Rahoitusta yrityksen elinkaaren eri vaiheisiin

Hyödynnä yrityksille suunnattu julkinen rahoitus. Poimi tästä maksutta käyttöösi työkaluja ja tietoa julkisen rahoituksen hakemisesta, rahoittajista ja rahoitusinstrumenteista!

Vaihtoehto 1: Jalosta ideastasi projekti ja tee rahoitustunnustelu

Jalosta kehittämisideasi projektimuotoon, jolloin sitä on helpompi esitellä rahoittajille. Muutamaan kysymykseen vastaamalla saat riittävästi tietoa kokoon ensimmäisiä rahoitustunnusteluita varten:

 1. NYKYTILA: Millainen on yrityksenne tämän hetkinen tilanne (toimiala, markkina-alue ja -osuus, kilpailutilanne, asiakkaat, tuotteet ja palvelut, henkilöstö ja erityisosaaminen, omistuspohja, liikevaihto, kannattavuus jne.)?
 2. TULEVAISUUS: Millainen yrityksenne on tulevaisuudessa (visio)?
 3. TOIMENPITEET: Mitä konkreettisia asioita yrityksessä on tarpeellista kehittää ja/tai mihin asioihin investoida juuri tällä hetkellä, jotta se tukisi tulevaisuuden vision saavuttamista (osaamisen kehittäminen, tuotteiden / palveluiden / menetelmien kehittäminen jne.)?
 4. TULOKSET: Mitä laadullisia ja määrällisiä tuloksia em. toimenpiteillä tavoitellaan (kannattavuuden parantuminen, tuotannon tehostuminen, uudet asiakkuudet, uudet palvelut/tuotteet, liikevaihdon kasvu, viennin lisääntyminen jne.)? Hyödynnä osoittamisessa myös laskelmia.
 5. KUSTANNUKSET: Mitä kuluja ja kuinka paljon kehittämisen toimenpiteistä syntyy (palkat, palveluostot, investoinnit, ulkomaan matkat, materiaalihankinnat jne.)?
 6. RAHOITUS: Mikä on toimenpiteiden kokonaisrahoitussuunnitelma (tulorahoitus, pankkilaina, julkinen avustus jne.)?
 7. AIKATAULU: Millaisissa vaiheissa ja missä aikataulussa toimenpiteet voidaan realistisesti toteuttaa?

Tunnustelupalvelut:

 • ELY-keskusten valtakunnallinen rahoitusneuvonta palvelee arkisin klo 9-15 numerossa 0295 024 800.
 • Business Finlandin rahoitustunnustelun voit tehdä verkossa osoitteessa https://survey.businessfinland.fi/self-evaluation

Vaihtoehto 2: Laadi yrityksellesi nopea rahoitusanalyysi

Into Seinäjoki pilotoi Granted AI -rahoitusbottia, jonka avulla voit selvittää yrityksesi rahoitusmahdollisuudet kansallisiin, julkisiin rahoituksiin. Botin tuottamasta raportista…

 • Näet yhdellä silmäyksellä yrityksesi mahdollisuudet eri rahoitusinstrumentteihin.
 • Pääset tutustumaan tarkemmin potentiaalisiin rahoitusinstrumentteihin.
 • Näet rahoitusmahdollisuuksiisi vaikuttavat tekijät instrumenttikohtaisesti.

Yrityskohtaisen analyysin saat käyttöösi nopeasti ja helposti vastaamalla botin esittämiin kysymyksiin. Vastaustesi lisäksi palvelussa hyödynnetään julkisesti saatavilla olevaa yritystietoa sekä tekoälyä.

KLIKKAA BOTTIIN TÄSTÄ

Vaihtoehto 3: Tutustu rahoittajiin ja rahoitusinstrumentteihin

Kokosimme julkisia rahoittajia ja rahoitusinstrumentteja silmäiltäväksesi. Tukea on tarjolla muun muassa avustus-, laina- ja takausmuotoisena. Valintaa ei kuitenkaan tarvitse tehdä itse. Ole yhteydessä rahoittajiin varhaisessa vaiheessa, niin saat tukea etenemisessä ja sopivan rahoitusmuodon valinnassa.

Perustaminen ja käynnistäminen

NUORET INNOVATIIVISET YRITYKSET (NIY) >>
Nopeaan kansainväliseen skaalautumiseen kykeneville alle 5-vuotiaille yrityksille, joilla merkittävää liikevaihtoa ja näyttöä kansainvälisestä liiketoiminnasta. Kansainvälisen liiketoiminnan kehittämiseen. Avustus max 500.000 e, laina max 750.000 e (max 75% kuluista).

PERUSTAMISTUKI >>
TUKI UUDISTUMASSA. Maaseudun yrityksille yrityksen perustamisen tai toiminnan uudistamisen palveluihin 5.000- 35.000 e. Kokeilutuki kysynnän selvittämiseen 2.000-10.000 e. Liiketoiminta- ja toimenpidesuunnitelma. Kysy myös paikalliselta Leader-ryhmältä.

ALKUTAKAUS >>
Enintään kolme vuotta toimineelle kotimaiselle yritykselle. Investointi- ja käyttöpääomatarpeisiin. Pankki laatii hakemuksen. Takaus 10.000-80.000 euroa (max 80 % velkakirjaluoton määrästä).

YRITTÄJÄLAINA >>
Yrittäjän henkilökohtainen laina osakeyhtiön osakepääomaan ja/tai svop-rahastosijoituksiin sekä yrityksen osakkeiden ostoon. Osuus osakepääomasta ja äänivallasta min 5% sijoituksen tai osakekaupan jälkeen. Laina min 20.000 euroa ja laina-aika max 12 vuotta.

STARTTIRAHA >>
Henkilöön kohdistuva tuki työttömälle työnhakijalle tai sivutoimisesta päätoimiseksi yrittäjäksi siirtyvälle. Ehtona mm. päätoimisuus ja jatkuvuus, kannattavuus (laskelmat) sekä valmiudet (koulutus tai kokemus). Huom! Aloitus vasta tukipäätöksen jälkeen.

Kehittäminen ja investoinnit

AV-TUOTANTOKANNUSTIN >>
Maksuhyvitys Suomessa toteutetun tuotannon kustannuksista (fiktiiviset pitkät elokuvat, dokumenttielokuvat, käsikirjoitetut sarjamuotoiset fiktiot, animaatiotuotannot). Hyvitys max 25% Suomessa syntyneistä kustannuksista.

ENERGIATUKI >>
Energiansäästön ja tuotannon tehokkuuden edistämiseen sekä uusiutuvan energian käytön ja tuotannon edistämiseen. Etusijalla uuden teknologian projektit. Selvitysprojektien tuki 40-50%. Investointiprojektien koko min 10.000 e (tuki 10-25%).

INNOVAATIO-OSAAMINEN (INTO) >>
Asiantuntijapalveluiden hankinta esimerkiksi innovaatiotoimintaan, aineettoman omaisuuden suojaukseen ja hankintaan, tutkimustulosten hankintaan tai väliaikaisen asiantuntijan palkkaukseen. Avustus 15.000-200.000 e (tuki max 50%).

INNOVAATIOSETELI >>
Kansainvälistä kasvupotentiaalia omaavien uusien tuote-/ palveluideoiden kehittämiseen ulkopuolisilla asiantuntijapalveluilla. Avustus max 6.000 e (tuki 100%). Summan jaettavissa useamman palveluntuottajan kesken.

KIERTOTALOUDEN INVESTOINTIAVUSTUS >>
Investointeihin, jotka parantavat ympäristönsuojelun tasoa yli EU:n normien tai lisäävät jätteen kierrätystä nykyisen teknisen tason ylittävillä ratkaisuilla sekä luovat edellytyksiä liiketoiminnan ja työllisyyden kasvulle. Avustus max 15 milj. e (tuki 35-40%).

MATERIAALIKATSELMUS >>
Materiaalivirtojen visuaaliseen mallintamiseen (Motivan malli) materiaalivirtojen kustannusten, pullonkaulojen ja hävikin selvittämiseksi sekä materiaalitehokkuuden lisäämiseksi. Avustus max 15.000 e (tuki 50%).

PILOTOINTILAINA>>
Vipuvarsi nopeaan kasvuun. Uusien tuotteiden / palveluiden kehittämiseen tai merkittävään parantamiseen, prototyyppien kehittämiseen, pilotointi- ja demonstraatiohankkeisiin. Laina 50-70% (vakuudeton). Riskien realisoituessa muunnettavissa osin avustukseksi.

TUTKIMUS JA KEHITYS>>
Tuotteen, palvelun, tuotantomenetelmän tai liiketoimintamallin uudistamiseen, kehittämiseen ja testaamiseen. Laina max 50%, maksuaika 7-10 vuotta. Erityisehdoin avustuksena.

YHTEISKEHITTÄMINEN (CO-INNOVATION) >>
Tutkimusorganisaatioiden ja yritysten uuden tiedon ja innovaatioiden yhteiskehittämiseen. Vaatii konsortion yhteistyösuunnitelman sekä tutkimustulosten levittämissuunnitelman. Co-Innovation -projektin valmisteluun Co-Creation -tuki max 100.000 e (tuki 60%).

VENTURE CAPITAL >>
Investoi uusiin pääomarahastoyhtiöihin ja -rahastoihin ja edistää sitä kautta alkuvaiheen yritysten ja suomalaisen pääomasijoitusalan kasvua ja kehitystä.

-> Huomioi myös ajankohtaiset ohjelmahaut, kuten Suomen kestävän kasvun ohjelma.

INVESTOINTIRAHOITUS >>
Laina taloudellisesti kannattaviin (pääasiassa yli 15 milj. e) hankkeisiin, jotka edistävät EU:n kestävän kasvun, työllisyyden ja ilmastonmuutoksen torjunnan tavoitteita. Helsingissä oleva toimisto tukee rahoitusvälineiden valinnassa sekä auttaa yhdistämään käytettävissä olevia rahoitusvälineitä.

EASI-TAKAUS >>
EU:n riskinjakotakaus rahoituslaitoksen myöntämälle luotolle mikroyrityksen käynnistämiseen tai kehittämiseen. Takaukset kanavoidaan yritysten käyttöön pankkien kautta (jopa 80%).

EGF-TAKAUS >>
European Guarantee Fund -takausohjelma kaiken kokoisten yritysten kasvuinvestointien ja pääomatarpeiden rahoittamiseen. Takaukset kanavoidaan yritysten käyttöön pankkien kautta (takauksen määrä 65–75% ja laina-aika enintään 6 vuotta).

INNOVFIN-TAKAUS >>
EU:n riskinjakotakaus rahoituslaitoksen myöntämälle luotolle pk-yrityksen investointi-, käyttöpääoma- tai  yrityskaupparahoitustarpeisiin. Takaukset kanavoidaan yritysten käyttöön pankkien kautta (jopa 80%).

PK-YRITYSALOITE >>
Euroopan komission ja Suomen valtion takausohjelma lainoille, joita voi käyttää investointeihin, sekä käyttöpääoma- ja yrityskaupparahoitustarpeisiin. Takaukset kanavoidaan yritysten käyttöön pankkien kautta (takaus 50%).

KEHITTÄMISAVUSTUS >>
Kehittämiseen ja investointeihin, kuten uuden liiketoiminnan luomiseen, vienti- ja kv-mahdollisuuksien parantamiseen, uusien tuotteiden / palveluiden / tuotantomenetelmien luomiseen. Kehittämisen tuki 50%, investointituki 10-20%.

KEHITTÄMISAVUSTUS / KERTAKORVAUSMALLI >>
Pk-yrityksille uuden kasvuliiketoiminnan käynnistämisen mahdollisuuksien selvittämiseen. Tuki maksetaan suunnitellun tuotoksen tai tavoitteen toteuduttua (esim. uuden tuotteen tai palvelun toteutettavuusselvitys, uuden kansainvälisen markkinan selvitys). Budjetti max 60.000 euroa (tuki 60%).

KEHITTÄMISPALVELUT >>
Liiketoiminnan nykytilan analyysi ja kehityssuunnitelma (260e/pv, 1-2 pv). Liiketoiminnan asiantuntijapalvelut kasvuun ja kehittymiseen (325e/pv, 2-15pv / 3v). Kasvun, talouden, tuottavuuden, markkinoinnin koulutukset, 10 + 2 päivää (1.590 e + alv).

-> Huomioi myös ajankohtaiset ohjelmahaut, kuten Kasvun kiihdyttämisohjelma

MAASEUTUOHJELMA>>
Kaikki maaseutuohjelman rahoitusinstrumentit ovat uudistumassa. Yritysrahoitus avautuu kevään 2023 aikana.

PK-YRITYSRAHASTO >>
Tuki teollis- ja tekijänoikeuksien suojaamiseen.  Kahdenlaisia arvosteleitä, joilla voi osittain korvata teollis- ja tekijänoikeuksien esianalyysipalveluihin (arvoseteli 1.350 e, tuki 90%), tavaramerkki- ja mallimaksuihin (arvoseteli 1.000 e, tuki 50-75%). Arvosetelit voimassa kahden kuukauden ajan avustuksen myöntämisestä.

INNOVAATIORAHASTO >>
Projektihaut keskittyvät erittäin innovatiivisten vähähiilisten teknologioiden kaupallistamiseen ja suurin lippulaivahankkeisiin, joiden avulla voidaan saavuttaa huomattavia päästövähennyksiä. Projektien tulee olla riittävän kypsiä suunnittelun, liiketoimintamallin sekä rahoitus- ja oikeudellisen mallin osalta.

INVEST EU >>
Investointien takausohjelma, joka kanavoidaan yrityksille kansallisten rahoituslaitosten kautta.

LIFE >>
Avustusta luonto ja biodiversiteetti, kiertotalous ja elämänlaatu, ilmastonmuutoksen hillitseminen ja sopeutuminen sekä siirtyminen puhtaaseen energiaan -teemoihin. Hankkeissa usein uusien teknologioiden sekä käytäntöjen pilotointia tai demonstrointia. Rahoitusosuus 60%-75% (puhdas energia -teemassa jopa 95%).

FINNVERA-TAKAUS >>
Kotimaan investoinnit, käyttöpääoma, liiketoiminta- tai yrityskaupat. Pankin, rahoitusyhtiön tai vakuutusyhtiön antamien lainojen vakuudeksi. Takaus 50–80 % luoton määrästä (min 10.000 e).

FINNVERA-LAINA >>
Kotimaan rakennus-, kone- ja laiteinvestoinnit, energia- ja ympäristöhankkeet, käyttöpääoma ja omistusjärjestelyt. Pääsääntöisesti osana pankin rahoitusta. Lainan minimimäärä 50.000 e (laina-aika 3-15 vuotta).

KASVULAINA>>
Yli kolme vuotta toimineille yrityksille merkittävien kasvu- tai kansainvälistymishankkeiden ja yritysjärjestelyjen rahoitukseen (min 500.000 e). Yrityksen omarahoitus min 20 %  ja muiden rahoittajien osuus min 50 %.

PK-TAKAUS >>
Yli 3 vuotta toimineelle yritykselle. Investointien, käyttöpääoman ja tuotekehityksen rahoitukselle. Pankki laatii hakemuksen. Vakuudeton takaus 10.000 – 120.000 euroa (max 80 % luoton määrästä). Pk-takaus mahdollistetaan Euroopan unionin COSME ja ESIR -instrumenttien avulla.

-> Finnveralta löytyy edellä mainittujen lisäksi myös muita instrumentteja mm. käyttöpääomatarpeisiin ja kasvun rahoittamiseen.

INVESTOINTIRAHOITUS >>
Rahasto osallistuu merkittävän kokoluokan ilmasto- ja digi-investointeihin, joissa rahoitus mahdollistaa hankkeen toteutumisen ylipäätään, tai laajemmassa mittakaavassa tai aiemmin kuin muun rahoituksen turvin. Kohteina esimerkiksi ilmastoratkaisujen kaupallinen skaalaus ja päästövähennyksiä mahdollistavat alustat.

CREADEMO >>
Tukea tuotekehityshankkeisiin, joiden tavoitteena on synnyttää luovaan osaamiseen perustuva tai sitä hyödyntävä uusi tuote, menetelmä tai palvelu. Demo-, proto- ja pilottituki 10.000 tai 20.000 euroa (tuki max 80%) ja konseptituki 5.000 euroa.

DIGIDEMO >>
Tukea uusien digitaalisten sisältöjen tuotekehitykseen. Myös demon valmistamiseen, sarjan pilottijakson valmistamiseen tai konseptin suunnitteluun. Demo-, proto- ja pilottituki 10.000 tai 20.000 euroa (tuki max 80%) ja konseptituki 5.000 euroa.

-> Myös muita luovien alojen tukimuotoja. Katso lisää: https://www.kopiosto.fi/AVEK/tuen-hakijoille/avekin-tuet-ja-hakuohjeet/

Kaikki Leader-rahoituksen instrumentit ovat uudistumassa. Yritysrahoitus avautuu kevään 2023 aikana.

INVESTOINTITUKI >> 
TUKI UUDISTUMASSA. Maaseudun yrityksille käyttöomaisuuden tai aineettoman omaisuuden hankintaan, tuotantotilojen rakentamiseen tai hankintaan (tuki 20-35%). Investoinnin toteutettavuustutkimus (tuki 40-50%). Kysy myös paikalliselta Leader-ryhmältä.

KOKEELLINEN KEHITTÄMINEN >>
TUKI UUDISTUMASSA. Maaseudun yrityksille, kun mukana kaksi tai useampi toimijaa. Tuotteiden, palveluiden, prosessien, toimitusketjujen sekä markkinoinnin / menekinedistämisen kehittäminen, testaus ja pilotointi (tuki 60%). Kysy myös paikalliselta Leader-ryhmältä.

OMISTAJANVAIHDOSTUKI>>
TUKI UUDISTUMASSA. Asiantuntijapalveluiden hankintaa valmisteltaessa omistajanvaihdosta yrityksestä, joka toimii harvaan asutulla tai ydinmaaseudulla. Avustus 5 000–10 000 euroa (tuki 100%).

TIEDONHANKINTATUKI>>
TUKI UUDISTUMASSA. Maaseudun yrityksille, kun mukana on kaksi tai useampi toimijaa. Uuden tiedon hankinta tuotteiden/ prosessien/ palveluiden kehittämiseen tai  huomattavaan parantamiseen sekä prototyyppien rakentamiseen (tuki 80%). Kysy myös paikalliselta Leader-ryhmältä.

YHTEISKEHITTÄMINEN JA -KOULUTUS>>
TUKI UUDISTUMASSA. Maaseudun yrityksille yhteiseen ja yrityskohtaiseen kehittämiseen 3-10 yrityksen ryhmässä (tuki 75%). Tukea myös yritysryhmien koulutuksille (tuki 75%). Hankkeen hallinnoijana kehittämisorganisaatio. Kysy myös paikalliselta Leader-ryhmältä.

KESTÄVÄÄ RAHOITUSTA >>
Tuottavuutta parantavien ja ympäristöä edistävien hankkeiden rahoittaminen Pohjoismaiden ja Baltian alueella. 
Lainoja ja takauksia hankkeisiin, investointiohjelmiin ja edelleenlainaukseen pk-yrityksille ja pienille keskisuurille yrityksille.

HANKKEET >>
Yhteiskunnan hyvinvointia lisäävien hankkeiden toteutus yhdessä yksityisten, julkisten ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Katso toteutuksia täältä.

KOKEILUT >>
Kokeilujen avulla etsitään ja testataan uudenlaisia toimintatapoja, joilla voidaan nopeuttaa yhteiskunnallisia uudistuksia. Lisäksi maailmalta tuotuihin uusiin ideoihin ja toimintamalleihin etsitään kumppaneita kehittämään malleja Suomen oloihin sopivaksi.

MUUTOSKOULUTUS >>
Tilanteeseen, jossa yritys joutuu vähentämään henkilöstöään tai lopettamaan toimintansa kokonaan. Myös toistaiseksi voimassa olevien lomautusten yhteyteen. Kesto vähintään 10 koulutuspäivää.

PALKKATUKI >> 
Tuki työnantajalle työttömän työnhakijan palkkauskustannuksiin ammatillisen osaamisen puutteiden, vamman tai sairauden vaikuttaessa tehtävissä selviytymiseen. Myönnetään ja maksetaan työnantajalle, mutta tuen myöntäminen lähtee aina työttömän työnhakijan palvelutarpeesta.

REKRYKOULUTUS >>
Työntekijän kouluttaminen yrityksen tarpeisiin, kun ammattitaitoisia työntekijöitä ei löydy, eikä alan osaajia valmistu lähiaikoina. Sisältää opetusta oppilaitoksessa ja työssäoppimista yrityksessä. Minimikesto 10 päivää, pääsääntöisesti 3-9 kuukautta (tuki 70%).

TYÖOLOSUHTEIDEN JÄRJESTELYTUKI >>
Tuki työnantajalle työhön palkattavan tai työssä jo olevan henkilön vamman tai sairauden edellyttämiin hankintoihin ja muutostöihin. Työvälineeet ja kalusteet sekä muutostyöt työpaikalla (max 4.000 e). Apu työhön toiselta työntekijältä (tuki 20 e/h, max 20 h/kk).

TÄSMÄKOULUTUS >>
Nykyisen henkilöstön koulutukseen silloin, kun yrityksessä tapahtuu muutoksia, jotka edellyttävät yrittäjän ja työntekijöiden osaamisen perusteellisempaa päivittämistä. Kesto vähintään 10 koulutuspäivää opiskelijaa kohden (tuki 50-70%).

 

TIETOTURVASETELI >>
Yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisten alojen yrityksille. Tietoturvallisuuden kehittäminen välineiden, laitteiden ja palvelulisenssien, osaamisen, tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnan jne. kautta. Tuki 15.000 (pk-yritykset) tai 100.000 euroa.

KEHITTÄMISAVUSTUS >>
Avustus työyhteisön kehittämiseen ulkopuolisen asiantuntijan avulla (tuki 50% palkkioista ja matkoista). Sisältönä mm. työturvallisuuden, -terveyden ja -kulttuurin kehittäminen, yhteisö-, esimies- ja strategiatyön kehittäminen, työyhteisön hyvinvoinnin ja oppimisen parantaminen sekä työympäristön ja -ergonomian kehittäminen.

KOULUTUSMENETELMÄN KEHITTÄMINEN >> 
Avustus innovatiivisten, tutkimustietoon perustuvan koulutusmenetelmän kehittämiseen. Kehitettävä menetelmä voi olla esimerkiksi kokonaisuus, joka toteutetaan verkkovalmennuksena, älypuhelinsovelluksena tai digitaalisena koulutusmateriaalina, lähiopetuksena tai näiden yhdistelminä.

TUTKIMUSRAHOITUS >>
Avustus organisaatioiden toiminnan kehittämiseen tai työelämän ongelmien ratkaisemiseen tutkimuksen avulla. Sisältönä esimerkiksi työturvallisuus, työterveys, tuottavuus tai eri työelämätoimijoiden väliset suhteet.

-> Työsuojelurahasto tukee myös työelämätutkimuksen tulosten viestintää ja tapahtumien järjestämistä. Katso lisää https://www.tsr.fi/rahoitus-organisaatioille/

Vienti ja kansainvälistyminen

EXHIBITION EXPLORER >>
Yritysryhmälle (min 4 yritystä) kansainväliseen BtoB-messuprojektiin (oman tai yhteisosasto varaus-, pinta-ala ja tekniikkakustannukset, rakenteet, kalusteet, suunnittelu yms.). Avustus 1.000-35.000 e/yritys (tuki 40-50%).

GROUP EXPLORER >>
Yritysryhmälle (4-10 yritystä) yhteisten liiketoimintamahdollisuuksien selvittämiseen uusilla kansainvälisillä markkinoilla. Kesto enintään 1 vuosi. Avustus 2.500-20.000 e/yritys (tuki 40-50%).

MARKET EXPLORER >>
Asiantuntijapalveluihin (myös ulkomaisiin) etsimään olemassa oleville tai pilotointivaiheessa oleville tuotteille, palveluille ja liiketoimintamalleille uusia kansainvälisiä markkinoita. Yli viisi vuotiaille osakeyhtiöille. Avustus max 40.000 e (tuki 50%). Haettavissa useita kertoja.

TALENT RAHOITUS >>
Kansainvälistymiseen liittyvien kyvykkyyksien parantaminen. Kansainvälisen osaamisen johtamisen kehittäminen, kansainvälisen työyhteisön ja -kulttuurin rakentaminen, osaajatarpeen ennakointi ja rekrytointivalmiuksien kehittäminen. Avustus max 50.000 e (tuki 50%).

TEMPO >>
Kansainvälistymisstrategiat, markkina- ja kysyntäselvitykset, pilotoinnit, koemarkkinointi, IPR-selvitykset yms. Alle viisi vuotiaille yrityksille, joilla sitoutunut tiimi (min 2 hlöä), konkreettinen idea ja uskottava rahoitus. Avustus max 60.000 e (tuki 75%). Haettavissa yhden kerran.

PROJEKTIRAHOITUS >>
Pääasialliset suoran rahoituksen muodot ovat lainat, pääoma ja takaukset. Projektin tulee sijaita taloudessa, jossa EBRD toimii (lähes 40 maata), sillä on hyvät mahdollisuudet olla kannattava ja saada merkittäviä pääomasijoituksia, se hyödyttää paikallista taloutta sekä täyttää vaaditut ympäristöstandardit.

-> Akkreditoitu kumppani Green Climate Fund, The Global Environment Facility ja International Climate Initiative -rahastoille.

EIC ACCELERATOR >>
Voimakasta kansainvälistä kasvua hakeville pk-yrityksille, joiden innovaatiotausta on ensisijaisesti deep tech -tutkimuksessa. Ennen varsinaista kaupallistamisvaihetta tapahtuvaan uusien, innovatiivisten tuotteiden ja ratkaisujen testaukseen, validointiin, pilotointiin ja skaalaukseen. Projektin rahoitus enintään 2,5 milj. euroa.

KEHITTÄMISAVUSTUS >>
Vienti- ja kansainvälistymismahdollisuuksien parantaminen, uusien markkinoiden ja/tai liiketoimintamahdollisuuksien kartoittaminen jne. (tuki 50%).

KEHITTÄMISPALVELUT >>
Kasvun ja kansainväistymisen kannattavan ja hallitun toteuttamisen suunnitteluun esim. kansainvälistymisstrategian laadintaan (325e/pv, 2-15pv / 3v). Kasvun ja kansainvälistymisen koulutukset, 10 + 2 päivää (1.590 e + alv).

-> Huomioi myös ajankohtaiset ohjelmahaut, kuten Kasvun kiihdyttämisohjelma.

DIGITAALINEN EUROOPPA >>
Teemoina suurteholaskenta, tekoäly, kyberturvallisuus, edistyneet digitaaliset taidot sekä digitaaliteknologian laajamittaisen käytön varmistaminen taloudessa ja yhteiskunnassa. Hankkeet vaativat usein osallistumista laajempiin, yleensä monikansallisiin konsortioihin. Avustusprosentti on 50% (75 % pk-yrityksille).

EUREKA >>
Yritysten tarpeista lähtevät, markkinoita lähellä olevat tutkimus- ja kehitysprojektit. Hakijana konsortio, jossa osallistujia vähintään kahdesta eri maasta (rahoituskriteerit kuten kotimaisissa projekteissa).

EUROSTARS >>
Kasvuyritysten tutkimukseen ja kehitykseen (tuki 40-50%). Osallistujat vähintään kahdesta maasta. Projektien kesto on max 3 vuotta. Tulosten odotetaan olevan markkinoilla kahdessa vuodessa projektin päättymisen jälkeen.

LUOVA EUROOPPA >>
Rahoitusta kulttuurin, taiteen, audiovisuaalialan, luovien alojen ja uutismedian organisaatioiden ja ammattilaisten eurooppalaiseen yhteistyöhön ja toiminnan kehittämiseen. Hankkeisiin osallistutaan useimmiten konsortiona, joka koostuu eri maista tulevista organisaatioista.

MSCA >>
Muualta Suomeen siirtyvien tutkijoiden ja T&K-henkilöstön liikkuvuutta edistävä tuki. Useita eri instrumentteja.

SISÄMARKKINAOHJELMA >>
Pk-yritysten kilpailukyvyn, markkinoille pääsyn ja kansainvälistymisen sekä yrittäjyys ja yrittäjyystaitojen kehittämiseen.

-> Muita Euroopan Unionin rahoitusohjelmia (avaruusohjelma, puolustusrahasto jne.) ja rahastoja (meri- ja kalatalousrahasto, sisäisen turvallisuuden rahasto jne.) sekä maksutonta rahoitusneuvontaa löydät EU-rahoitusneuvontapalvelusta.

INVESTOINTIRAHOITUS >>
Kehitysmaissa toimiville tai sinne perustettaville yksityisille yrityksille pääomaa, välirahoitusta ja lainaa. Kriteerinä taloudellinen kannattavuus, vastuullisuus ja kehitysvaikutukset. Mukaan jo suunnitteluvaiheessa.

LIIKEKUMPPANUUSTUKI >>
Kehittyviin maihin suuntautuvan pitkäaikaisen kaupallisen yhteistyön ja kannattavan liiketoiminnan aloittamiseen. Selvitys-, koulutus- ja pilotointivaiheisiin sekä olemassa olevan liiketoiminnan kehittämiseen. Avustus 30-85% (min 15.000 e). Myös matchmaking- sekä maa- ja toimialatietopalvelut.

KANSAINVÄLISTYMISLAINA >>
Ulkomaille perustettavan tai siellä toimivan tytär- tai osakkuusyrityksen tai toimipaikan investoinnit, kehittäminen, kasvu tai omistusosuuden hankinta. Toiminnan tulee olla ensisijaisesti tuotannollista toimintaa, kokoonpanoa, huolto- tai palvelutoimintaa, ei pelkkää myyntiä.

KANSAINVÄLISTYMISTAKAUS >>
Ulkomaille perustettavan tai siellä toimivan tytär- tai osakkuusyrityksen tai toimipaikan investoinnit, kehittäminen, kasvu tai omistusosuuden hankinta. Enintään 80 % luoton tai muun rahoitussitoumuksen määrästä.

VIENTITAKAUS >>
Viennin valmistuksen aikaista tai toimituksen jälkeistä käyttöpääoman rahoitusta sekä vastavakuutta pankille toimitustakauksissa ulkomaiselle ostajalle. Enintään 80 % luoton tai muun rahoitussitoumuksen määrästä.

VIENTILUOTTO >>
Vientiluottoa hyödyntämällä suomalainen viejä voi tarjota ulkomaiselle luottokelpoiselle ostajalle pitkäaikaista rahoitusta. Enintään 20 milj. euroa ja vähintään 2 vuotta.  Kaupassa oltava riittävä kotimaisuusaste ja ennakkomaksu.

-> Finnveralta löytyy em. lisäksi myös muita instrumentteja yritystoiminnan kansainvälistymiseen, vientiin ja viennin riskeiltä suojautumiseen (valmistuksenaikainen rahoitus, toimituksen jälkeinen rahoitus, ennakkomaksun takaus, toimitusvakuudet).

ILMASTORAHASTO >>
Rahasto tukee uusiutuvan ja puhtaan energian ratkaisuja sekä ilmastohankkeita kehittyvissä maissa. Instrumentteina lainat, pääomasijoitukset ja takuut (keskimääräinen hankekoko on noin 100 miljoonaa dollaria). Suomalaisten yritysten osallistuminen ei ole vaatimus hankkeiden rahoitukselle.

PROJEKTI- JA YRITYSRAHOITUS >>
Projektien ja yritysten rahoitusta tyypillisesti 7-12 vuodeksi. Instrumentteina mm. suorat lainat ja sijoitukset yrityksiin sekä myös välittäjäpankeille, leasingyhtiöille ja muille rahoituslaitoksille edelleenvälitettäväksi.

EEP AFRICA >>
Alkuvaiheen apurahoja ja katalyyttirahoitusta innovatiivisille puhtaan energian hankkeille, teknologioille ja liiketoimintamalleille 15 maassa Etelä- ja Itä-Afrikassa. Hauissa myönnetty avustuksia ja takaisinmaksettavia avustuksia 200 000–1 miljoonaa euroa (yhteisrahoitusvaatimus min 30 %).

ILMASTOTOIMIEN TUKI >>
Ilmastonmuutoksen hillitsemis- ja sopeutumistoimenpiteiden tukeminen alemman tulotason ja heikon tilanteen maissa (Nordic Climate Facility NCF). Tukea pääasiassa konsulttipalveluihin ja investointeihin (tavarat, työt ja palvelut). Avustusta, lainaa ja pääomia.

ESITUTKIMUKSET >>
Esitutkimuksiin, joiden tavoitteena on EU/EFTA-alueen ulkopuolisen liiketoiminnan perustaminen, investoinnit tai pilotoinnit. Vaatimuksena myönteiset ympäristö- ja ilmastovaikutukset. Koroton laina max 50.000 e (max 40 %). Tulosperusteisesti muutetaan 50-100% tueksi.

VIHREÄT PROJEKTIT >>
Pohjoismaiden ulkopuolelle suuntautuvat hankkeet, joilla on myönteisiä ympäristö- tai ilmastovaikutuksia ja jotka tähtäävät toiminnan perustamiseen kohdemaahan. Markkinaehtoisia lainoja, oman pääoman ehtoista rahoitusta sekä taloudellista tukea kansainvälistymisselvityksiin (esim. vakuudeton Green recovery -laina).

PÄÄOMASIJOITUKSET >>
Rahastosijoituksia ja suoria, markkinaehtoisia sijoituksia yrityksiin mm. kansainvälistymisen, tuote- ja palvelukehityksen, investointien sekä yritys- ja omistusjärjestelyjen tarpeissa. Arviointiperusteina mm. uskottava kasvusuunnitelma, osaavaa operatiivinen johto ja hallitus sekä kannattavan ja kasvavan liiketoiminnan näytöt.

Varaa aika tapaamiseen

Varaa n. tunnin mittainen maksuton tapaaminen yrityksesi rahoittamiseen liittyvien kysymysten pohtimiseen.

Heräsikö kysymyksiä? Ota yhteyttä!

Vainionpää Marja
Yritysten rahoitusneuvonta

Jätä yhteydenottopyyntö