Datakeskusalue

Ympäristöystävällisin datakeskus käyttää ainoastaan vihreästi tuotettua sähköä.

Datakeskusalue

Ympäristöystävällisin datakeskus käyttää ainoastaan vihreästi tuotettua sähköä.

Seinäjoelle rakentuu massiivinen datakeskusalue

Seinäjoelle rakentuu maailman modernein ja ympäristöystävällisin datakeskus, joka käyttää ainoastaan vihreästi tuotettua sähköä. Data Centerin tuottama hukkalämpö kerätään talteen yli 90-prosenttisesti ja hyödynnetään paikallisessa kaukolämpöverkossa. Seinäjoki Data Center on näin käytännössä maailman ensimmäinen hiilineutraali, jopa hiilinegatiivinen datakeskus.

Ensimmäisen vaiheen investoinnin kokonaisarvo on noin 100 miljoonaa euroa. Alueella on rakennusoikeutta 40 000 kerrosneliömetriä eli vastaavia keskuksia mahtuu yhteensä ainakin kuusi.

Lue koko uutinen datakeskuksen ensimmäisen vaiheen julkistamisesta täältä.

Lisätietoja: Pekka Hunnakko, Into Seinäjoki, puh. 0500 569 807, pekka.hunnakko(at)intoseinajoki.fi

Ensimmäisen vaiheen
kokonaisinvestointi
100 miljoonaa euroa

Asiakkaina globaalit
tiedon tallentamisen
jättiläiset

Alueella tilaa
kuudelle 7000 k-m2
konesaliyksikölle

Tilanne 12/2022

Rakennuslupa ensimmäiselle vaiheelle myönnetty

Seinäjoen kaupunki varautuu jo datakeskusalueen laajenemiseen

Seinäjoen datakeskuksen ensimmäinen vaihe on saanut rakennusluvan. Kaupungin lupa-asiainlautakunta myönsi luvan Kiinteistö Oy DC Seinäjoelle, joka vastaa datakeskuksen rakentamisesta kaupungin vuokratontille.

Kaavanmukainen rakennusoikeus on 15 000 kerrosneliömetriä. Lupaa haettiin yksikerroksiselle palvelinkeskusrakennukselle, jonka kerrosala on 5 961 neliömetriä.

Samaan aikaan Seinäjoen kaupunki varautuu jo datakeskusalueen laajenemiseen. Kivennevan asemakaavaehdotuksessa Itäväylän varteen varataan 63 hehtaarin alueet teollisuudelle, toimitiloille ja kaupalle.

Kortteleiden rakennusoikeus kasvaa yhteensä 212 000 kerrosneliöön. Yli puolet eli 120 000 kerrosneliötä varataan datakeskustoiminnoille. Voimassa olevassa asemakaavassa datakeskuksille on varattu 40 000 kerrosneliötä eli laajuus  kolminkertaistuu.

Ajoyhteys alueelle rakennetaan Eskoon eritasoliittymän etelän puoleisesta liikenneympyrästä. Toinen katu alueelle rakennetaan Ämmälänkyläntieltä. Alueen kunnallistekniikka aiotaan rakentaa vuoden 2023 aikana.

Datakeskustoimintojen lisäksi Kivennevan alueelle suunnitellaan muutakin paljon sähkövirtaa käyttävää teollisuutta, toimitiloja sekä tilaa vaativaa kauppaa.

Kaavalla varaudutaan myös sähköaseman laajennukseen ja voimajohtoreitin jatkamiseen sähköasemalta kohti etelää 110 kV:n johdolle.

Datakeskuksen tuottamaa hukkalämpöä on tarkoitus hyödyntää Seinäjoen alueen kaukolämpönä.

 

Tilanne 3/2022

Datakeskuksen ensimmäiset sopimukset allekirjoitettu

Testaukset alkavat kevään 2022 aikana

Ensimmäiset sopimukset Seinäjoelle rakentuvan datakeskuksen käytöstä on allekirjoitettu. Sähköverkon laatua ja verkkoyhteyksien nopeutta ja toimivuutta varmistelevat testaukset alkavat nyt keväällä 2022. Potentiaalisille loppuasiakkaille pystytetään Seinäjoelle testisaitteja eli kontteja, joissa testaukset tehdään.

– Olemme käyneet viisi kuukautta tiukkoja neuvotteluita ja nyt asiat etenevät, Kiinteistö Oy DC Seinäjoki -datacenterin seinäjokelainen perustaja Petri Ylinen kertoo.

Yhteistyökumppaneiden saati tuloillaan olevien asiakkaiden nimiä Ylinen ei saa kertoa, vaan yhteistyökumppanit tulevat halutessaan julkisuuteen omien julkisuusperiaatteiden mukaan. Potentiaalisten käyttäjien toimialat vaihtelevat peliteollisuudesta ja tietokantojen louhinnasta perinteisempään esim. kaupallisten palvelujen tietojen käsittelyyn ja säilömiseen sekä yritysten väliseen tietoliikenteeseen.

Rakentaminen itse datakeskusalueella alkaa Ylisen mukaan heti kun selviää, millaisille yrityksille ensimmäisenä on tarvetta. Tarve kun sanelee myös rakennusten koon ja ulkonäön.

– Ensimmäinen konesalihallikokonaisuus tulee olemaan yhteensä n. 9200 neliötä. Samanlaisia nousee sitten jatkossa alueelle useita. Jokainen halli rakennetaan neljästä n. 2 MW sähkötehoa vaativasta moduulista, joten yhden hallin yhteenlaskettu jatkuva tehotarve on n. 9 megawattia, jos konesalit toimivat lähes 100 prosentin käyttöasteella ja jos huomioidaan myös kaukolämpöpumppujen sähkötehotarve. Tietyn megawattirajan ylittyessä aletaan konesaleista muodostuvaa lämpöä käyttää kaukolämmön tuotantoon.

Hallit rakentaa Kiinteistö Oy DC Seinäjoki ja operatiivisena toimijana on International Data Center Oy. Kunkin hallin kokonaiskustannuksesta itse hallin rakentaminen on Ylisen mukaan n. 10-20 prosenttia. Rakennusinvestoinnin lisäksi tulee investoitavaksi Rittalin toimittamat asiakaskohtaiset konesalilaitteet ja loppukäyttäjäasiakkaiden tarvitsemat erikoislaitteistot ja esim. lämmön hyötykäyttölaitteistot.

Operatiivisena organisaationa alueella toimii International Data Center, joka toimii toiminnan suunnittelijana ja kehittäjänä tulevaisuudessa yhdessä asiakkaiden kanssa.

 

Lisätietoja:

Hunnakko Pekka
Palvelupäällikkö
Yritystontit ja teolliset tilat