Virtuaalitapahtumien tärkeimmät käsitteet

 

Virtuaalitapahtuma = Virtuaalitapahtuma on täysin verkossa järjestettävä tapahtuma. Tapahtuma voi toteutukseltaan olla pieni tai suuri ja järjestetty kevyesti esimerkiksi Zoomissa tai isommalla toteutuksella virtuaalitapahtuma-alustalla

 

Hybriditapahtuma = Hybriditapahtuma on livetapahtuman sekä virtuaalitapahtuman yhdistelmä. Hybriditapahtuman osallistujat voivat osallistua tapahtumaan paikan päällä tai virtuaalisesti.

 

Webinaari = Webinaaria voidaan kutsua myös verkkoseminaariksi. Webinaari on virtuaalisesti järjestettävä tapahtuma ja sen osallistujat näkevät webinaarin esiintyjät/puhujat ja ohjelman reaaliajassa. Webinaarista voidaan tehdä myös tallenne, joten siihen voi palata myös myöhemmin

 

Virtuaaliständi = Virtuaaliständi on virtuaalitapahtuma-alustalle luotu piste, missä osallistuja voi vierailla. Virtuaaliständillä voi olla esimerkiksi tietoa tekstin tai videon muodossa. Virtuaaliständillä voi olla myös esimerkiksi sen järjestäjä “pitämässä” ständiä, eli vastaamassa ständillä vierailevien kysymyksiin.

 

Chat = Chatin avulla virtuaalitapahtumassa virtuaalitapahtuma-alustalla voi keskustella muiden osallistujien ja tapahtumajärjestäjien kanssa. Chatissa viestitään kirjoittamalla ja sitä voi hyödyntää esimerkiksi kysymyksiin ja vastauksiin tai osallistujien ohjeistamiseen.

 

Stream & striimaus = Stream eli suoratoisto on nimensä mukaisesti suorana toistettava lähetys. Striimi on virtuaalitapahtumassa se, joka näytetään osallistujille reaaliaikaisesti.

 

Moderointi = Virtuaalitapahtumaan on mahdollista luoda moderoijia. Moderoija voi valvoa tapahtumaa sekä sen sujuvuutta ja esimerkiksi poistaa virtuaalitapahtuman chatista asiattomia viestejä.

 

Tekninen toteutus = Teknisellä toteutuksella tarkoitetaan virtuaali- tai hybriditapahtuman teknisestä puolesta vastaavia henkilöitä. Tapahtuman teknisen toteutuksen voi ostaa ammattilaisilta, jolloin he sopimuksen mukaan huolehtivat esimerkiksi tapahtuman striimauksesta. Tekniseen toteutukseen kuuluu esimerkiksi kameroista ja valoista huolehtiminen.

 

Osallistujakokemus = Osallistujakokemus pitää sisällään kaikki ne hetken, kun osallistujaan ollaan kontaktissa, eli kontaktipisteet. Kontaktipisteiden kokonaisuudesta muodostuu osallistujakokemus, joka voi olla positiivinen tai negatiivinen. Kokemus täytyykin suunnitella asiakkaan näkökulmasta, sillä onnistunut osallistujakokemus on yhtä tärkeä virtuaalitapahtumassa, kuin myös livetapahtumassa.

 

Virtuaalitapahtuma-alusta = Virtuaalitapahtuma-alustoja on olemassa paljon erilaisia: niin suurille kuin pienille toteutuksille. Virtuaalitapahtuma-alusta on se paikka, jossa itse tapahtuma on. Siellä on tapahtuman sisältö, lähetys, sekä osallistujat. Esimerkkejä virtuaalitapahtuma-alustoista ovat esimerkiksi: Liveton oma alusta, Zoom ja Microsoft Teams.

 

Kävijädata & osallistujaprosentti = Kävijädata on kerättyä dataa virtuaalitapahtumaan osallistuneista ja osallistujaprosentti tarkoittaa sitä määrää, kuinka moni tapahtumaan kutsutuista tai ilmoittautuneista saapuu lopulta tapahtumaan paikalle. Näitä voidaan hyödyntää tapahtuman jälkeen, kun analysoidaan tapahtuman onnistumista.

 

Kumppanuuspaketti = Virtuaalitapahtumaan on mahdollista myydä kumppanuuspaketteja. Kumppanuuspaketteja voi olla erilaisia, riippuen siitä, paljonko maksetaan siitä, että tapahtumaan päästään kumppaniksi. Kumppanuuspaketti voi pitää sisällään esimerkiksi tietyn määrän tekstiä, videoita ja logoja, jotka upotetaan virtuaalitapahtuma-alustaan tuomaan näkyvyyttä ja asiakkaita kumppanille.

 

Osallistaminen = Osallistaminen on tärkeä asia virtuaalitapahtumassa. Osallistamisella tarkoitetaan tapahtumaan osallistuvien henkilöiden ottamista “mukaan” tapahtuman ohjelmaan. Tätä voidaan toteuttaa esimerkiksi keskustelulla chatissa tai kameran välityksellä.

 

Green Screen = Green Screenin avulla voit luoda virtuaalitapahtuman lähetyksen taustalle mitä haluat! Vihreän kankaan ja Green Screen tekniikan avulla voit luoda esiintyjän/puhujan taakse millaisen taustan vain. Tämä tekniikka on monelle tuttua esimerkiksi elokuvamaailmasta.

 

Yhdensuuntainen = Lähetys on yhdensuuntainen, jos videota lähetetään vain yhteen suuntaan, esimerkiksi katsojille. Esimerkiksi televisiolähetykset ovat yhdensuuntaisia.

 

Kahdensuuntainen = Kahdensuuntaisessa striimissä videoyhteys on molempiin suuntiin, joten esimerkiksi myös tapahtuman osallistujilla voi olla videokamera päällä

 

Reaaliaikainen = Reaaliaikainen tarkoittaa tässä hetkessä tapahtuvaa, eli esimerkiksi stream lähetyksen ollessa reaaliaikainen, näkevät streamin katselijat lähetyksen kautta lähetyksessä tapahtuvat asiat samaan aikaan, kuin ne myös oikeasti tapahtuvat.

 

VR = VR, eli “Virtual Reality”, tarkoittaa virtuaalitodellisuutta. VR on hyvin aidolta tuntuva kokemus, jossa osallistuja voi päästä seikkailemaan esimerkiksi VR–lasien avulla toiseen “ulottuvuuteen”.

 

AR = Ar, eli “Augmented Reality”, tarkoittaa kehitettyä versiota todellisesta maailmasta, joka toteutetaan erilaisten digitaalisten elementtien avulla.

 

Q&A = Q&A tarkoittaa kysymyksiä ja vastauksia. Tämä voisi virtuaalitapahtumassa tarkoittaa esimerkiksi tapahtumien osallistujien laittamia kysymyksiä chattiin, joihin tapahtuman puhuja tai vaikkapa juontaja sitten vastaisi suorassa lähetyksessä.

 

Poll = Poll tarkoittaa virtuaalitapahtumaan luotuja “kyselyitä”. Kysymykset voivat liittyä esimerkiksi tapahtuman ohjelmaan ja Liveton alustalla niitä on mahdollista ajastaa tiettyyn kellonaikaan. Osallistujat voivat vastata kysymyksiin kätevästi poistumatta alustalta ja tapahtuman päätyttyä järjestäjät saavat dataa vastauksista.

 

Saavutettavuus = Saavutettavuus tarkoittaa digiympäristön esteettömyyttä. Se siis tarkoittaa sitä, miten/onko sisältö saavutettavissa esimerkiksi eri apuvälineillä. Virtuaalitapahtumassa saavutettavuus voisi tarkoittaa sitä, pääseekö siihen osallistumaan apuvälinettä käyttämällä.

 

Sanaston on koonnut Liveto Group Oy. Voit myös kuunnella sanat ja selitykset videolta.

 

Virtuaalisuudesta kestävää kasvua tapahtuma-alalle hanke 15.2.2021-31.1.2022. Hankkeen tuloksena syntyy ostajan ja myyjän checklist virtuaali- ja hybriditapahtumien suunnittelun avuksi. Rahoitus Etelä-Pohjanmaan Liitto (AKKE). Hankeen nettisivuille pääset tästä.

Lisätietoja:

Hankkeesta Tavoitteena on löytää tapahtumatuotantoalan muuttuneessa toimintaympäristössä alueen tapahtuma-alalle virtuaalisuudesta uutta kasvua. Tarkoituksena on vahvistaa alueellisia verkostoja, tiivistää yhteistyötä eri tapahtuma-alan toimijoiden kesken ja löytää uusia kumppanuuksia. Tavoitteena on myös lisätä toimijoiden osaamista virtuaali- ja hybriditapahtumien järjestämisessä. Hankkeen avulla pyritään madaltamaan kynnystä järjestää tapahtumia virtuaalisesti ja tarjoamaan virtuaalisuudesta lisäosaa livetapahtumalle.

Hankeaika: 15.2.2021-31.1.2022 Rahoitus: Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) Lisätietoja: Jenniina Palmu, 040 779 8809