksi.

Linkki selvitykseen tässä

Hankeaika 6.4.2022 – 10.6.2022

Lisätietoja: Iisakki Ala-Kauppila, puh. +358 50 590 3859

Yritykset koronakriisin yli

Yritykset koronakriisin yli (YKY) -hanke jatkaa PYKKI-hankkeessa aloitettua työtä, tavoitteenaan auttaa seinäjokisia yrityksiä selviämään korona -viruksen aiheuttaman kriisivaiheen yli ja kannustaa yrittäjiä miettimään yrityksen kehittämistä elinkelpoisena myös poikkeustilan päätyttyä.

Hankkeessa
1. Kootaan ja seulotaan informaatiotulvasta relevanttia tietoa pienille yrittäjille eri tavoin ja eri kanavissa
2. Lisätään yrittäjien osaamista ja valmiuksia ennakointiin, riskienhallintaan ja ns. vaikeiden tilanteiden hoitoon tulevaisuuden muutostilanteita ajatellen
3. Luodaan verkostoja ja kumppanuuksia pienten yrittäjien selviytymisen ja jaksamisen tueksi

Hankkeen toteutusaika on 1.4.2020 – 30.6.2022 ja sitä toteutetaan E-P:n liiton kanavoiman Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) -rahoituksella sekä Into Seinäjoen omalla rahoituksella. Hankenumero: 2020 01B AKKE

Lisätietoja: Niina Koskipalo, puh. 050 4300 792

Virtuaalisuudesta kestävää kasvua tapahtuma-alalle

Alueellisen osaamiskeskittymän vahvistaminen

Hankkeen tavoitteena on löytää tapahtumatuotantoalan muuttuneessa toimintaympäristössä alueen tapahtuma-alalle virtuaalisuudesta uutta kasvua. Tarkoituksena on vahvistaa alueellisia verkostoja, tiivistää yhteistyötä eri tapahtuma-alan toimijoiden kesken ja löytää uusia kumppanuuksia. Tavoitteena on myös lisätä toimijoiden osaamista virtuaali- ja hybriditapahtumien järjestämisessä. Hankkeen avulla pyritään madaltamaan kynnystä järjestää tapahtumia virtuaalisesti ja tarjoamaan virtuaalisuudesta lisäosaa livetapahtumalle.

Tutustu hankkeen toimintaan tarkemmin hankkeen omalla sivulla. Pääset siihen painamalla linkkiä tästä.

Hankeaika: 15.2.2021-31.3.2022. Rahoitus: Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE)

Lisätietoja: Jenniina Palmu, 040 779 8809

Food Hub

Kohtauttamisia, kumppanuuksia ja kokeiluja ruoka-alalla

Food Hubissa lähtökohtana toimivat isojen elintarvikealan yritysten tarpeet sekä tutkimustieto ja ideat, joille haetaan ratkaisijoita pk-yrityksistä, start-upeista ja yrittäjiksi aikovista. Hankkeessa ratkaisijoita sparrataan kohti asiakasta, esimerkiksi kaupan hyllyä. Hankkeessa järjestetään valmennustyöpajoja kumppanuusvalmiuksien lisäämiseksi ja kohtaamispaikkoja erilaisille ja erikokoisille yrityksille. Lisäksi tuetaan ideaa ratkaisevien tiimien rakentamisessa sekä tarjotaan asiantuntijatukea uusien ideoiden kehittämiseen.

Tuloksena syntyy uudenlaisia yhteistyö- ja alihankintaverkostoja sekä ihan uudenlaista liiketoimintaa ruoka-alalle. Hankkeen ansiosta muodostuu ruoka-alan innovaatioekosysteemi, joka yhdistää eri toimijat tarpeineen yhteiselle alustalle ja kannustaa uuden liiketoiminnan syntymiseen.

Hankeaika 1.2.2020-30.6.2022. Rahoitus: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) Hankekoodi: A75999

Lisätietoja: Sanna Kankaanpää, 0400 743 422

Yhteistoimintamalli elintarvikealan viennin edistämiseen 

Hankkeen tavoitteena on elintarvikeyritysten yhteistyön tiivistäminen, kestävä ja kannattava viennin lisääminen, ja pitkäjänteinen sitoutuminen yhdessä asetettuihin tavoitteisiin. Hankkeen tarkoituksena on selvittää elintarvikealan yritysten yhteistyön tiivistämisen mahdollisuuksia sekä hyötyjä kansainvälisen viennin osalta.

Hankkeen konkreettisena toimenpiteenä tavoitteen saavuttamiseksi toteutetaan ulkopuolisen tahon teettämä selvitys Etelä-Pohjanmaan ruoka-alan yritystarpeista viennin yhteistyön lisäarvoista. Selvitys sisältää suunnitelman yhteistoimintamallin kehittämisestä, ylläpitämisestä sekä yksityisen ja/tai julkisen kehittämisrahoituksen sopivuudesta jatkoaskeleisiin.

Hankeaika: 7.2.-31.5.2022. Rahoitus: AKKE (Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen määräraha). Hankkeen toteuttaja: Into Seinäjoki Oy

Lue lisää hankkeen tuottamasta selvityksestä Yhteistoimintamallin rakentamisesta ruoka-alan lisäarvovientiin.

Lisätietoja: Elina Koivisto, puh. 040 736 2043

Kokka kohti Etelä-Pohjanmaata

Kansainvälisiä osaajia alueen yrityksiin

Hankkeen tavoitteena on edistää kansainvälisten osaajien työllistymistä alueen yrityksiin. Hankkeessa rakennetaan kuusi toimintamallia, jotka tähtäävät työllistymisvalmiuksien parantamiseen lisäämällä maahanmuuttajien työelämätietoutta sekä yritysten valmiuksia kansainvälisen osaajan rekrytoimiseksi. Lisäksi hankkeessa edistetään alueellista yhteistyötä luomalla Etelä-Pohjanmaan Talent Hub -verkosto kansallista Talent Boost -konseptia mukaillen.

Hankeaika: 1.2.2020 – 30.6.2022. Rahoitus: Euroopan sosiaalirahasto (ESR). Hankekoodi: S21900. Hankkeen toteuttajat: Seinäjoen Ammattikorkeakoulu, Into Seinäjoki, Suomen Yrittäjäopisto, Sedu ja Kauhajoen kaupunki

Lisätietoja: Anu Portti, 050 530 9250