Julkista
rahoitusta
yritykselle

Julkista
rahoitusta
yritykselle

Rahoitusta yrityksen elinkaaren eri vaiheisiin

Hyödynnä yrityksille suunnattu julkinen rahoitus. Poimi tästä maksutta käyttöösi työkaluja ja tietoa julkisen rahoituksen hakemisesta, rahoittajista ja rahoitusinstrumenteista!

Jalosta ideastasi projekti ja tee rahoitustunnustelu

Jalosta kehittämisideasi projektimuotoon, jolloin sitä on helpompi esitellä rahoittajille. Muutamaan kysymykseen vastaamalla saat riittävästi tietoa kokoon ensimmäisiä rahoitustunnusteluita varten:

  1. NYKYTILA: Millainen on yrityksenne tämän hetkinen tilanne (toimiala, markkina-alue ja -osuus, kilpailutilanne, asiakkaat, tuotteet ja palvelut, henkilöstö ja erityisosaaminen, omistuspohja, liikevaihto, kannattavuus jne.)?
  2. TULEVAISUUS: Millainen yrityksenne on tulevaisuudessa (visio)?
  3. TOIMENPITEET: Mitä konkreettisia asioita yrityksessä on tarpeellista kehittää ja/tai mihin asioihin investoida juuri tällä hetkellä, jotta se tukisi tulevaisuuden vision saavuttamista (osaamisen kehittäminen, tuotteiden / palveluiden / menetelmien kehittäminen jne.)?
  4. TULOKSET: Mitä laadullisia ja määrällisiä tuloksia em. toimenpiteillä tavoitellaan (kannattavuuden parantuminen, tuotannon tehostuminen, uudet asiakkuudet, uudet palvelut/tuotteet, liikevaihdon kasvu, viennin lisääntyminen jne.)? Hyödynnä tarvittaessa laskelmia.
  5. KUSTANNUKSET: Mitä kuluja ja kuinka paljon kehittämisen toimenpiteistä syntyy (palkat, palveluostot, investoinnit, ulkomaan matkat, materiaalihankinnat jne.)?
  6. RAHOITUS: Mikä on toimenpiteiden kokonaisrahoitussuunnitelma (tulorahoitus, pankkilaina, julkinen avustus jne.)?
  7. AIKATAULU: Millaisissa vaiheissa ja missä aikataulussa toimenpiteet voidaan realistisesti toteuttaa?

Tunnustelupalvelut:

  • ELY-keskusten valtakunnallinen rahoitusneuvonta: arkisin klo 9-15 numerossa 0295 024 800.
  • Business Finlandin rahoitustunnustelut: https://survey.businessfinland.fi/self-evaluation
  • Seinäjoen alueen Leader-rahoitusten tunnustelut: sinikka.koivumaki@liiveri.net

Tutustu rahoittajiin ja rahoitusinstrumentteihin

Kokosimme julkisia rahoittajia ja rahoitusinstrumentteja silmäiltäväksesi. Tukea on tarjolla muun muassa avustus-, laina- ja takausmuotoisena. Valintaa ei kuitenkaan tarvitse tehdä itse. Ole yhteydessä rahoittajiin varhaisessa vaiheessa, niin saat tukea etenemisessä ja sopivan rahoitusmuodon valinnassa.

Perustaminen ja käynnistäminen

NUORET INNOVATIIVISET YRITYKSET (NIY) >>
Nopeaan skaalautumiseen kykeneville alle 5-vuotiaille yrityksille, joilla liikevaihtoa ja näyttöä kv-liiketoiminnasta. Esimerkiksi myynnin, markkinoinnin ja prosessien kehittäminen, tiimin vahvistaminen ja rahoituksen hankinta. Avustus max 1.000.000 e (max 75% kuluista), myönnetään kolmessa jaksossa.

ALKUTAKAUS >>
Enintään kolme vuotta toimineelle kotimaiselle yritykselle (kotimainen yhtiö tai rekisteröity toiminimi). Investointi- ja käyttöpääomatarpeisiin (ei yrityskauppoihin).  Edellyttää pääosakkailta omavelkaisia erityistakauksia. Pankki laatii hakemuksen. Takaus 10.000-80.000 euroa (max 80 % velkakirjaluoton määrästä).

YRITTÄJÄLAINA >>
Yrittäjän henkilökohtainen laina osakeyhtiön osakepääomaan ja/tai svop-rahastosijoituksiin sekä yrityksen osakkeiden ostoon. Kohdeyrityksellä oltava edellytykset kannattavaan liiketoimintaan. Osuus osakepääomasta ja äänivallasta min 5% sijoituksen tai osakekaupan jälkeen. Laina min 20.000 euroa ja laina-aika max 12 vuotta.

Maaseutualueella sijaitsevaan yritystoimintaan:

INVESTOINTITUKI >>
Toimitilojen rakentamiseen, remontointiin tai hankintaan, koneiden ja muun käyttöomaisuuden hankintaan sekä aineettomiin investointeihin. Investointihankkeen tuettava budjetti 5.000-100.000 euroa (tuki 20 %).

KÄYNNISTYSTUKI >>
– Yrittäjyyskokeiluun, 2.500 e (tuki 100%), ei vielä y-tunnusta,  max 4 kk, asiantuntijapalveluihin ja tila- ja laitevuokriin, koulutukseen, matkoihin, aineisiin ja tarvikkeisiin.
– Osa-aikaisen yritystoiminnan käynnistämiseen, y-tunnus (ei ole vielä ensimmäistä tilikautta takana), 5.000 e (tuki 100%), tavoitteena työllistyminen osa-aikaisesti (10-35 h/vko) ja liikevaihto yli 10.000 e/v, asiantuntijapalveluihin, tila- ja laitevuokriin, koulutukseen, matkoihin, aineisiin ja tarvikkeisiin, pienhankintoihin, vuokriin, kokeiluihin.
– Päätoimisen yritystoiminnan käynnistämiseen, y-tunnus (ei ole vielä ensimmäistä tilikautta takana), 7.500 e (tuki 100%), tavoitteena päätoimeentulo ja liikevaihto min 15.000 e/v, asiantuntijapalveluihin, tila- ja laitevuokriin, koulutukseen, matkoihin, aineisiin ja tarvikkeisiin, pienhankintoihin, vuokriin, kokeiluihin. HUOM! Starttiraha mahdollinen samanaikaisesti!

KEHITTÄMISTUKI >>
– Suunnittelupaketti, 1.000 e (tuki 100%), ei vielä y-tunnusta, 1-2 pv asiantuntijapalveluihin (liiketoimintasuunnitelman laatiminen).
– Valmistelupaketti, 2.000 e (tuki 100%), y-tunnus, 2-3 pv, asiantuntijapalveluihin (liiketoimintasuunnitelman viimeistely, investointien suunnittelu, laskelmien tekeminen, tukihakemuksen valmistelu).

STARTTIRAHA >>
Henkilöön kohdistuva tuki päätoimisen yrittäjyyden alkuvaiheeseen, ehtona päätoimisuus, jatkuvuus, kannattavuus (laskelmat), yrittäjyysvalmiudet (koulutus tai kokemus) sekä tarvittavat luvat, kesto max 2 x 6 kuukautta. Huom! Aloitus vasta tukipäätöksen jälkeen.

Kehittäminen ja investoinnit

AV-TUOTANTOKANNUSTIN >>
Maksuhyvitys Suomessa toteutetun tuotannon kustannuksista (fiktiiviset pitkät elokuvat, dokumenttielokuvat, käsikirjoitetut sarjamuotoiset fiktiot, animaatiotuotannot). Hyvitys max 25% Suomessa syntyneistä kustannuksista (myös tuotantoa edeltävä vaihe ja jälkituotanto).

ENERGIATUKI >>
Tuki investointeihin ja katselmuksiin, jotka edistävät energiansäästöä, energian tuotannon tai käytön tehostamista tai muokkaavat energiajärjestelmää vähähiilisemmäksi. Uusiutuvan energian hankkeiden tukea vain uuteen teknologiaan. Selvitysprojektien tuki 40-50%. Investoinniin koko min 10.000 e / 30.000 e (tuki 10-25%). 

INNOVAATIO-OSAAMINEN (INTO) >>
Asiantuntijapalveluiden hankinta esimerkiksi uusien liiketoiminta-, tuote- ja palvelukonseptien kehittämiseen, IPR-selvityksiin ja -suojaukseen, tutkimustulosten hankintaan tai väliaikaisen asiantuntijan palkkaukseen. Avustus 15.000-200.000 e (tuki max 50%).

INNOVAATIOSETELI >>
Kansainvälistä kasvupotentiaalia omaavien uusien tuote-/ palveluideoiden kehittämiseen ulkopuolisilla asiantuntijapalveluilla. Alle 5-vuotiaille yrityksille. Avustus max 4.500 e (+ yrityksen omarahoitus 1.500 e). Myönnetään yritykselle vain kerran.

KIERTOTALOUDEN INVESTOINTIAVUSTUS >>
Investointeihin, jotka parantavat ympäristönsuojelun tasoa yli EU:n normien tai lisäävät jätteen kierrätystä nykyisen teknisen tason ylittävillä ratkaisuilla sekä luovat edellytyksiä liiketoiminnan ja työllisyyden kasvulle. Avustus max 15 milj. e (tuki 35-40%).

MATERIAALIKATSELMUS >>
Materiaalivirtojen visuaaliseen mallintamiseen (Motivan malli) materiaalivirtojen kustannusten, pullonkaulojen ja hävikin selvittämiseksi sekä materiaalitehokkuuden lisäämiseksi. Avustus max 15.000 e (tuki 50%). Rahoituksen haku päättyy 29.1.2024.

TUTKIMUS JA KEHITYS>>
Tuotteen, palvelun, tuotantomenetelmän tai liiketoimintamallin uudistamiseen, kehittämiseen ja testaamiseen pk-yrityksissä. Laina max 50%, maksuaika 7-10 vuotta (pääsääntöisesti vakuudeton). Erityisehdoin 40-50% avustuksena. Teolliselle tutkimukselle 60% avustus.

YHTEISKEHITTÄMINEN (CO-INNOVATION) >>
Hankkeet koostuvat julkisten tutkimuslaitosten tutkimusprojekteista ja yritysten t&k-projekteista. Tulosten vaikutus yritysten kilpailuetuun ja -kykyyn kv-markkinoilla oltava merkittävä. Co-Innovation -projektin valmisteluun Co-Creation -tuki max 100.000 e (tuki 60%).

VENTURE CAPITAL >>
Investoi uusiin pääomarahastoyhtiöihin ja -rahastoihin ja edistää sitä kautta alkuvaiheen yritysten ja suomalaisen pääomasijoitusalan kasvua ja kehitystä.

-> Huomioi myös Business Finlandin ajankohtaiset ohjelmahaut, kuten Suomen kestävän kasvun ohjelma sekä veturiyritysten haaste- ja kumppanihaut.

INVESTOINTIRAHOITUS >>
Laina taloudellisesti kannattaviin (pääasiassa yli 15 milj. e) hankkeisiin, jotka edistävät EU:n kestävän kasvun, työllisyyden ja ilmastonmuutoksen torjunnan tavoitteita. Helsingissä oleva toimisto tukee rahoitusvälineiden valinnassa sekä auttaa yhdistämään käytettävissä olevia rahoitusvälineitä.

EASI-TAKAUS >>
EU:n riskinjakotakaus rahoituslaitoksen myöntämälle luotolle mikroyritysten ja yhteiskunnallisten yritysten käynnistämiseen tai kehittämiseen. Takaukset kanavoidaan yritysten käyttöön pankkien kautta.

INNOVFIN-TAKAUS JA -LAINA >>
Erilaisisa räätälöityjä tuotteita pk-yrityksille lainaaville rahoituksen välittäjille annettavista takauksista aina suoriin lainoihin yrityksille. Takaukset kanavoidaan yritysten käyttöön pankkien kautta.

PK-TAKAUS >>
Takausohjelma eurolainoille, joita voi käyttää investointeihin, sekä käyttöpääoma- ja yrityskaupparahoitustarpeisiin. Takaukset kanavoidaan yritysten käyttöön pankkien kautta (max 4 milj. euron laina, 2-5 vuotta, takaus 50%). Takauksen tueksi voidaan hakea myös Finnveran takausta (enintään 30 %).

KEHITTÄMISAVUSTUS / EAKR >>
Kehittämiseen ja investointeihin, kuten olemassa olevan liiketoiminnan kehittämiseen tai uuden liiketoiminnan luomiseen, vienti- ja kv-mahdollisuuksien parantamiseen, uusien tuotteiden / palveluiden / tuotantomenetelmien luomiseen. Kehittämisen tuki 50%, investointituki 10-20%.

KEHITTÄMISAVUSTUS / JTF >>
Tuella vastataan vähähiilisen siirtymän alueilla aiheuttamiin sosioekonomisiin ja ympäristöllisiin haittavaikutuksiin, myöntämisen ehdoissa huomioidaa EAKR-rahoituksen lisäksi alueelliset JTF- ja älykkään erikoistumisen ohjelmat. Lisätietoa rahoittajalta.

KEHITTÄMISAVUSTUS / KERTAKORVAUS >>
Pk-yrityksille uuden kasvuliiketoiminnan käynnistämisen mahdollisuuksien selvittämiseen. Tuki maksetaan suunnitellun tuotoksen tai tavoitteen toteuduttua (esim. uuden tuotteen tai palvelun toteutettavuusselvitys, uuden kansainvälisen markkinan selvitys). Budjetti max 60.000 euroa (tuki 60%).

Maaseutualueella sijaitsevaan yritystoimintaan:

INVESTOINTITUKI >>
Tuotantotilojen hankkimiseen tai rakentamiseen, käyttöomaisuuden hankintaan, uusiutuvaa energiaa ja biopolttoaineita tuottavien ja myyvien laitosten perustamiseen ja laajentamiseen, aineettomiin investointeihin. Kokonaiskustannusarvio 10.000–1,5 miljoonaa euroa (tuki 20-40%). Investoinnin oltava käytössä min. 3 vuotta.

INVESTOINNIN TOTEUTETTAVUUSTUTKIMUS >>
aineellisen investoinnin toteuttamisvaihtoehtojen selvittämiseen. Tuki ei edellytä investoinnin toteuttamista. Tuki 50% (kustannusarvio max 50.000 e).

KEHITTÄMISTUKI >>
Liiketoimintaneuvontaan, tuotekehityshankkeisiin, tuotannon pilotointiin, markkinointisuunnitelman laatimiseen, koemarkkinointiin, kansainvälistymisselvitykseen yms. Kokonaiskustannusarvio 10.000-100.000 e (tuki 50%).

-> Lisätietoa maatilojen yritystuista ELY-Keskusten asiantuntijoilta sekä Maatilan yritystuet -sivustolta.

PK-YRITYSRAHASTO >>
Arvoseteleitä teollis- ja tekijänoikeuksien suojaamiseen: 1) teollis- ja tekijänoikeuksien esianalyysipalvelut (arvoseteli 1.350 e, tuki 90%), 2) tavaramerkki- ja mallimaksut (arvoseteli 1.000 e, tuki 50-75%) ja 3) patentointimaksut (arvoseteli 1.500 e, tuki 50-75%). Arvosetelit voimassa kahden kuukauden ajan avustuksen myöntämisestä.

INNOVAATIORAHASTO >>
Projektihaut keskittyvät erittäin innovatiivisten vähähiilisten teknologioiden kaupallistamiseen ja suurin lippulaivahankkeisiin, joiden avulla voidaan saavuttaa huomattavia päästövähennyksiä. Projektien tulee olla riittävän kypsiä suunnittelun, liiketoimintamallin sekä rahoitus- ja oikeudellisen mallin osalta.

INVEST EU >>
Investointien takausohjelma, joka kanavoidaan yrityksille kansallisten rahoituslaitosten sekä Finnveran kautta.

LIFE >>
Avustus luonto ja biodiversiteetti, kiertotalous ja elämänlaatu, ilmastonmuutoksen hillitseminen ja sopeutuminen sekä siirtyminen puhtaaseen energiaan -teemoihin. Hankkeissa usein uusien teknologioiden sekä käytäntöjen pilotointia tai demonstrointia. Haetaan yleensä konsortiolla. Rahoitusosuus 60%-75% (puhdas energia 95%).

DIGITALISAATIO- JA INNOVAATIOLAINA >>
Innovaatio- ja digitalisaatioinvestointeihin tuotteissa, prosesseissa (mm. toimitusketjut, asiakassuhteiden hoito) ja liiketoimintamalleissa sekä immateriaaliomaisuudessa. EIP:n takaus 60%, muutoin vakuudeton. Laina 150.000–2.000.000 euroa per hanke.

FINNVERA-TAKAUS >>
Kotimaan investoinnit, markkinointi, tuotekehitys, käyttöpääoma, liiketoiminta- tai yrityskaupat. Pankin, rahoitusyhtiön tai vakuutusyhtiön antamien lainojen vakuudeksi. Takaus 50–80 % luoton määrästä (min 10.000 e).

FINNVERA-LAINA >>
Kotimaan rakennus-, kone- ja laiteinvestoinnit, energia- ja ympäristöhankkeet, käyttöpääoma ja omistusjärjestelyt. Pääsääntöisesti osana pankin rahoitusta. Lainan minimimäärä 50.000 e (laina-aika 3-15 vuotta).

ILMASTO- JA YMPÄRISTÖLAINA >>
Uusiutuvan energian, energiatehokkaiden sertifioitujen rakennusten, teollisuuden energiatehokkuuden, vähäpäästöiseen liikkuvuuden, vihreiden ICT-investointien, kierrätyksen ja jätteiden vähentämisen sekä resurssisäästöjen hankkeisiin. Laina 150.000–2.000.000 euroa per hanke.

KASVULAINA>>
Yli kolme vuotta toimineille yrityksille merkittävien kasvu- tai kansainvälistymishankkeiden ja yritysjärjestelyjen rahoitukseen (min 500.000 e). Yrityksen omarahoitus min 20 %  ja muiden rahoittajien osuus min 50 %.

PK-TAKAUS >>
Yli 3 vuotta toimineelle yritykselle. Investointien, käyttöpääoman ja tuotekehityksen rahoitukselle. Pankki laatii hakemuksen. Vakuudeton takaus 10.000-200.000 euroa (max 80 % luoton määrästä). Yrityksen Rating Alfa -luokituksen tulee olla vähintään A.

YMPÄRISTÖTAKAUS >>
Vesiensuojelu-, ilmansuojelu- ja jätteiden hyödyntämisinvestointeihin, uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden parantamisen hankkeisiin sekä muutos-, korjaus- tai parannustöihin (ei kuitenkaan laitevalmistukseen). Takausosuus enintään 80 % luoton määrästä.

-> Finnveralta löytyy edellä mainittujen lisäksi myös muita instrumentteja, kuten joukkovelkakirjalainoja ja siltarahoitusta.

INVESTOINTIRAHOITUS >>
Rahasto osallistuu merkittävän kokoluokan ilmasto- ja ympäristöinvestointeihin, joissa rahoitus mahdollistaa hankkeen toteutumisen ylipäätään, laajempana tai aiemmin kuin muutoin. Kohteina esimerkiksi teollisen mittaluokan skaalaukset, ilmastoratkaisujen kaupallistaminen ja digitaaliset ilmastoratkaisut.

CREADEMO >>
Tukea tuotekehityshankkeisiin, joissa syntyy, tuotteistetaan ja/tai saatetaan markkinoille luovien alojen ja kulttuuriyrittäjyyden innovaatioita (uusi tuote, menetelmä tai palvelu). Demo-, proto- ja pilottituki 10.000 tai 20.000 euroa (tuki max 80%) ja konseptituki 5.000 euroa.

DIGIDEMO >>
Tukea tuotekehityshankkeisiin, joissa syntyy uusia audiovisuaalia tai muita kulttuurisisältöjä sekä niiden kerronnan muotoja (demot, pilottijaksot, konseptit). Demo-, proto- ja pilottituki 10.000 tai 20.000 euroa (tuki max 80%) ja konseptituki 5.000 euroa.

-> Myös muita luovien alojen tukimuotoja. Katso lisää: https://www.kopiosto.fi/AVEK/tuen-hakijoille/avekin-tuet-ja-hakuohjeet/

Maaseutualueella sijaitsevaan yritystoimintaan:

ENERGIAINVESTOINTITUKI >>
Harvaan asutulla tai ydinmaaseudulla sijaitsevalle päätoimiselle mikroyritykselle energiamuodon vaihtamiseen uusiutuvaan energiaan, uusiutuvan energian käytön lisäämiseen sekä energia- ja materiaalitehokkuuden parantamiseen (tuki 30%).

INVESTOINTITUKI >>
Toimitilojen rakentamiseen, remontointiin tai hankintaan, koneiden ja muun käyttöomaisuuden hankintaan sekä aineettomiin investointeihin. Investointihankkeen tuettava budjetti 5.000-100.000 euroa (tuki 20 %).

KÄYNNISTYSTUKI >>
– Päätoimisen yritystoiminnan käynnistämiseen, y-tunnus (ei ole vielä ensimmäistä tilikautta takana), 7.500 e (tuki 100%), tavoitteena päätoimeentulo ja liikevaihto min 15.000 e/v, asiantuntijapalveluihin, tila- ja laitevuokriin, koulutukseen, matkoihin, aineisiin ja tarvikkeisiin, pienhankintoihin, vuokriin, kokeiluihin. HUOM! Starttiraha mahdollinen samanaikaisesti!

KEHITTÄMISTUKI >>
– Valmistelupaketti, 2.0 e (tuki 100%), y-tunnus (vähintään yksi tilikausi takana), 2-3 pv asiantuntijapalveluihin (liiketoimintasuunnitelman viimeistely, investointien suunnittelu, laskelmien tekeminen, tukihakemuksen valmistelu).
– Kehittämispaketti, 3.000 e (tuki 100%), y-tunnus (vähintään yksi tilikausi takana), 3-4 pv asiantuntijapalveluihin (markkinointi, tuotekehitys, tuotannon suunnittelu), matkoihin, vuokriin, aineisiin ja tarvikkeisiin, samalle hakijalle max 3 kertaa.

MAATALOUDEN KOKEILUTUKI >>
Tuki y-tunnukselliselle yritykselle, kokeilun laajuudesta riippuen 2.500/5.000/7.500 e, tuen tavoitteena tuottaa kehitettävään ideaan liittyvää merkittävää uutta tietoa, käyttö asiantuntijapalveluihin, vuokriin (maa ala, toimitilat, koneet ja laitteet), aineisiin ja tarvikkeisiin, matkoihin, koulutukseen ja valmennukseen.

OMISTAJANVAIHDOSTUKI>>
Yritystä ostavalle mikroyritykselle asiantuntijapalveluiden hankintaan valmisteltaessa omistajanvaihdosta yrityksestä, joka toimii harvaan asutulla tai ydinmaaseudulla, avustus 2 x 2.500 euroa tai 5 000 euroa (tuki 100%).

YRITYSRYHMÄN KEHITTÄMISTUKI >>
Yritysryhmälle, jossa 3–10 pientä tai keskisuurta yritystä, tuki max 120.000 euroa (tuki 75%), yhteiskehittämistä sekä yrityskohtaisia toimenpiteitä, hallinnoijataho erillinen organisaatio, hankkeen valmisteluun haettavissa 5.000 euron tuki.

KESTÄVÄÄ RAHOITUSTA >>
Tuottavuutta parantavien ja ympäristöä edistävien hankkeiden rahoittaminen Pohjoismaiden ja Baltian alueella. 
Lainoja ja takauksia hankkeisiin, investointiohjelmiin ja edelleenlainaukseen pk-yrityksille ja pienille keskisuurille yrityksille.

HANKKEET >>
Yhteiskunnan kestävää hyvinvointia lisäävien hankkeiden toteutus yhdessä yksityisten, julkisten ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Katso toteutuksia täältä.

KOKEILUT >>
Kokeilujen avulla etsitään ja testataan uudenlaisia toimintatapoja, joilla voidaan nopeuttaa yhteiskunnallisia uudistuksia. Lisäksi maailmalta tuotuihin uusiin ideoihin ja toimintamalleihin etsitään kumppaneita kehittämään malleja Suomen oloihin sopivaksi.

MUUTOSKOULUTUS >>
Tilanteeseen, jossa yrityksen työt loppuvat ja yritys joutuu irtisanomaan henkilöstöään tai lopettamaan toimintansa tai kun henkilöstöä lomautetaan toistaiseksi ja paluu aiempaan työhön on epävarmaa. Kesto vähintään 10 koulutuspäivää.

PALKKATUKI >> 
Tuki työnantajalle työttömän työnhakijan palkkauskustannuksiin. Tuen myöntäminen lähtee aina työttömän työnhakijan palvelutarpeestaja tukijakson pituuteen vaikuttaa esim. työttömyyden kesto ja alentunut työkyky.

REKRYKOULUTUS >>
Työntekijän kouluttaminen yrityksen tarpeisiin, kun ammattitaitoisia työntekijöitä ei löydy, eikä alan osaajia valmistu lähiaikoina. Lisä-, täydennys- tai ammatinvaihtokoulutusta (ei tutkintoja). Minimikesto 10 päivää, pääsääntöisesti 3-9 kuukautta (tuki 70%).

TYÖOLOSUHTEIDEN JÄRJESTELYTUKI >>
Tuki työnantajalle palkattavan tai työssä jo olevan henkilön vamman tai sairauden edellyttämiin hankintoihin ja muutostöihin. Työvälineeet, kalusteet ja muutostyöt työpaikalla (max 4.000 e). Apu työhön toiselta työntekijältä (tuki 20 e/h, max 20 h/kk).

TÄSMÄKOULUTUS >>
Nykyisen henkilöstön koulutukseen silloin, kun yrityksessä tapahtuu muutoksia, jotka edellyttävät yrittäjän ja työntekijöiden osaamisen perusteellisempaa päivittämistä. Kesto vähintään 10 koulutuspäivää opiskelijaa kohden.

TIETOTURVASETELI >>
Yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisten alojen yrityksille. Tietoturvallisuuden kehittäminen välineiden, laitteiden ja palvelulisenssien, osaamisen, tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnan jne. kautta. Tuki 15.000 (pk-yritykset) tai 100.000 euroa.

KEHITTÄMISAVUSTUS >>
Avustus työyhteisön kehittämiseen ulkopuolisen asiantuntijan avulla (tuki 50% palkkioista ja matkoista). Sisältönä mm. työturvallisuuden, -terveyden ja -kulttuurin kehittäminen, yhteisö-, esimies- ja strategiatyön kehittäminen, työyhteisön hyvinvoinnin ja oppimisen parantaminen sekä työympäristön ja -ergonomian kehittäminen.

KOULUTUSMENETELMÄN KEHITTÄMINEN >> 
Avustus innovatiivisten, tutkimustietoon perustuvan koulutusmenetelmän kehittämiseen (palkka-, ostopalvelu-, viestintä- ja matkakuluihin). Menetelmä voi olla esimerkiksi kokonaisuus, joka toteutetaan verkkovalmennuksena, älypuhelinsovelluksena tai digitaalisena koulutusmateriaalina, lähiopetuksena tai näiden yhdistelminä.

TUTKIMUSRAHOITUS >>
Avustus organisaatioiden toiminnan kehittämiseen tai työelämän ongelmien ratkaisemiseen tutkimuksen avulla. Sisältönä esimerkiksi työturvallisuus, työterveys, tuottavuus tai eri työelämätoimijoiden väliset suhteet.

-> Työsuojelurahasto tukee myös työelämätutkimuksen tulosten viestintää ja tapahtumien järjestämistä. Katso lisää https://www.tsr.fi/rahoitus-organisaatioille/

Vienti ja kansainvälistyminen

EXHIBITION EXPLORER >>
Yritysryhmälle (min 4 yritystä) kansainväliseen BtoB-messuprojektiin (oman tai yhteisosaston varaus-, pinta-ala ja tekniikkakustannukset, suunnittelu, rakenteet ja rakentaminen, kalusteet, sähkö, siivous yms. sekä messuvalmennus). Avustus 1.000-15.000 e/yritys (tuki 40-50%).

GROUP EXPLORER >>
Yritysryhmälle (4-10 yritystä) yhteisten liiketoimintamahdollisuuksien selvittämiseen uusilla kansainvälisillä markkinoilla. Yhteinen ulkoinen projektipäällikkö ja projektisuunnitelma. Kesto enintään 1 vuosi. Avustus 2.500-20.000 e/yritys (tuki 50%).

MARKET EXPLORER >>
Kansainvälistymisstrategian laatimiseen,  markkina-/kilpailija-analyyseihin, koemarkkinointiin, myyntikanavien ja kumppaneiden kartoitukseen jne. Yli viisi vuotiaille osakeyhtiöille, joilla kv-markkinoilla erottuva tuote- tai palveluidea, jolle etsitään uutta markkina-aluetta / asiakkaita. Avustus max 40.000 e (tuki 50%). Haettavissa useita kertoja.

TALENT RAHOITUS >>
Kansainvälisen osaamisen johtamisen kehittäminen, kansainvälisen työnantajamielikuvan sekä työkulttuurin rakentaminen, kv-osaajatarpeen ennakointi ja rekrytointiprosessien kehittäminen jne. Pääsisältö oltava kehittämistä ja pilotointia, eikä selvityksiä. Avustus max 50.000 e (tuki 50%). Myönnetäään vain yhden kerran.

TEMPO >>
Kansainväliset kysyntäselvitykset ja pilotoinnit, rahoituselvitykset, IPR-asiat yms. Kehitystyön jatkosuunnitelma vaaditaan. Alle viisi vuotiaille yrityksille, joilla kv-markkinoilla erottuva uusi tuote- tai palveluidea, sitoutunut tiimi (min 2 hlöä) ja uskottava rahoitus. Avustus max 60.000 e (tuki 75%). Myönnetäään vain yhden kerran.

PROJEKTIRAHOITUS >>
Pääasialliset rahoituksen muodot ovat lainat, pääoma ja takaukset. Suuret rahoitukset ovat suoria ja pienemmät hoidetaan välittäjäorganisaatioiden, kuten pankkien kautta. Projektin tulee sijaita taloudessa, jossa EBRD toimii (lähes 40 maata), sillä on hyvät mahdollisuudet olla kannattava ja saada merkittäviä pääomasijoituksia, se hyödyttää paikallista taloutta sekä täyttää vaaditut ympäristöstandardit.

-> Akkreditoitu kumppani Green Climate Fund, The Global Environment Facility ja International Climate Initiative -rahastoille.

EIC ACCELERATOR >>
Voimakasta kansainvälistä kasvua hakeville pk-yrityksille, joiden innovaatiotausta on ensisijaisesti deep tech -tutkimuksessa. Ennen varsinaista kaupallistamisvaihetta tapahtuvaan uusien, innovatiivisten tuotteiden ja ratkaisujen testaukseen, validointiin, pilotointiin ja skaalaukseen. Projektin rahoitus enintään 2,5 milj. euroa.

KEHITTÄMISAVUSTUS >>
Vienti- ja kansainvälistymismahdollisuuksien parantaminen, uusien markkinoiden ja/tai liiketoimintamahdollisuuksien kartoittaminen jne. Kehittämisen tuki 50%, investointituki 10-20%.

DIGITAALINEN EUROOPPA >>
Teemoina suurteholaskenta, tekoäly, kyberturvallisuus, edistyneet digitaaliset taidot sekä digitaaliteknologian laajamittaisen käytön varmistaminen taloudessa ja yhteiskunnassa. Hankkeet vaativat usein osallistumista laajempiin, yleensä monikansallisiin konsortioihin. Avustusprosentti on 50% (75 % pk-yrityksille).

EUREKA >>
Mahdollistaa kansainvälistymisen ja tuotekehityksen yhteistyössä Eureka-jäsenmaiden yritysten ja tutkimuslaitosten kanssa. Hakijana konsortio, jossa osallistujia vähintään kahdesta eri maasta (rahoituskriteerit kuten kotimaisissa projekteissa). Projektimuotoina Eurostars-projekti, kluteriprojekti ja yksittäisprojekti.

EUROSTARS >>
Tukea yrityksen kasvuun, uusien markkinoiden löytämiseen ja liiketoiminnan kasvattamiseen (tuki 40-50%). Osallistujat vähintään kahdesta maasta. Projektien kesto on max 3 vuotta. Tulosten odotetaan olevan markkinoilla kahdessa vuodessa projektin päättymisen jälkeen.

LUOVA EUROOPPA >>
Rahoitusta kulttuurin, taiteen, audiovisuaalialan, luovien alojen ja uutismedian organisaatioiden ja ammattilaisten eurooppalaiseen yhteistyöhön ja toiminnan kehittämiseen. Hankkeisiin osallistutaan useimmiten konsortiona, joka koostuu eri maista tulevista organisaatioista.

MSCA >>
Muualta Suomeen siirtyvien tutkijoiden ja T&K-henkilöstön liikkuvuutta edistävä tuki. Useita eri instrumentteja.

NDICI – GLOBAL EUROPE >>
Ei suoraa yritysrahoitusta, mutta mahdollistaa kehittyvillä markkinoilla tehtäviä hankintoja yrityksiltä. Kilpailutukset löytyvät osoitteesta https://ted.europa.eu. Yrityksen ei tarvitse aina itse osallistua kilpailutukseen, vaan se voi olla mukana konsortion jäsenenä eli toimittajana leader-yritykselle.

SISÄMARKKINAOHJELMA >>
Pk-yritysten kilpailukyvyn, markkinoille pääsyn ja kansainvälistymisen sekä yrittäjyys ja yrittäjyystaitojen kehittämiseen.

-> Muita Euroopan Unionin rahoitusohjelmia (avaruusohjelma, puolustusrahasto jne.) ja rahastoja (meri- ja kalatalousrahasto, sisäisen turvallisuuden rahasto jne.) sekä maksutonta rahoitusneuvontaa löydät EU-rahoitusneuvontapalvelusta.

INVESTOINTIRAHOITUS >>
Kehitysmaissa toimiville tai sinne perustettaville yksityisille yrityksille markkinaehtoista pääomaa, välirahoitusta ja lainaa. Kriteerinä taloudellinen kannattavuus, vastuullisuus ja kehitysvaikutukset. Painotuksisaa mm. puhdas energiantuotanto, kestävä metsätalous ja maatalous, rahoitusala sekä digitaaliset ratkaisut. Mukaan projektiin jo suunnitteluvaiheessa.

LIIKEKUMPPANUUSTUKI >>
Kehittyviin maihin suuntautuvan pitkäaikaisen kaupallisen yhteistyön ja kannattavan liiketoiminnan aloittamiseen. Selvitys-, koulutus- ja pilotointivaiheisiin sekä olemassa olevan liiketoiminnan kehittämiseen. Avustus 30-85% (min 15.000 e). Myös matchmaking- sekä maa- ja toimialatietopalvelut.

KANSAINVÄLISTYMISLAINA >>
Ulkomaille perustettavan tai siellä toimivan tytär- tai osakkuusyrityksen tai toimipaikan investoinnit, kehittäminen, kasvu tai omistusosuuden hankinta. Toiminnan tulee olla ensisijaisesti tuotannollista toimintaa, kokoonpanoa, huolto- tai palvelutoimintaa, ei pelkkää myyntiä.

KANSAINVÄLISTYMISTAKAUS >>
Ulkomaille perustettavan tai siellä toimivan tytär- tai osakkuusyrityksen tai toimipaikan investoinnit, kehittäminen, kasvu tai omistusosuuden hankinta. Enintään 80 % luoton tai muun rahoitussitoumuksen määrästä.

VIENTITAKAUS >>
Viennin valmistuksen aikaista tai toimituksen jälkeistä käyttöpääoman rahoitusta sekä vastavakuutta pankille toimitustakauksissa ulkomaiselle ostajalle. Enintään 80 % luoton tai muun rahoitussitoumuksen määrästä.

VIENTILUOTTO >>
Vientiluottoa hyödyntämällä suomalainen viejä voi tarjota ulkomaiselle luottokelpoiselle ostajalle pitkäaikaista rahoitusta. Enintään 20 milj. euroa ja vähintään 2 vuotta.  Kaupassa oltava riittävä kotimaisuusaste ja ennakkomaksu.

-> Finnveralta löytyy em. lisäksi myös muita instrumentteja yritystoiminnan kansainvälistymiseen, vientiin ja viennin riskeiltä suojautumiseen (valmistuksenaikainen rahoitus, toimituksen jälkeinen rahoitus, ennakkomaksun takaus, toimitusvakuudet).

RAHOITUSMUODOT >>
Rahasto edistää taloudellista kehitystä ja parantaa ihmisten elämää kannustamalla yksityisen sektorin kasvua kehitymaissa. Instrumentteina mm. lainat, pääomasijoitukset ja takuut. Tarjoaa myös neuvontaa, jolla luodaan houkuttelevat olosuhteet yksityiselle pääomalle ja liiketoiminnalle.

Keskittyy yritysten kehitysmaihin sijoittuviin, varhaisen vaiheen projektien rahoittamiseen. Teemoina mm. ilmasto, sopeutuminen ja kestävyys.

EEP AFRICA >>
Alkuvaiheen apurahoja ja katalyyttirahoitusta innovatiivisille puhtaan energian hankkeille, teknologioille ja liiketoimintamalleille 15 maassa Etelä- ja Itä-Afrikassa. Hauissa myönnetty avustuksia ja takaisinmaksettavia avustuksia 200 000–1 miljoonaa euroa (yhteisrahoitusvaatimus min 30 %).

ILMASTOTOIMIEN TUKI >>
Ilmastonmuutoksen hillitsemis- ja sopeutumistoimenpiteiden tukeminen alemman tulotason ja heikon tilanteen maissa (Nordic Climate Facility NCF). Tukea pääasiassa konsulttipalveluihin ja investointeihin (tavarat, työt ja palvelut). Avustusta, lainaa ja pääomia.

ESITUTKIMUKSET >>
Rahoitusta EU/Efta-alueen ulkopuolisiin maihin tehtävien investointien arvioimiseen ja valmistelemiseen sekä malli- ja pilottihankkeiden esitutkimuksiin, suunnitteluun ja kehittämiseen. Vaatimuksena myönteiset ympäristö- ja ilmastovaikutukset. Koroton laina max 50.000 e (max 50 %). Tulosperusteisesti muutetaan 50-100% tueksi.

VIHREÄT INVESTOINNIT >>
Lainaa pk-yritysten Pohjoismaiden ulkopuolelle suuntautuviin hankkeisiin, joilla on myönteisiä ympäristö- tai ilmastovaikutuksia (Pohjoismaiden sisäisillä investoineilla oltava suuri demonstraatio- ja skaalautumisarvo). Lainan maksimimäärä 5 milj. euroa, mutta Fast Track -lainan määrä vain 100.000-500.000 euroa.

PÄÄOMASIJOITUKSET >>
Rahastosijoituksia ja suoria, markkinaehtoisia sijoituksia yrityksiin mm. kansainvälistymisen, tuote- ja palvelukehityksen, investointien sekä yritys- ja omistusjärjestelyjen tarpeissa. Arviointiperusteina mm. uskottava kasvusuunnitelma, osaavaa operatiivinen johto ja hallitus sekä kannattavan ja kasvavan liiketoiminnan näytöt.

Heräsikö kysymyksiä? Ota yhteyttä!

Vainionpää Marja
Yrityskehityspäällikkö
Alkavan yrittäjän palvelut, rahoitusneuvonta

Jätä yhteydenottopyyntö