Yritysrahoitus

Hyödynnä yrityksille suunnattu julkinen rahoitus.

Yritysrahoitus

Hyödynnä yrityksille suunnattu julkinen rahoitus.

Rahoitusta yrityksen elämänkaaren eri vaiheisiin

Poimi tästä maksutta käyttöösi työkaluja ja tietoa julkisen rahoituksen hakemisesta, rahoittajista ja rahoitusinstrumenteista!

Vaihtoehto 1: Jalosta ideastasi projekti ja tee rahoitustunnustelu

Jalosta kehittämisideasi projektimuotoon, jolloin sitä on helpompi esitellä rahoittajille. Muutamaan kysymykseen vastaamalla saat riittävästi tietoa kokoon ensimmäisiä rahoitustunnusteluita varten:

 1. NYKYTILA: Millainen on yrityksenne tämän hetkinen tilanne (toimiala, markkina-alue ja -osuus, kilpailutilanne, asiakkaat, tuotteet ja palvelut, henkilöstö ja erityisosaaminen, omistuspohja, liikevaihto, kannattavuus jne.)?
 2. TULEVAISUUS: Millainen yrityksenne on tulevaisuudessa (visio)?
 3. TOIMENPITEET: Mitä konkreettisia asioita yrityksessä on tarpeellista kehittää ja/tai mihin asioihin investoida juuri tällä hetkellä, jotta se tukisi tulevaisuuden vision saavuttamista (osaamisen kehittäminen, tuotteiden / palveluiden / menetelmien kehittäminen jne.)?
 4. TULOKSET: Mitä laadullisia ja määrällisiä tuloksia em. toimenpiteillä tavoitellaan (kannattavuuden parantuminen, tuotannon tehostuminen, uudet asiakkuudet, uudet palvelut/tuotteet, liikevaihdon kasvu, viennin lisääntyminen jne.)? Hyödynnä osoittamisessa myös laskelmia.
 5. KUSTANNUKSET: Mitä kuluja ja kuinka paljon kehittämisen toimenpiteistä syntyy (palkat, palveluostot, investoinnit, ulkomaan matkat, materiaalihankinnat jne.)?
 6. RAHOITUS: Mikä on toimenpiteiden kokonaisrahoitussuunnitelma (tulorahoitus, pankkilaina, julkinen avustus jne.)?
 7. AIKATAULU: Millaisissa vaiheissa ja missä aikataulussa toimenpiteet voidaan realistisesti toteuttaa?

Tunnustelupalvelut:

 • ELY-keskusten valtakunnallinen rahoitusneuvonta palvelee arkisin klo 9-15 numerossa 0295 024 800.
 • Business Finlandin rahoitustunnustelun voit tehdä verkossa osoitteessa https://survey.businessfinland.fi/self-evaluation

Vaihtoehto 2: Laadi yrityksellesi nopea rahoitusanalyysi

Into Seinäjoki pilotoi Granted AI -rahoitusbottia, jonka avulla voit selvittää yrityksesi rahoitusmahdollisuudet kansallisiin, julkisiin rahoituksiin. Botin tuottamasta raportista…

 • Näet yhdellä silmäyksellä yrityksesi mahdollisuudet eri rahoitusinstrumentteihin.
 • Pääset tutustumaan tarkemmin potentiaalisiin rahoitusinstrumentteihin.
 • Näet rahoitusmahdollisuuksiisi vaikuttavat tekijät instrumenttikohtaisesti.

Yrityskohtaisen analyysin saat käyttöösi nopeasti ja helposti vastaamalla botin esittämiin kysymyksiin. Vastaustesi lisäksi palvelussa hyödynnetään julkisesti saatavilla olevaa yritystietoa sekä tekoälyä.

KLIKKAA BOTTIIN TÄSTÄ

Vaihtoehto 3: Tutustu rahoittajiin ja rahoitusinstrumentteihin

Kokosimme julkisia rahoittajia ja rahoitusinstrumentteja silmäiltäväksesi. Tukea on tarjolla muun muassa avustus-, laina- ja takausmuotoisena. Valintaa ei kuitenkaan tarvitse tehdä itse. Ole yhteydessä rahoittajiin varhaisessa vaiheessa, niin saat tukea etenemisessä ja sopivan rahoitusmuodon valinnassa.

Perustaminen ja käynnistäminen

NUORET INNOVATIIVISET YRITYKSET (NIY) >>
Alle 5-vuotiaille nopeaan kansainväliseen skaalautumiseen kykeneville ja sitotutuneen tiimin omaaville yrityksille. Kansainvälisen liiketoiminnan kehittämiseen. Avustus max 500.000 e, laina max 750.000 e (max 75% kuluista).

PERUSTAMISTUKI >>
Maaseudun yrityksille. Yrityksen perustamisen tai toiminnan uudistamisen palveluihin 5.000- 35.000 e. Kokeilutuki kysynnän selvittämiseen 2.000-10.000 e. Liiketoiminta- ja toimenpidesuunnitelma. Kysy myös paikalliselta Leader-ryhmältä.

ALKUTAKAUS >>
Enintään kolme vuotta toimineelle kotimaiselle yritykselle. Investointi- ja käyttöpääomatarpeisiin. Pankki laatii hakemuksen. Takaus 10.000-80.000 euroa (max 80 % velkakirjaluoton määrästä).

YRITTÄJÄLAINA >>
Yrittäjän henkilökohtainen laina osakeyhtiön osakepääomaan ja/tai svop-rahastosijoituksiin sekä yrityksen osakkeiden ostoon. Laina enintään 100.000 euroa, edellyttää min 20 % omarahoitusosuutta (laina-aika max 10 vuotta).

STARTTIRAHA >>
Henkilöön kohdistuva tuki työttömälle työnhakijalle tai päätoimiseksi yrittäjäksi siirtyvälle. Ehtona mm. päätoimisuus, kannattavuus ja valmiudet. Aloitus vasta tukipäätöksen jälkeen.

Kehittäminen ja investoinnit

INNOVAATIOSETELI >>
Kansainvälistä kasvupotentiaalia omaavien uusien tuote-/ palveluideoiden kehittämiseen ulkopuolisilla asiantuntijapalveluilla. Avustus max 5.000 e (tuki 100%).

KEHITYS- JA PILOTOINTI >>
Tuotteen, palvelun, tuotantomenetelmän tai liiketoimintamallin uudistamiseen, kehittämiseen ja testaamiseen. Laina max 50%, maksuaika 7-10 vuotta. Erityisehdoin avustuksena.

INNOVAATIO-OSAAMINEN (INTO) >>
Asiantuntijapalveluiden hankinta innovaatiotoimintaan, aineettoman omaisuuden suojaukseen ja hankintaan, väliaikaisen asiantuntijan palkkaukseen. Avustus min 15.000 e (tuki max 50%).

YHTEISKEHITTÄMINEN (CO-INNOVATION) >>
Tutkimusorganisaatioiden ja yritysten uuden tiedon ja innovaatioiden yhteiskehittämistä kansainvälisen liiketoiminnan pohjaksi. Min 2 yritystä, optimi 5-7 osallistujaa.

KIERTOTALOUDEN INVESTOINTIAVUSTUS >>
Investointeihin, jotka parantavat ympäristönsuojelun tasoa yli EU:n normien tai lisäävät jätteen kierrätystä nykyisen teknisen tason ylittävillä ratkaisuilla sekä luovat edellytyksiä liiketoiminnan ja työllisyyden kasvulle. Tuki 35-40%.

ENERGIATUKI >>
Energiansäästön ja tuotannon tehokkuuden edistämiseen sekä uusiutuvan energian käytön ja tuotannon edistämiseen. Etusijalla uuden teknologian projektit. Selvitysprojektien tuki 40-50%. Investointiprojektien koko min 10.000 e (tuki 10-25%).

MATERIAALIKATSELMUS >>
Materiaalivirtojen mallintamiseen (Motivan mallin mukaan) hävikin määrän ja hinnan sekä vähentämisen ja hyödyntämisen selvittämiseksi. Avustus max 15.000 e (tuki 50%).

KEHITTÄMISPALVELUT >>
Liiketoiminnan nykytilan analyysi ja kehityssuunnitelma (260e/pv, 1-2 pv). Liiketoiminnan asiantuntijapalvelut kasvuun ja kehittymiseen (325e/pv, 2-15pv / 3v). Kasvun, talouden, tuottavuuden, markkinoinnin koulutukset, 10 + 2 päivää (1.590 e + alv).

KEHITTÄMISAVUSTUS >>
Kehittämiseen ja investointeihin, kuten uuden liiketoiminnan luomiseen, vienti- ja kv-mahdollisuuksien parantamiseen, uusien tuotteiden / palveluiden / tuotantomenetelmien luomiseen. Kehittämisen tuki 50%, investointituki 10-20%.

INVESTOINTITUKI >>
Maaseudun yrityksille. Käyttöomaisuuden tai aineettoman omaisuuden hankinta, tuotantotilojen rakentaminen tai hankinta (tuki 20-35%). Investoinnin toteutettavuustutkimus (tuki 40-50%). Kysy myös paikalliselta Leader-ryhmältä.

TIEDONHANKINTATUKI>>
Maaseudun yrityksille. Uuden tiedon hankinta tuotteiden/ prosessien/ palveluiden kehittämiseen, nykyisten tuotteiden/ prosessien/ palveluiden huomattavaan parantamiseen sekä prototyyppien rakentamisen tai kehittämisen tueksi (tuki 80%). Kysy myös paikalliselta Leader-ryhmältä.

KOKEELLINEN KEHITTÄMINEN >>
Maaseudun yrityksille. Tuotteiden, palveluiden, prosessien, toimitusketjujen sekä markkinoinnin / menekinedistämisen kehittäminen, testaus ja pilotointi (tuki 60%). Hankkeen hallinnoijana kehittämisorganisaatio. Kysy myös paikalliselta Leader-ryhmältä.

YHTEISKEHITTÄMINEN JA -KOULUTUS>>
Maaseudun yrityksille. Yhteinen ja yrityskohtainen kehittäminen 3-10 yrityksen ryhmälle (tuki 75%). Tukea myös yritysryhmien koulutuksille (tuki 75%). Hankkeen hallinnoijana kehittämisorganisaatio. Kysy myös paikalliselta Leader-ryhmältä.

PK-TAKAUS >>
Yli 3 vuotta toimineelle yritykselle. Investointien, käyttöpääoman ja tuotekehityksen rahoitukselle. Pankki laatii hakemuksen. Takaus 10.000 – 120.000 euroa (max 80 % luoton määrästä).

FINNVERA-TAKAUS >>
Kotimaan investoinnit, käyttöpääoma, liiketoiminta- tai yrityskaupat. Takaus 50–80 % luoton tai muun rahoitussitoumuksen määrästä (min 10.000 e).

FINNVERA-LAINA >>
Kotimaan rakennus-, kone- ja laiteinvestoinnit, energia- ja ympäristöhankkeet, käyttöpääoma ja omistusjärjestelyt. Lainan minimimäärä 50.000 e (laina-aika 3-15 vuotta).

KANSAINVÄLISTYMISLAINA >>
Ulkomaille perustettavan tai siellä toimivan tytär- tai osakkuusyrityksen tai toimipaikan investoinnit, kehittäminen, kasvu tai omistusosuuden hankinta.

-> Finnveralta löytyy edellä mainittujen lisäksi myös muita lainainstrumentteja mm. käyttöpääomatarpeisiin sekä kasvun rahoittamiseen.

Vienti ja kansainvälistyminen

TEMPO >>
Kansainvälistymisen valmiudet ja liiketoimintamalli, markkina- ja kysyntäselvitykset, pilotoinnit, koemarkkinointi yms. Edellytyksenä osaava tiimi, innovatiivinen liikeidea ja uskottava rahoitus. Avustus max 50.000 e (tuki 75%).

MARKET EXPLORER >>
Asiantuntijapalveluihin (myös ulkomaisiin) etsimään tuotteille, palveluille ja liiketoimintamalleille kansainvälisiä markkinoita. Avustus 5.000 -10.000 e (tuki 50 %).

TALENT EXPLORER >>
Uuden osaajan palkkaukseen tuomaan yritykseen kansainvälistymistä tukevaa uutta tietoa ja osaamista kohdemarkkinasta (palkat, sivukulut, osittain myös matkat). Kesto enintään 1 vuosi. Avustus max 20.000 e (tuki 50%).

GROUP EXPLORER >>
Yritysryhmälle (4-10 yritystä) yhteisten liiketoimintamahdollisuuksien selvittämiseen kansainvälisillä markkinoilla. Kesto enintään 1 vuosi. Avustus 2.500-20.000 e/yritys (tuki 40-50%).

EXHIBITION EXPLORER >>
Yritysryhmälle (min 4 yritystä) kansainväliseen BtoB-messuprojektiin (oma tai yhteisosasto). Avustus 500-30.000 e/yritys ja min 5.000 e/messuprojekti (tuki 40-50%).

COSME >>
Pk-yritysten kilpailukyvyn kehittäminen mm. uusien liiketoimintamallien ja arvoketjujen sekä digitalisaation käyttöönoton kautta.

EIC ACCELERATOR >>
Kansainvälistä kasvua hakeville pk-yrityksille uusien, innovatiivisten tuotteiden tai ratkaisujen kaupallistamisen valmisteluun. Projektikoko 0,5-2,5 milj. euroa. Avustus ja sijoitus.

EUREKA >>
Yritysten tarpeista lähtevät, markkinoita lähellä olevat tutkimus- ja kehitysprojektit. Hakijana konsortio, jossa osallistujia vähintään 2 eri maasta (rahoituskriteerit kuten kotimaisissa projekteissa).

EUROSTARS >>
Kasvuyritysten tutkimukseen ja kehitykseen (tuki 40-50%). Osallistujat vähintään 2 maasta. Projektien kesto on max 3 vuotta. Tulosten odotetaan olevan markkinoilla kahdessa vuodessa projektin päättymisen jälkeen.

HORIZON >>
Kansainvälisenä yhteistyönä toteutettavat tutkimus- ja innovointihankkeet sekä pk-yritysten liiketoiminnan kehittäminen. Useita ohjelmakokonaisuuksia.

SME INNOVFIN >> ja EASI >>
Rahoituslaitosten myöntämiä EU:n tukemia takauksia (jopa 80%). Tiedustele omasta pankistasi.

EU-rahoitusneuvontapalvelu >>
Muita Euroopan Unionin rahoitusohjelmia sekä maksutonta rahoitusneuvontaa löydät EU-rahoitusneuvontapalvelusta.

KEHITTÄMISPALVELUT >>
Kasvun ja kansainväistymisen kannattavan ja hallitun toteuttamisen suunnitteluun esim. kansainvälistymisstrategian laadintaan (325e/pv, 2-15pv / 3v). Kasvun ja kansainvälistymisen koulutukset, 10 + 2 päivää (1.590 e + alv).

KEHITTÄMISAVUSTUS>>
Vienti- ja kansainvälistymismahdollisuuksien parantaminen, uusien markkinoiden ja/tai liiketoimintamahdollisuuksien kartoittaminen jne. (tuki 50%).

INVESTOINTIRAHOITUS >>
Kehitysmaissa toimiville yrityksille pääomaa, välirahoitusta ja lainaa (1-25 meur). Kriteerinä taloudellinen kannattavuus, vastuullisuus ja kehitysvaikutukset. Mukaan jo suunnitteluvaiheessa.

LIIKEKUMPPANUUSTUKI >>
Kehitysmaihin suuntautuvaan, pitkäaikaiseen, kaupalliseen yhteistyöhön tähtäävän ja kannattavan liiketoiminnan aloittamiseen. Näitä hankkeita pohjustaviin selvitys-, koulutus- ja pilotointivaiheisiin. Avustus 30-85%.

FINNVERA >>
Rahoitusta yritystoiminnan kansainvälistymiseen, vientiin ja viennin riskeiltä suojautumiseen. Valmistuksenaikainen rahoitus, toimituksen jälkeinen rahoitus, ennakkomaksun takaus, toimitusvakuudet.

ILMASTOTOIMET KEHITTYVISSÄ MAISSA >>
Ilmastonmuutoksen hillitsemis- ja sopeutumistoimet ilmastonmuutoksen ja kehityksen yhteydessä alhaisemman tulotason ja hauraissa maissa. Avustusta, lainaa ja pääomia. 

ESITUTKIMUKSET >>
EU/EFTA-alueen ulkopuolisten investointien arviointi ja valmistelu sekä ympäristöä säästävien tekniikoiden ja ratkaisujen pilotoinnit. Koroton laina max 50.000 e (max 40 %). Tulosperusteisesti muutetaan 50-100% tueksi.

VIHREÄT PROJEKTIT >>
Pohjoismaasta lähtöisin olevien yritysten taloudellisesti kannattavat vihreät hankkeet, jotka tähtäävät toiminnan perustamiseen Pohjoismaiden ulkopuoliseen kohdemaahan. Lainat ja osaketyyppinen rahoitus (max 5 miljoonaa euroa).

VC/KASVU/TEOLLISUUSSIJOITUS>>
Suoria vähemmistösijoituksia kasvuyrityksiin mm. kansainvälistymisen, tuote- ja palvelukehityksen, investointien sekä yritys- ja omistusjärjestelyjen tarpeissa. Arviointiperusteina mm. uskottava kasvusuunnitelma, osaavaa operatiivinen johto ja hallitus sekä kannattavan ja kasvavan liiketoiminnan näytöt.

Varaa aika tapaamiseen

Varaa n. tunnin mittainen maksuton tapaaminen yrityksesi rahoittamiseen liittyvien kysymysten pohtimiseen.

Heräsikö kysymyksiä? Ota yhteyttä!

Vainionpää Marja
Yritysten rahoitusneuvonta

Jätä yhteydenottopyyntö