Yritysrahoitus

Hyödynnä yrityksille suunnattu julkinen rahoitus.

Yritysrahoitus

Hyödynnä yrityksille suunnattu julkinen rahoitus.

Rahoitusta yrityksen elämänkaaren eri vaiheisiin

Poimi tästä maksutta käyttöösi työkaluja ja tietoa julkisen rahoituksen hakemisesta, rahoittajista ja rahoitusinstrumenteista!

Vaihtoehto 1: Jalosta ideastasi projekti ja tee rahoitustunnustelu

Jalosta kehittämisideasi projektimuotoon, jolloin sitä on helpompi esitellä rahoittajille. Muutamaan kysymykseen vastaamalla saat riittävästi tietoa kokoon ensimmäisiä rahoitustunnusteluita varten:

 1. NYKYTILA: Millainen on yrityksenne tämän hetkinen tilanne (toimiala, markkina-alue ja -osuus, kilpailutilanne, asiakkaat, tuotteet ja palvelut, henkilöstö ja erityisosaaminen, omistuspohja, liikevaihto, kannattavuus jne.)?
 2. TULEVAISUUS: Millainen yrityksenne on tulevaisuudessa (visio)?
 3. TOIMENPITEET: Mitä konkreettisia asioita yrityksessä on tarpeellista kehittää ja/tai mihin asioihin investoida juuri tällä hetkellä, jotta se tukisi tulevaisuuden vision saavuttamista (osaamisen kehittäminen, tuotteiden / palveluiden / menetelmien kehittäminen jne.)?
 4. TULOKSET: Mitä laadullisia ja määrällisiä tuloksia em. toimenpiteillä tavoitellaan (kannattavuuden parantuminen, tuotannon tehostuminen, uudet asiakkuudet, uudet palvelut/tuotteet, liikevaihdon kasvu, viennin lisääntyminen jne.)? Hyödynnä osoittamisessa myös laskelmia.
 5. KUSTANNUKSET: Mitä kuluja ja kuinka paljon kehittämisen toimenpiteistä syntyy (palkat, palveluostot, investoinnit, ulkomaan matkat, materiaalihankinnat jne.)?
 6. RAHOITUS: Mikä on toimenpiteiden kokonaisrahoitussuunnitelma (tulorahoitus, pankkilaina, julkinen avustus jne.)?
 7. AIKATAULU: Millaisissa vaiheissa ja missä aikataulussa toimenpiteet voidaan realistisesti toteuttaa?

Tunnustelupalvelut:

 • ELY-keskusten valtakunnallinen rahoitusneuvonta palvelee arkisin klo 9-15 numerossa 0295 024 800.
 • Business Finlandin rahoitustunnustelun voit tehdä verkossa osoitteessa https://survey.businessfinland.fi/self-evaluation

Vaihtoehto 2: Laadi yrityksellesi nopea rahoitusanalyysi

Into Seinäjoki pilotoi Granted AI -rahoitusbottia, jonka avulla voit selvittää yrityksesi rahoitusmahdollisuudet kansallisiin, julkisiin rahoituksiin. Botin tuottamasta raportista…

 • Näet yhdellä silmäyksellä yrityksesi mahdollisuudet eri rahoitusinstrumentteihin.
 • Pääset tutustumaan tarkemmin potentiaalisiin rahoitusinstrumentteihin.
 • Näet rahoitusmahdollisuuksiisi vaikuttavat tekijät instrumenttikohtaisesti.

Yrityskohtaisen analyysin saat käyttöösi nopeasti ja helposti vastaamalla botin esittämiin kysymyksiin. Vastaustesi lisäksi palvelussa hyödynnetään julkisesti saatavilla olevaa yritystietoa sekä tekoälyä.

KLIKKAA BOTTIIN TÄSTÄ

Vaihtoehto 3: Tutustu rahoittajiin ja rahoitusinstrumentteihin

Kokosimme julkisia rahoittajia ja rahoitusinstrumentteja silmäiltäväksesi. Tukea on tarjolla muun muassa avustus-, laina- ja takausmuotoisena. Valintaa ei kuitenkaan tarvitse tehdä itse. Ole yhteydessä rahoittajiin varhaisessa vaiheessa, niin saat tukea etenemisessä ja sopivan rahoitusmuodon valinnassa.

Perustaminen ja käynnistäminen

NUORET INNOVATIIVISET YRITYKSET (NIY) >>
Alle 5-vuotiaille nopeaan kansainväliseen skaalautumiseen kykeneville ja sitotutuneen tiimin omaaville yrityksille. Kansainvälisen liiketoiminnan kehittämiseen. Avustus max 500.000 e, laina max 750.000 e (max 75% kuluista).

PERUSTAMISTUKI >>
Maaseudun yrityksille. Yrityksen perustamisen tai toiminnan uudistamisen palveluihin 5.000- 35.000 e. Kokeilutuki kysynnän selvittämiseen 2.000-10.000 e. Liiketoiminta- ja toimenpidesuunnitelma. Kysy myös paikalliselta Leader-ryhmältä.

ALKUTAKAUS >>
Enintään kolme vuotta toimineelle kotimaiselle yritykselle. Investointi- ja käyttöpääomatarpeisiin. Pankki laatii hakemuksen. Takaus 10.000-80.000 euroa (max 80 % velkakirjaluoton määrästä).

YRITTÄJÄLAINA >>
Yrittäjän henkilökohtainen laina osakeyhtiön osakepääomaan ja/tai svop-rahastosijoituksiin sekä yrityksen osakkeiden ostoon. Laina enintään 100.000 euroa, edellyttää min 20 % omarahoitusosuutta (laina-aika max 10 vuotta).

STARTTIRAHA >>
Henkilöön kohdistuva tuki työttömälle työnhakijalle tai sivutoimisesta päätoimiseksi yrittäjäksi siirtyvälle. Ehtona mm. päätoimisuus ja jatkuvuus, kannattavuus (laskelmat) sekä valmiudet (koulutus tai kokemus). Aloitus vasta tukipäätöksen jälkeen.

Kehittäminen ja investoinnit

INNOVAATIOSETELI >>
Kansainvälistä kasvupotentiaalia omaavien uusien tuote-/ palveluideoiden kehittämiseen ulkopuolisilla asiantuntijapalveluilla. Avustus max 5.000 e (tuki 100%).

TUTKIMUS JA KEHITYS>>
Tuotteen, palvelun, tuotantomenetelmän tai liiketoimintamallin uudistamiseen, kehittämiseen ja testaamiseen. Laina max 50%, maksuaika 7-10 vuotta. Erityisehdoin avustuksena.

PILOTOINTILAINA>>
Tukea nopeaan kasvuun: Uusien tuotteiden tai palveluiden kehittämiseen tai merkittävään parantamiseen, prototyyppien kehittämiseen, pilotointi- ja demonstraatiohankkeisiin. Laina max 50% (vakuudeton).

INNOVAATIO-OSAAMINEN (INTO) >>
Asiantuntijapalveluiden hankinta innovaatiotoimintaan, aineettoman omaisuuden suojaukseen ja hankintaan, väliaikaisen asiantuntijan palkkaukseen. Avustus min 15.000 e (tuki max 50%).

YHTEISKEHITTÄMINEN (CO-INNOVATION) >>
Tutkimusorganisaatioiden ja yritysten uuden tiedon ja innovaatioiden yhteiskehittämistä kv-liiketoiminnan pohjaksi. Min 2 yritystä, optimi 6-8 osallistujaa. Projektin valmisteluun Co-Creation -tuki max 100.000 e (tuki max 60%).

KIERTOTALOUDEN INVESTOINTIAVUSTUS >>
Investointeihin, jotka parantavat ympäristönsuojelun tasoa yli EU:n normien tai lisäävät jätteen kierrätystä nykyisen teknisen tason ylittävillä ratkaisuilla sekä luovat edellytyksiä liiketoiminnan ja työllisyyden kasvulle. Tuki 35-40%.

ENERGIATUKI >>
Energiansäästön ja tuotannon tehokkuuden edistämiseen sekä uusiutuvan energian käytön ja tuotannon edistämiseen. Etusijalla uuden teknologian projektit. Selvitysprojektien tuki 40-50%. Investointiprojektien koko min 10.000 e (tuki 10-25%).

MATERIAALIKATSELMUS >>
Materiaalivirtojen mallintamiseen (Motivan mallin mukaan) hävikin määrän ja hinnan sekä vähentämisen ja hyödyntämisen selvittämiseksi. Avustus max 15.000 e (tuki 50%).

KEHITTÄMISPALVELUT >>
Liiketoiminnan nykytilan analyysi ja kehityssuunnitelma (260e/pv, 1-2 pv). Liiketoiminnan asiantuntijapalvelut kasvuun ja kehittymiseen (325e/pv, 2-15pv / 3v). Kasvun, talouden, tuottavuuden, markkinoinnin koulutukset, 10 + 2 päivää (1.590 e + alv).

KEHITTÄMISAVUSTUS >>
Kehittämiseen ja investointeihin, kuten uuden liiketoiminnan luomiseen, vienti- ja kv-mahdollisuuksien parantamiseen, uusien tuotteiden / palveluiden / tuotantomenetelmien luomiseen. Kehittämisen tuki 50%, investointituki 10-20%.

INVESTOINTITUKI >>
Maaseudun yrityksille. Käyttöomaisuuden tai aineettoman omaisuuden hankinta, tuotantotilojen rakentaminen tai hankinta (tuki 20-35%). Investoinnin toteutettavuustutkimus (tuki 40-50%). Kysy myös paikalliselta Leader-ryhmältä.

OMISTAJANVAIHDOSTUKI>>
Asiantuntijapalveluiden hankintaa valmisteltaessa omistajanvaihdosta yrityksestä, joka toimii harvaan asutulla tai ydinmaaseudulla. Avustus 5 000–10 000 euroa (tuki 100%).

TIEDONHANKINTATUKI>>
Maaseudun yrityksille. Mukana kaksi tai useampi toimija. Uuden tiedon hankinta tuotteiden/ prosessien/ palveluiden kehittämiseen tai  huomattavaan parantamiseen sekä prototyyppien rakentamiseen (tuki 80%). Kysy myös paikalliselta Leader-ryhmältä.

KOKEELLINEN KEHITTÄMINEN >>
Maaseudun yrityksille. Mukana kaksi tai useampi toimija. Tuotteiden, palveluiden, prosessien, toimitusketjujen sekä markkinoinnin / menekinedistämisen kehittäminen, testaus ja pilotointi (tuki 60%). Kysy myös paikalliselta Leader-ryhmältä.

YHTEISKEHITTÄMINEN JA -KOULUTUS>>
Maaseudun yrityksille. Yhteinen ja yrityskohtainen kehittäminen 3-10 yrityksen ryhmälle (tuki 75%). Tukea myös yritysryhmien koulutuksille (tuki 75%). Hankkeen hallinnoijana kehittämisorganisaatio. Kysy myös paikalliselta Leader-ryhmältä.

PK-TAKAUS >>
Yli 3 vuotta toimineelle yritykselle. Investointien, käyttöpääoman ja tuotekehityksen rahoitukselle. Pankki laatii hakemuksen. Takaus 10.000 – 120.000 euroa (max 80 % luoton määrästä).

FINNVERA-TAKAUS >>
Kotimaan investoinnit, käyttöpääoma, liiketoiminta- tai yrityskaupat. Sopii pankin, rahoitusyhtiön tai vakuutusyhtiön antamien lainojen vakuudeksi. Takaus 50–80 % luoton määrästä (min 10.000 e).

FINNVERA-LAINA >>
Kotimaan rakennus-, kone- ja laiteinvestoinnit, energia- ja ympäristöhankkeet, käyttöpääoma ja omistusjärjestelyt. Pääsääntöisesti osana pankin rahoitusta. Lainan minimimäärä 50.000 e (laina-aika 3-15 vuotta).

KASVULAINA>>
Merkittävien kasvu- tai kansainvälistymishankkeiden ja yritysjärjestelyjen rahoitukseen (min 500.000 e). Vieraan pääoman ehtoinen välirahoitustuote. Yrityksen omarahoitus min 20 %  ja muiden rahoittajien osuus min 50 %.

-> Finnveralta löytyy edellä mainittujen lisäksi myös muita instrumentteja mm. käyttöpääomatarpeisiin ja kasvun rahoittamiseen.

PALKKATUKI >> 
Tuki työnantajalle työttömän työnhakijan palkkauskustannuksiin ammatillisen osaamisen puutteiden, vamman tai sairauden vaikuttaessa tehtävissä selviytymiseen. Myönnetään ja maksetaan työnantajalle, mutta tuen myöntäminen lähtee aina työttömän työnhakijan palvelutarpeesta.

TYÖOLOSUHTEIDEN JÄRJESTELYTUKI >>
Tuki työnantajalle työhön palkattavan tai työssä jo olevan henkilön vamman tai sairauden edellyttämiin hankintoihin ja muutostöihin. Työvälineeet ja kalusteet sekä muutostyöt työpaikalla (max 4.000 e). Apu työhön toiselta työntekijältä (tuki 20 e/h, max 20 h/kk).

REKRYKOULUTUS >>
Työntekijän kouluttaminen yrityksen tarpeisiin, kun ammattitaitoisia työntekijöitä ei löydy, eikä alan osaajia valmistu lähiaikoina. Sisältää opetusta oppilaitoksessa ja työssäoppimista yrityksessä. Kesto pääsääntöisesti 3-9 kuukautta (tuki 70%).

TÄSMÄKOULUTUS >>
Nykyisen henkilöstön koulutukseen silloin, kun yrityksessä tapahtuu muutoksia, jotka edellyttävät yrittäjän ja työntekijöiden osaamisen perusteellisempaa päivittämistä. Kesto vähintään 10 koulutuspäivää opiskelijaa kohden (tuki 50-70%).

KEHITTÄMISAVUSTUS >>
Avustus työyhteisön kehittämiseen ulkopuolisen asiantuntijan avulla (tuki 50% palkkioista ja matkoista). Sisältönä esimerkiksi työturvallisuuden, -terveyden ja -kulttuurin kehittäminen, työpaikan yhteisöllisyyden, esimiestyön ja strategiatyön kehittäminen, työyhteisön hyvinvoinnin ja oppimisen parantaminen sekä työympäristön ja työergonomian kehittäminen.

KOULUTUSMENETELMÄN KEHITTÄMINEN >> 
Avustus innovatiivisten, tutkimustietoon perustuvan koulutusmenetelmän kehittämiseen. Kehitettävä menetelmä voi olla esimerkiksi kokonaisuus, joka toteutetaan verkkovalmennuksena, älypuhelinsovelluksena tai digitaalisena koulutusmateriaalina, lähiopetuksena tai näiden yhdistelminä.

Vienti ja kansainvälistyminen

TEMPO >>
Kansainvälistymisstrategiat, markkina- ja kysyntäselvitykset, pilotoinnit, koemarkkinointi, IPR-selvitykset yms. Edellytyksenä osaava tiimi, innovatiivinen liikeidea ja uskottava rahoitus. Avustus max 50.000 e (tuki 75%). v

MARKET EXPLORER >>
Asiantuntijapalveluihin (myös ulkomaisiin) etsimään tuotteille, palveluille ja liiketoimintamalleille kansainvälisiä markkinoita. Avustus 5.000 -10.000 e (tuki 50 %).

TALENT EXPLORER >>
Uuden osaajan palkkaukseen tuomaan yritykseen kansainvälistymistä tukevaa uutta tietoa ja osaamista kohdemarkkinasta (palkat, sivukulut, osittain myös matkat). Kesto enintään 1 vuosi. Avustus max 20.000 e (tuki 50%).

GROUP EXPLORER >>
Yritysryhmälle (4-10 yritystä) yhteisten liiketoimintamahdollisuuksien selvittämiseen kansainvälisillä markkinoilla. Kesto enintään 1 vuosi. Avustus 2.500-20.000 e/yritys (tuki 40-50%).

EXHIBITION EXPLORER >>
Yritysryhmälle (min 4 yritystä) kansainväliseen BtoB-messuprojektiin (oma tai yhteisosasto). Avustus 500-30.000 e/yritys ja min 5.000 e/messuprojekti (tuki 40-50%).

COSME >>
Pk-yritysten kilpailukyvyn kehittäminen mm. uusien liiketoimintamallien ja arvoketjujen sekä digitalisaation käyttöönoton kautta.

EUREKA >>
Yritysten tarpeista lähtevät, markkinoita lähellä olevat tutkimus- ja kehitysprojektit. Hakijana konsortio, jossa osallistujia vähintään 2 eri maasta (rahoituskriteerit kuten kotimaisissa projekteissa).

EUROSTARS >>
Kasvuyritysten tutkimukseen ja kehitykseen (tuki 40-50%). Osallistujat vähintään 2 maasta. Projektien kesto on max 3 vuotta. Tulosten odotetaan olevan markkinoilla kahdessa vuodessa projektin päättymisen jälkeen.

HORIZON >>
Yritysten tuotekehitys, innovaatioiden skaalaus ja kansainvälinen kasvu.  Useita ohjelmakokonaisuuksia, kuten EIC Accelerator (uusien, innovatiivisten tuotteiden tai ratkaisujen kaupallistamisen valmistelu) ja MSCA (muualta Suomeen siirtyvän tutkijan palkkaukseen).

INNOVFIN >>
EU:n riskinjakotakaus (jopa 80%) rahoituslaitoksen myöntämälle luotolle pk-yrityksen investointi-, käyttöpääoma- tai  yrityskaupparahoitustarpeisiin. Tiedustele omasta pankistasi.

EASI >>
EU:n riskinjakotakaus (jopa 80%) rahoituslaitoksen myöntämälle luotolle mikroyrityksen käynnistämiseen tai kehittämiseen. Tiedustele omasta pankistasi.

EU-rahoitusneuvontapalvelu >>
Muita Euroopan Unionin rahoitusohjelmia sekä maksutonta rahoitusneuvontaa löydät EU-rahoitusneuvontapalvelusta. Uutena instrumenttina on käynnistymässä mm. InvestEU-ohjelma.

KEHITTÄMISPALVELUT >>
Kasvun ja kansainväistymisen kannattavan ja hallitun toteuttamisen suunnitteluun esim. kansainvälistymisstrategian laadintaan (325e/pv, 2-15pv / 3v). Kasvun ja kansainvälistymisen koulutukset, 10 + 2 päivää (1.590 e + alv).

KEHITTÄMISAVUSTUS >>
Vienti- ja kansainvälistymismahdollisuuksien parantaminen, uusien markkinoiden ja/tai liiketoimintamahdollisuuksien kartoittaminen jne. (tuki 50%).

INVESTOINTIRAHOITUS >>
Kehitysmaissa toimiville tai sinne perustettaville yksityisille yrityksille pääomaa, välirahoitusta ja lainaa. Kriteerinä taloudellinen kannattavuus, vastuullisuus ja kehitysvaikutukset. Mukaan jo suunnitteluvaiheessa.

LIIKEKUMPPANUUSTUKI >>
Kehitysmaihin suuntautuvaan, pitkäaikaiseen, kaupalliseen yhteistyöhön tähtäävän ja kannattavan liiketoiminnan aloittamiseen. Näitä hankkeita pohjustaviin selvitys-, koulutus- ja pilotointivaiheisiin sekä liiketoiminnan kehittämseen. Avustus 30-85%.

VIENTITAKAUS >>
Viennin valmistuksen aikaista tai toimituksen jälkeistä käyttöpääoman rahoitusta sekä vastavakuutta pankille toimitustakauksissa ulkomaiselle ostajalle. Enintään 80 % luoton tai muusn rahoitussitoumuksen määrästä.

KANSAINVÄLISTYMISTAKAUS >>
Ulkomaille perustettavan tai siellä toimivan tytär- tai osakkuusyrityksen tai toimipaikan investoinnit, kehittäminen, kasvu tai omistusosuuden hankinta. Enintään 80 % luoton tai muun rahoitussitoumuksen määrästä.

KANSAINVÄLISTYMISLAINA >>
Ulkomaille perustettavan tai siellä toimivan tytär- tai osakkuusyrityksen tai toimipaikan investoinnit, kehittäminen, kasvu tai omistusosuuden hankinta. Toiminnan tulee olla ensisijaisesti tuotannollista toimintaa, kokoonpanoa, huolto- tai palvelutoimintaa, ei pelkkää myyntiä.

-> Finnveralta löytyy em. lisäksi myös muita instrumentteja yritystoiminnan kansainvälistymiseen, vientiin ja viennin riskeiltä suojautumiseen (valmistuksenaikainen rahoitus, toimituksen jälkeinen rahoitus, ennakkomaksun takaus, toimitusvakuudet).

ILMASTOTOIMIEN TUKI >>
Ilmastonmuutoksen hillitsemis- ja sopeutumistoimenpiteiden tukeminen alemman tulotason ja heikon tilanteen maissa. Tukea pääasiassa konsulttipalveluihin ja investointeihin (tavarat, työt ja palvelut). Avustusta, lainaa ja pääomia. 

ESITUTKIMUKSET >>
Esitutkimuksiin, joiden tavoitteena on EU/EFTA-alueen ulkopuolisen liiketoiminnan perustaminen, investoinnit tai pilotoinnit. Vaatimuksena myönteiset ympäristö- ja ilmastovaikutukset. Koroton laina max 50.000 e (max 40 %). Tulosperusteisesti muutetaan 50-100% tueksi.

VIHREÄT PROJEKTIT >>
Pohjoismaiden ulkopuolelle suuntautuvat hankkeet, joilla on myönteisiä ympäristö- tai ilmastovaikutuksia ja jotka tähtäävät toiminnan perustamiseen kohdemaahan. Lainat ja osaketyyppinen rahoitus (max 5 milj. e, max 50%) sekä kannattavuustutkimusapuraha.

PÄÄOMASIJOITUKSET >>
Rahastosijoituksia ja suoria, markkinaehtoisia sijoituksia yrityksiin mm. kansainvälistymisen, tuote- ja palvelukehityksen, investointien sekä yritys- ja omistusjärjestelyjen tarpeissa. Arviointiperusteina mm. uskottava kasvusuunnitelma, osaavaa operatiivinen johto ja hallitus sekä kannattavan ja kasvavan liiketoiminnan näytöt.

Varaa aika tapaamiseen

Varaa n. tunnin mittainen maksuton tapaaminen yrityksesi rahoittamiseen liittyvien kysymysten pohtimiseen.

Heräsikö kysymyksiä? Ota yhteyttä!

Vainionpää Marja
Yritysten rahoitusneuvonta

Jätä yhteydenottopyyntö