Innovaatiotoiminnan ekosysteemi

Älykäs vihreä kasvu 2021-2027

Innovaatiotoiminnan ekosysteemi

Älykäs vihreä kasvu 2021-2027

Innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimus

Sanna Marinin hallitusohjelman mukaan yliopistokaupunkien kanssa luodaan erilliset sopimukset julkisen ja yksityisen TKI-rahoituksen strategisesta kohdentamisesta globaalisti kilpailukykyisten ekosysteemien vahvistamiseksi. Sopimukset toteuttavat osaltaan valmisteilla olevien muiden kansallisten välineiden eli TKI-tiekartan ja viennin ja kansainvälisen kasvun ohjelman tavoitteita. Innovaatioekosysteemien kehittämiseen keskittyvien sopimusten toteutus tapahtuu pääasiassa EU-ohjelmakauden 2021 – 2027 kestävän kaupunkikehityksen resurssein.

Ekosysteemisopimukset ovat osa hallituksen toimia, joilla Suomesta halutaan luoda vuoteen 2030 mennessä maailman toimivin kokeilu- ja innovaatioympäristöSopimuksilla kehitetään innovaatiotoiminnan ekosysteemejä eli tiiviitä yhteistoimintaverkostoja, vahvistetaan osaamiskärkiä sekä lisätään TKI-toiminnan vaikuttavuutta. Kaupunkien isot tulevaisuusinvestoinnit ja hankinnat voidaan sopimuksilla valjastaa entistä tehokkaammin innovaatiotoimintaan.

Samalla kootaan tutkimusta ja sitä hyödyntäviä verkostoja isommiksi osaamiskeskittymiksi, joissa eri toimijat täydentävät toisiaan. Sopimuskaupungeille yhteistä on, että niiden kehitys perustuu yliopistovetoiseen korkeaan osaamiseen ja sen hyödyntämiseen. (Lähde: TEM)

Seinäjoen kaupunki ja valtio ovat solmineet sopimuksen julkisen ja yksityisen TKI-rahoituksen strategisesta kohdentamisesta globaalisti kilpailukykyisten ekosysteemien vahvistamiseksi. Seinäjoen innovaatiotoimintaa vahvistava ekosysteemikokonaisuus vuosille 2021-2027 on nimeltään ÄLYKÄS VIHREÄ KASVUStrategisen tason kehittämisen painopisteitä kokonaisuudessa ovat ruokaekosysteemin kestävä uudistuminen ja älykkäästi uudistuva teollisuus.

RUOKAEKOSYSTEEMIN KESTÄVÄ UUDISTUMINEN

Ruokaekosysteemin kestävän uudistumisen tavoitteena on sopimuskauden aikana uudistaa alueen ruokaekosysteemi kestävästi uudelle kansainväliselle tasolle yritysten vahvuudet, investoinnit, alan kestävyysmuutos ja digitalisaatio kasvun lähteenä huomioiden.

ÄLYKKÄÄSTI UUDISTUVA TEOLLISUUS

Painopisteen tavoitteena on alueen nousevan valmistavan teollisuuden automaation ja digitalisaation vahvistaminen sekä toimintaedellytysten kehittäminen erityisesti kestävät logistiset ratkaisut huomioiden. Lisäksi painopiste edistää alan kansainvälisen liiketoiminnan ja liiketoimintamallien syntymistä.

Kuvaus aktivointihankkeesta, toimenpiteistä ja tavoitteista, kohderyhmistä jne.

Kuvaus aktivointihankkeesta, toimenpiteistä ja tavoitteista, kohderyhmistä jne.

Yhteyshenkilöt

Ala-Kauppila Iisakki
Teknologiateollisuuden yrityskehitys
Niemi Hannemari
Kehitystoimenpiteiden valmistelu
Koivisto Elina
Yritysten kansainvälistyminen
Kankaanpää Sanna
Ruokaketjun yritysten kehittäminen
Jokela Piia-Marika
Yritysten digitalisaatio

Innovoivat kaupungit ja yhteisöt – Innovating Cities and Communities

Olemme luomassa Suomesta maailman toimivinta kokeilu- ja innovaatioympäristöä vuoteen 2030 mennessä osana Innokaupungit-yhteisöä!

Innokaupungit vahvistavat osaamistaan ja yhteistyöverkostoja vihreän siirtymän, digitaalisen teknologian ja hyvinvoinnin teemoissa.

Seuraa Innokaupunkien tekemistä Twitterissä ja tunnisteilla #innocities #innokaupungit

Lue lisää Ekosysteemisopimuksista ja valtakunnallisesta tekemisestä Työ- ja elinkeinoministeriön sivuilta