Yrittäjyyskasvatus valmentaa elämään

Seinäjoki on yrittäjyyskaupunki, jossa asuu vahva tahto. Tahto tarkoittaa yrittäjämäistä asennetta, halua tehdä ja onnistua yhdessä. Tähän tähdätään myös yrittäjyyskasvatuksessa. Yrittävä asenne ja siihen kasvaminen / kasvattaminen on kaikkien yhteinen asia.

Yrittäjyyskasvatus on siis paljon muutakin kuin yrittäjäksi kasvattamista ja liiketoiminnallisten valmiuksien kehittämistä. Se on elämässä tarvittavien valmiuksien oppimista ja yleisten työelämätaitojen kehittämistä – oma-aloitteisuutta, luovuutta, itseohjautuvaa ja yrittäjämäistä toimintatapaa.

Lapsille ja nuorille opetetaan taitoja, joita tarvitaan opiskelussa ja työelämässä riippumatta siitä, työskennelläänkö toisen palveluksessa vai itsenäisenä yrittäjänä.

Seinäjoella yrittäjyyskasvatus alkaa jo varhaiskasvatuksesta ja jatkuu erilaisin tavoin eri kouluasteille peruskoulusta korkeakouluun asti. Kouluissa on kehitetty opetukseen liittyviä yrittäjyyttä ja yrittäjämäistä toimintatapaa edistäviä pedagogisia malleja ja opettajien työelämäyhteyksien kehittämistä on tuettu monin tavoin. Kaupunkiin saadut valtakunnallisesti ensimmäiset yrittäjyyskasvatuksen laatuleimat kertovat koulujen yrittäjämäisestä asenteesta.

Ja tottakai yrityksen perustamisesta / yrittäjyydestä innostuville nuorille tarjotaan monipuolisesti mahdollisuuksia kokeilla oman liikeideansa toimivuutta eri kouluasteilla jo opintojen aikana. Näille konsepteille tuen ja luonnollisen jatkumon tarjoavat osaltaan myös Inton alkavien yrittäjien palvelut. Into tekeekin tiivistä yhteistyötä koulujen ja muiden yrittäjyyttä tukevien sidosryhmien kanssa.

Seinäjoella yrittäjyyskasvatuksen tahot ja toimijat kokoaa yhteen yrittäjyyskasvatusfoorumi, jossa ovat edustettuina eri kouluasteet varhaiskasvatuksesta korkeakouluun ja elinkeinoelämään. Foorumin tehtävä on kehittää yrittäjämäistä toimintatapaa yli kouluasteiden ja synnyttää verkostoja oppilaitosten sekä yrittäjien ja muiden työelämätoimijoiden välille. Yrittäjyyskasvatusfoorumi on toiminut vuodesta 2012 alkaen ja se on palkittu Yrittäjyyskasvatuksen kehittäjä -tunnustuksella vuonna 2016. Lue lisää yrittäjyyskasvatusfoorumin toiminnasta (tässä linkki pdf-tiedostoon).

 

WANTED! – KIINNOSTAAKO OMAN YRITYSTARINASI JAKAMINEN KOULUVIERAILULLA?

Kouluissa odotetaan innolla yrittäjien vierailuja! Oppilaat ovat erittäin kiinnostuneita kuulemaan paikallisten yrittäjien tarinoita ja heidän kokemuksiaan yrittäjyydestä ja työelämästä. Jos kiinnostut kouluvierailuista ja oman yrittäjyystarinasi jakamisesta, ilmianna itsesi Intolle!

Oletko ajatellut, että kouluvierailu voi olla merkittävä askel työnantajakuvan kehittämisessä ja osaavan työvoiman saatavuudessa? Yritys ja sen tarina saattavat jäädä pienen koululaisen mieleen, ja kun pieni koululainen kasvaa yhdessä hetkessä taitavaksi ammattilaiseksi, voi tämän timanttisen osaajan työhakemus olla pomon pöydällä nopeampaa kuin äkkiä uskoisikaan. Tarinalla on merkitystä!

Jos siis innostut kouluvierailumahdollisuudesta, niin ole yhteydessä anu.portti@intoseinajoki.fi

Klikkaa lisää infoa aiheesta

Inton youtubesta löydät nuorille sopivia inspiroivia yritystarinoita ja innostavia puheenvuoroja, joita kannattaa hyödyntää yrittäjyyskasvatuksessa ja opintojen tukena eri kouluasteilla. Tästä soittolistaan!

Paljon innostavaa materiaalia yrittäjyyskasvattajille ja opettajille eri kouluasteilla löytyy myös alla olevien linkkien kautta. Tutustu ihmeessä ja hyödynnä opetuksessa!

Nuori yrittäjyys -järjestö

Pikkuyrittäjät -yrittäjyyskasvatusohjelma

Vuosi yrittäjänä -ohjelma

Uskalla yrittää -tapahtuma

4h-yrittäjyys

YES-verkosto -yrittäjyyskasvatuksen kehittäjäverkosto

Yrittäjät ry – yrittäjyyskasvatuksesta ja kouluyhteistyöstä

Tralla – maksuttomia materiaaleja opettajille

Yrittäjänpäivä.fi – ohjelmaa sekä ideoita yrittäjänpäivän viettoon

Kiinnostuitko aiheesta? Ota yhteyttä

Portti Anu
Asiantuntija
Osaavan työvoiman rekrytointi
Jussila Eeva
Palvelupäällikkö
Liikeidean kehittäminen, alkavan yrittäjän palvelut