Hyödynnä julkinen rahoitus

Tässä kootusti infoa rahoituksesta yrityksen elämänkaaren eri vaiheisiin.

Tässä muutama vinkki rahoitushakemuksen valmisteluun:

  1. NYKYTILA: Millainen on yrityksenne tämän hetkinen tilanne (toimiala, markkina-alue, asiakkaat, tuotteet ja palvelut, osaaminen, henkilöstö, liikevaihto, kannattavuus, omistuspohja jne.)?
  2. MARKKINAT: Millainen on toimialanne markkinoiden koko ja kilpailutilanne?
  3. KEHITTÄMINEN: Mitä asioita yrityksessänne pitää kehittää, jotta sen pitkän aikavälin kilpailukyky paranee?
  4. TOIMENPITEET: Millä konkreettisilla toimenpiteillä tämä kehittyminen saadaan käyntiin?
  5. TAVOITTEET: Mitkä ovat toimenpiteillä tavoiteltavat kasvun tavoitteet pitkällä aikajänteellä (henkilöstö, liikevaihto, kannattavuus, markkina-alueet jne.)?
  6. KUSTANNUKSET: Mitä kuluja toimenpiteistä syntyy (palkat, ostopalvelut, matkat, investoinnit tms.)?
  7. RAHOITUS: Mikä on toimenpiteiden rahoitussuunnitelma (julkinen rahoitus, tulorahoitus, laina tms.)?
  8. AIKATAULU: Missä aikataulussa toimenpiteet on realistista toteuttaa?

Me Intossa autamme mielellämme hankeidean luonnostelussa!

Ole myös rohkeasti yhteydessä rahoittajiin jo  ideavaiheessa! Heiltä saat ajantasaiset hakuohjeet ja  rahoitusehdot.

Perustaminen ja käynnistäminen

NUORET INNOVATIIVISET YRITYKSET (NIY) >>
Alle 5-vuotiaille (<50 työntekijää, <10 meur liikevaihto/tase) nopean kasvun yrityksille kv-liiketoiminnan kehittämiseen. Avustus max 500.000 e, laina max 750.000 e (max 75% kuluista) kolmessa jaksossa.

PERUSTAMISTUKI >>
Maaseudun yrityksille. Yrityksen perustamiseen tai toiminnan uudistamiseen 5.000- 35.000 e. Kokeilutuki kysynnän selvittämiseen 2.000-10.000 e. Liiketoiminta- ja toimenpidesuunnitelma.

ALKUTAKAUS >>
Enintään kolme vuotta toimineelle kotimaiselle yritykselle. Investoinnit ja käyttöpääoma. Pankki laatii hakemuksen. Takaus 10.000 – 80.000 euroa (max 80 % velkakirjaluoton määrästä).

STARTTIRAHA >>
Henkilöön kohdistuva tuki työttömälle työnhakijalle tai kokoaikaiseksi/päätoimiseksi yrittäjäksi siirtyvälle. Ehtona mm. päätoimisuus, kannattavuus ja valmiudet. Aloitus tukipäätöksen jälkeen.

Kehittäminen ja investoinnit

INNOVAATIOSETELI >>
Kansainvälistä kasvupotentiaalia omaavien uusien tuote-/ palveluideoiden kehittämiseen ulkopuolisilla asiantuntijapalveluilla. Avustus max 4.000 e, omarahoitus 1.000 e.

KEHITYS- JA PILOTOINTILAINA >>
Tuotteen, palvelun, tuotantomenetelmän tai liiketoimintamallin kehittämiseen ja testaamiseen. Laina max 50%, maksuaika 7-10 vuotta.

TUTKIMUSAVUSTUS >>
Uuden tiedon ja osaamisen synnyttämiseen yhteistyössä yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa. Avustus 45-60%.

INTO >>
Asiantuntijapalveluiden hankinta innovaatiotoimintaan, aineettoman omaisuuden suojaus ja hankinta, väliaikaisen asiantuntijan palkkaus. Avustus min 15.000 e (tuki max 50%).

CO-INNOVATION >>
Tutkimusorganisaatioiden ja yritysten uuden tiedon ja innovaatioiden yhteiskehittämistä kansainvälisen liiketoiminnan pohjaksi. Min 2 yritystä, optimi 5-7 osallistujaa.

ENERGIATUKI >>
Energian säästön, vähähiilisyyden ja uusiutuvan energian edistämiseen. Selvitysprojektien tuki 40-50%. Investointiprojektien koko min 10.000 e (tuki 10-40%).

MATERIAALIKATSELMUS >>
Materiaalivirtojen mallintaminen (Motivan mallin mukaan) hävikin määrän ja hinnan sekä vähentämisen selvittämiseksi. Avustus max 15.000 e (tuki 50%).

INVESTOINTITUKI >>
Maaseudun yrityksille. Käyttöomaisuuden tai aineettoman omaisuuden hankinta, rakennusten rakentaminen tai hankinta (tuki 20-40%). Investoinnin toteutettavuustutkimus (tuki 40-50%).

KOKEELLINEN KEHITTÄMINEN >>
Maaseudun yrityksille. Tuotteiden, palveluiden, prosessien, toimitusketjujen ja markkinoinnin / menekinedistämisen kehittäminen, testaus ja pilotointi (tuki 60%).

YHTEISKEHITTÄMINEN >>
Maaseudun yrityksille. Yhteinen ja yrityskohtainen kehittäminen 3-10 yrityksen ryhmälle (tuki 75%). Tukea myös yritysryhmien koulutuksille (tuki 75%).

KEHITTÄMISPALVELUT >>
Liiketoiminnan analyysi ja kehityssuunnitelma (260e/pv, 1-2 pv). Liiketoiminnan asiantuntijapalvelut (325e/pv, 2-15pv / 3v). Koulutukset kasvu, tuottavuus, markkinointi (tuki 70%).

KEHITTÄMISAVUSTUS >>
Tuotantoteknologian parantaminen, esiselvitykset ja valmisteluhankkeet, tuotteen / palvelun / tuotantomenetelmän kehittäminen (tuki 50%). Investoinnit (tuki 10-20%).

PK-TAKAUS >>
Yli 3 vuotta toimineelle yritykselle. Investointien, käyttöpääoman ja tuotekehityksen rahoitukselle. Pankki laatii hakemuksen. Takaus 10.000 – 120.000 euroa (max 80 % luoton määrästä).

FINNVERA-TAKAUS >> / FINNVERA-LAINA >>
Kotimaan investoinnit, käyttöpääoma, liiketoiminta- tai yrityskaupat. Takaus 50–80 % luoton tai muun rahoitussitoumuksen määrästä. Laina min 50.000 e.

Vienti ja kansainvälistyminen

TEMPO >>
Kansainvälistymisen valmiudet ja liiketoimintamalli, markkina- ja kysyntäselvitykset, pilotoinnit, koemarkkinointi yms. Edellytyksenä osaava tiimi ja uskottava rahoitus. Avustus max 50.000 e (tuki 75%).

MARKET EXPLORER >>
Asiantuntijapalveluihin (myös ulkomaisiin) etsimään tuotteille, palveluille ja liiketoimintamalleille kansainvälisiä markkinoita. Avustus 5.000 -10.000 e (tuki 50 %).

TALENT EXPLORER >>
Uuden osaajan palkkaukseen tuomaan yritykseen kansainvälistymistä tukevaa uutta tietoa ja osaamista kohdemarkkinasta. Kesto enintään 1 vuosi. Avustus max 20.000 e (tuki max 50%).

GROUP EXPLORER >>
Yritysryhmälle (4-10 yritystä) yhteisten liiketoimintamahdollisuuksien selvittämiseen kansainvälisillä markkinoilla. Enintään 1 vuosi. Avustus 2.500-20.000 e/yritys (tuki 40-50%).

EXHIBITION EXPLORER >>
Yritysryhmälle (min 4 yritystä) kansainväliseen BtoB-messuprojektiin (oma tai yhteisosasto). Avustus 500-30.000 e/yritys ja min 5.000 e/messuprojekti (tuki max 50%).

COSME >>
Pk-yritysten kilpailukyvyn kehittäminen mm. uusien liiketoimintamallien ja arvoketjujen sekä digitalisaation käyttöönoton kautta.

EIC ACCELERATOR >>
Kansainvälistä kasvua hakeville pk-yrityksille uusien, innovatiivisten tuotteiden tai ratkaisujen kaupallistamisen valmisteluun. Projektikoko 0,5-2,5 milj. euroa. Avustus ja sijoitus.

EUREKA >>
Yritysten tarpeista lähtevät, markkinoita lähellä olevat tutkimus- ja kehitysprojektit. Hakijana konsortio, jossa osallistujia vähintään 2 eri maasta (rahoituskriteerit kuten kotimaisissa projekteissa).

EUROSTARS >>
Kasvuyritysten tutkimukseen ja kehitykseen (tuki 40-50%). Osallistujat vähintään 2 maasta. Vetäjänä pk-yritys, joka sijoittaa min 10% liikevaihdosta tai henkilöresursseista t&k-toimintaan.

HORIZON >>
Kansainvälisenä yhteistyönä toteutettavat tutkimus- ja innovointihankkeet ja pk-yritysten liiketoiminnan kehittäminen. Useita ohjelmakokonaisuuksia.

SME INNOVFIN >> ja EASI >>
Rahoituslaitosten myöntämiä EU:n tukemia takauksia (jopa 80%). Tiedustele omasta pankistasi.

EU-rahoitusneuvontapalvelu >>
Muita Euroopan Unionin rahoitusohjelmia sekä maksutonta rahoitusneuvontaa löydät EU-rahoitusneuvontapalvelusta. 

KEHITTÄMISAVUSTUS>>
Vienti- ja kansainvälistymismahdollisuuksien parantaminen, uusien markkinoitden ja/tai liiketoimintamahdollisuuksien kartoittaminen jne. (tuki 50%).

INVESTOINTIRAHOITUS >>
Kehitysmaissa toimiville yrityksille pääomaa, välirahoitusta ja lainaa. Kriteerinä taloudellinen kannattavuus, vastuullisuus ja kehitysvaikutukset. Mukaan jo suunnitteluvaiheessa.

LIIKEKUMPPANUUSTUKI >>
Kehitysmaihin suuntautuvaan, pitkäaikaiseen kaupalliseen yhteistyöhön ja liiketoimintaan. Hankkeiden suunnittelu-, kehitys-, koulutus- ja pilotointivaiheisiin. Avustus 30-85%.

FINNVERA >>
Rahoitusta yritystoiminnan kansainvälistymiseen, vientiin ja viennin riskeiltä suojautumiseen. Valmistuksenaikainen rahoitus, toimituksen jälkeinen rahoitus, ennakkomaksun takaus, toimitusvakuudet.

ESITUTKIMUKSET >>
EU/EFTA-alueen ulkopuolisten investointien arviointi ja valmistelu sekä ympäristöä säätävät pilotoinnit. Laina max 50.000 e (max 40 %). Tulosperusteisesti muutetaan 50-100% tueksi.

VC/KASVU/TEOLLISUUSSIJOITUS
Suoria vähemmistösijoituksia kasvuyrityksiin mm. kansainvälistymisen, tuote- ja palvelukehityksen, investointien sekä yritys- ja omistusjärjestelyjen tarpeissa.

Heräsikö kysymyksiä?

Ota yhteyttä:
Marja Vainionpää
Puh. 040 531 7208
marja.vainionpaa(at)intoseinajoki.fi