Vastuullinen Into

Haluamme olla vastuullisia omassa toiminnassamme ja kannustaa vastuullisuuteen myös asiakkaitamme.

Into on

– Kestävyyteen kannustava, innovatiivinen alueen kehittäjä

– Luotettava yhteistyökumppani asiakkaille ja sidosryhmille

– Innostava ja turvallinen työpaikka

– Vastuullinen kiinteistötoimija

Into kantaa vastuuta taloudesta, ympäristöstä ja ihmisistä

Inton vastuullisuusohjelma perustuu kolmeen pääasialliseen näkökulmaan: taloudelliseen, sosiaaliseen ja ympäristövastuullisuuteen. Vastuullisuuteen on omat tavoitteensa yrityksille suunnatuille elinkeinopalveluille ja Inton tilapalveluille Framissa.  

Ympäristövastuullisuus on esimerkiksi asiakkaiden kannustamista kestävän kehityksen periaatteisiin ja hyödyntämiseen liiketoiminnassa, materiaaleissa, toiminnassa tai vaikkapa tapahtumissa.

Sosiaalinen vastuullisuus puolestaan esimerkiksi kaikkien toimialojen ja eri kokoisten yritysten tasapuolista huomioonottamista palveluissa.

Ympäristövastuullisuus Framin kiinteistöissä on esimerkiksi tilojen käyttäjien kannustamista kestäviin toimintatapoihin, optimoitua energian ja veden kulutusta, materiaalien uusiokäyttöä ja kierrätystä.

Sosiaalinen vastuullisuus puolestaan on esimerkiksi tilojen terveellisyyden, turvallisuuden ja esteettömyyden varmistamista ja käyttäjien turvallisuusperehdytyksiä.

Lisätietoja: Leena Perämäki, toimitusjohtaja, puh. 0400 675 121