Yritystoiminnan kehittämisen
julkisia rahoituslähteitä

Tämä on Into Seinäjoki Oy:n laatima kooste julkisista yritysrahoituksen instrumenteista. Viralliset rahoitusinstrumenttien kuvaukset ja rahoitusehdot tulee aina tarkista ao. rahoittajalta (mm. yrityskoon ja -muodon vaikutus hakukelpoisuuteen).

Perustaminen ja käynnistäminen

NUORET INNOVATIIVISET YRITYKSET (NIY) >>
Alle 5-vuotiaille (<50 työntekijää, <10 meur liikevaihto/tase) nopean kasvun yrityksille kv-liiketoiminnan kehittämiseen. Avustus max 500.000 e, laina max 750.000 e (max 75% kuluista) kolmessa jaksossa.

PERUSTAMISTUKI >>
Maaseudun yrityksille. Yrityksen perustamiseen tai toiminnan uudistamiseen 5.000- 35.000 e. Kokeilutuki kysynnän selvittämiseen 2.000-10.000 e. Liiketoiminta- ja toimenpidesuunnitelma.

ALKUTAKAUS >>
Enintään kolme vuotta toimineelle kotimaiselle yritykselle. Investoinnit ja käyttöpääoma. Pankki laatii hakemuksen. Takaus 10.000 – 80.000 euroa (max 80 % velkakirjaluoton määrästä).

STARTTIRAHA >>
Henkilöön kohdistuva tuki työttömälle työnhakijalle tai kokoaikaiseksi/päätoimiseksi yrittäjäksi siirtyvälle. Ehtona mm. päätoimisuus, kannattavuus ja valmiudet. Aloitus tukipäätöksen jälkeen.

Kehittäminen ja investoinnit

INNOVAATIOSETELI >>
Kansainvälistä kasvupotentiaalia omaavien uusien tuote-/ palveluideoiden kehittämiseen ulkopuolisilla asiantuntijapalveluilla. Avustus max 4.000 e, omarahoitus 1.000 e.

KEHITYS- JA PILOTOINTILAINA >>
Tuotteen, palvelun, tuotantomenetelmän tai liiketoimintamallin kehittämiseen ja testaamiseen. Laina max 50%, maksuaika 7-10 vuotta.

TUTKIMUSAVUSTUS >>
Uuden tiedon ja osaamisen synnyttämiseen yhteistyössä yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa. Avustus 45-60%.

INTO >>
Asiantuntijapalveluiden hankinta innovaatiotoimintaan, aineettoman omaisuuden suojaus ja hankinta, väliaikaisen asiantuntijan palkkaus. Avustus min 15.000 e (tuki max 50%).

CO-INNOVATION >>
Tutkimusorganisaatioiden ja yritysten uuden tiedon ja innovaatioiden yhteiskehittämistä kansainvälisen liiketoiminnan pohjaksi. Min 2 yritystä, optimi 5-7 osallistujaa.

ENERGIATUKI >>
Energian säästön, vähähiilisyyden ja uusiutuvan energian edistämiseen. Selvitysprojektien tuki 40-50%. Investointiprojektien koko min 10.000 e (tuki 10-40%).

MATERIAALIKATSELMUS >>
Materiaalivirtojen mallintaminen (Motivan mallin mukaan) hävikin määrän ja hinnan sekä vähentämisen selvittämiseksi. Avustus max 15.000 e (tuki 50%).

INVESTOINTITUKI >>
Maaseudun yrityksille. Käyttöomaisuuden tai aineettoman omaisuuden hankinta, rakennusten rakentaminen tai hankinta (tuki 20-40%). Investoinnin toteutettavuustutkimus (tuki 40-50%).

KOKEELLINEN KEHITTÄMINEN >>
Maaseudun yrityksille. Tuotteiden, palveluiden, prosessien, toimitusketjujen ja markkinoinnin / menekinedistämisen kehittäminen, testaus ja pilotointi (tuki 60%).

YHTEISKEHITTÄMINEN >>
Maaseudun yrityksille. Yhteinen ja yrityskohtainen kehittäminen 3-10 yrityksen ryhmälle (tuki 75%). Tukea myös yritysryhmien koulutuksille (tuki 75%).

KEHITTÄMISPALVELUT >>
Liiketoiminnan analyysi ja kehityssuunnitelma (220e/pv, 1-2 pv). Liiketoiminnan asiantuntijapalvelut (300e/pv, 2-15pv / 3v). Koulutukset kasvu, tuottavuus, markkinointi (tuki 70%).

KEHITTÄMISAVUSTUS >>
Tuotantoteknologian parantaminen, esiselvitykset ja valmisteluhankkeet, viennin edistäminen, tuotteen/palvelun/tuotantomenetelmän kehittäminen (tuki 50%). Investoinnit (tuki 10-20%).

PK-TAKAUS >>
Yli 3 vuotta toimineelle yritykselle. Investointien, käyttöpääoman ja tuotekehityksen rahoitukselle. Pankki laatii hakemuksen. Takaus 10.000 – 120.000 euroa (max 80 % luoton määrästä).

FINNVERA-TAKAUS >> / FINNVERA-LAINA >>
Kotimaan investoinnit, käyttöpääoma, liiketoiminta- tai yrityskaupat. Takaus 50–80 % luoton tai muun rahoitussitoumuksen määrästä. Laina min 50.000 e.

Vienti ja kansainvälistyminen

TEMPO >>
Kansainvälistymisen valmiudet ja liiketoimintamalli, markkina- ja kysyntäselvitykset, pilotoinnit, koemarkkinointi yms. Edellytyksenä osaava tiimi ja uskottava rahoitus. Avustus max 50.000 e (tuki 75%).

MARKET EXPLORER >>
Asiantuntijapalveluihin (myös ulkomaisiin) etsimään tuotteille, palveluille ja liiketoimintamalleille kansainvälisiä markkinoita. Avustus 5.000 -10.000 e (tuki 50 %).

TALENT EXPLORER >>
Uuden osaajan palkkaukseen tuomaan yritykseen kansainvälistymistä tukevaa uutta tietoa ja osaamista kohdemarkkinasta. Kesto enintään 1 vuosi. Avustus max 20.000 e (tuki max 50%).

GROUP EXPLORER >>
Yritysryhmälle (4-10 yritystä) yhteisten liiketoimintamahdollisuuksien selvittämiseen kansainvälisillä markkinoilla. Enintään 1 vuosi. Avustus 2.500-20.000 e/yritys (tuki 40-50%).

EXHIBITION EXPLORER >>
Yritysryhmälle (min 4 yritystä) kansainväliseen BtoB-messuprojektiin (oma tai yhteisosasto). Avustus 500-30.000 e/yritys ja min 5.000 e/messuprojekti (tuki max 50%).

COSME >>
Pk-yritysten kilpailukyvyn kehittäminen mm. uusien liiketoimintamallien ja arvoketjujen sekä digitalisaation käyttöönoton kautta.

EIC ACCELERATOR >>
Kansainvälistä kasvua hakeville pk-yrityksille uusien, innovatiivisten tuotteiden tai ratkaisujen kaupallistamisen valmisteluun. Projektikoko 0,5-2,5 milj. euroa. Avustus ja sijoitus.

EIC FAST TRACK >>
Korkean uutuusarvon ja vaikuttavuuden hankkeille. Hakijana konsortio, jossa vähintään 3-5 toimijaa minimissään 3 eri maasta (tuki 60-70%).

EUREKA >>
Yritysten tarpeista lähtevät, markkinoita lähellä olevat tutkimus- ja kehitysprojektit. Hakijana konsortio, jossa osallistujia vähintään 2 eri maasta (rahoituskriteerit kuten kotimaisissa projekteissa).

EUROSTARS >>
Kasvuyritysten tutkimukseen ja kehitykseen (tuki 40-50%). Osallistujat vähintään 2 maasta. Vetäjänä pk-yritys, joka sijoittaa min 10% liikevaihdosta tai henkilöresursseista t&k-toimintaan.

HORIZON >>
Kansainvälisenä yhteistyönä toteutettavat tutkimus- ja innovointihankkeet ja pk-yritysten liiketoiminnan kehittäminen. Useita ohjelmakokonaisuuksia.

SME INNOVFIN >> ja EASI >>
Rahoituslaitosten myöntämiä EU:n tukemia takauksia (jopa 80%). Tiedustele omasta pankistasi.

INVESTOINTIRAHOITUS >>
Kehitysmaissa toimiville yrityksille pääomaa, välirahoitusta ja lainaa. Kriteerinä taloudellinen kannattavuus, vastuullisuus ja kehitysvaikutukset. Mukaan jo suunnitteluvaiheessa.

LIIKEKUMPPANUUSTUKI >>
Kehitysmaihin suuntautuvaan, pitkäaikaiseen kaupalliseen yhteistyöhön ja liiketoimintaan. Hankkeiden suunnittelu-, kehitys-, koulutus- ja pilotointivaiheisiin. Avustus 30-85%.

FINNVERA >>
Rahoitusta yritystoiminnan kansainvälistymiseen, vientiin ja viennin riskeiltä suojautumiseen. Valmistuksenaikainen rahoitus, toimituksen jälkeinen rahoitus, ennakkomaksun takaus, toimitusvakuudet.

ESITUTKIMUKSET >>
EU/EFTA-alueen ulkopuolisten investointien arviointi ja valmistelu sekä ympäristöä säätävät pilotoinnit. Laina max 50.000 e (max 40 %). Tulosperusteisesti muutetaan 50-100% tueksi.

VC/KASVU/TEOLLISUUSSIJOITUS
Suoria vähemmistösijoituksia kasvuyrityksiin mm. kansainvälistymisen, tuote- ja palvelukehityksen, investointien sekä yritys- ja omistusjärjestelyjen tarpeissa.

Päivitetty 7.1.2021

Heräsikö kysymyksiä?

Ota yhteyttä: Marja Vainionpää,
puh. 040 531 7208, marja.vainionpaa(at)intoseinajoki.fi