Matkalla diginatiiviksi

Pk-yritysten digimyönteisyyden edistäminen

Matkalla diginatiiviksi

Pk-yritysten digimyönteisyyden edistäminen

Pk-yritysten digiaskeleita viitoittamassa – vinkkejä ja rohkaisua

Hankkeen tavoitteena on luoda yrityksiin digimyönteistä ja -kiinnostunutta asennetta rohkaisemalla ja nostamalla esiin hyviä esimerkkejä. Toiminnalla halutaan lisätä yritysten tietoisuutta digitalisaation tarjoamista mahdollisuuksista ja verkostoista liiketoiminnan sisäisessä ja ulkoisessa kehittämisessä.

Hankkeen tuloksena tavoitellaan pitkällä aikavälillä sellaisten digitaalisten kehityspolkujen avautumista, joiden kautta yritykset voivat lisätä liiketoimintansa tehokkuutta, joustavuutta ja kannattavuutta sekä laajentumismahdollisuuksia uusiin asiakkuuksiin ja uusille markkinoille.

Tehokkuuden ja joustavuuden lisääntymisen ansiosta uskotaan myös yritysten resilienssin mahdollisissa muutos- ja häiriötilanteissa vahvistuvan. Hankkeen lisäarvona on digitalisaatiopolulle lähtemisen kynnyksen madaltaminen ja konkreettisten askelmerkkien asettaminen tämän polun varrelle.

Hankkeen toimenpiteet jakautuvat kahteen työpakettiin, joissa kartoitetaan digitaalisaation liiketoiminnan kehittämiseen tuomat mahdollisuudet kansallisesti ja kansainvälisesti, kerätään käytännön esimerkkejä diginatiiveista yrityksistä ja luodaan digitaalisten ratkaisujen kartta (ns. digikompassi), johdatellaan yrityksiä digitalisaation maailmaan luodun digikompassin pohjalta, kokeillaan yritysryhmissä Do it yourself-henkisesti maistiaisia erilaisista työkaluista ja polutetaan digitalisaatiopolulle lähteviä kiinnostuneita yrityksiä eteenpäin sopivilla askelmerkeillä (asiantuntijat, rahoitus, mentorit, linkitys eDIH-rakenteeseen).

Hankeaika 1.1.2021-31.12.2022. Rahoittaja: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), Hankekoodi A76620

Logonauha EPliitto EAKR Vipuvoimaa

Digikompassi-työkalu yrityksen kehityspolulla navigointiin

Navigoi menestykseen – ota rohkeasti digiaskelia!

Ota kehitysaskelten pohdinnan tueksi viisi askelta sisältävä työkalu, Digikompassi, joka pohdituttaa niin yrityksen nykytilanteesta, toivotusta kehityssuunnasta kuin keinoista sinne pääsyynkin.

Kulje reitillä askel kerrallaan. Palaa takaisin tai vaihda suuntaa. Jos kaipaa tukea reitille, me intolaiset autamme mielellämme. Voit varata ajan, jossa sparraamme yrityksesi digiaskelia.

Tarkemmat ohjeet työkalun itsenäiseen hyödyntämiseen löydät artikkelistamme ”Navigoi menestykseen – digikompassi antaa suunnan”

Videotallenteita

Tutustu hankkeen aikana tuotettuihin videosisältöihin sekä yrityshaastatteluihin. Mukana on parhaiden käytäntöjen esimerkkejä, diginatiivien yritysten esittelyitä, mutta myös eri aihepiirejä käsitelleiden tapahtumien tallenteita.

Blogeja ja uutisia

Lue uutisia ja blogeja digitalisaatiosta, joiden kautta voit saada vinkkejä oman yrityksesi digimatkalle. Löydät mm. 60 digityökalun listauksen sekä makupaloja muiden yrittäjien digimatkasta.

Tutkimustietoa digitalisaation edistämisestä pk-yrityksissä

Työ- ja elinkeinoministeriön selvityksen mukaan yritysten digitalisaation aste on yhteydessä yritysten kasvuun, parantuneeseen tilanteeseen aiempaan verrattuna sekä parempiin odotuksiin tulevaisuudesta (Yritysten digitalisaatio ja kasvu: Pk-yritysbarometrin näkökulmia, TEM, 2019). Digitaalista liiketoimintaa tekevien yritysten kasvuhalukkuus onkin selvästi muita yrityksiä suurempi, sillä peräti 40 prosenttia niistä tavoittelee voimakasta kasvua. Lähes yhtä suuri osuus näistä yrityksistä on kasvanut viimeiset viisi vuotta vähintään 10 prosentin vuosivauhdilla. (Suomalaisten pk-yritysten digiosaaminen 2019, Suomen Yrittäjät, 2019).

Digitalisaation polulle lähteminen on kuitenkin haastavaa: Oikean palvelun löytäminen, tarvemäärittely ja ajanpuute hankaloittavat pk-yritysten digitalisoitumista. Yritykset kaipaavat tietoa digitaalisuudesta sekä apua tarpeittensa määrittelyyn ja oikean ratkaisun valitsemiseen. Ainoastaan harvat pk-yritykset hahmottavat, miten he voisivat saada tehokkuutta toimintaansa digitaalisia teknologioita hyödyntämällä. (Suomalaisten pk-yritysten digiosaaminen 2019, Suomen Yrittäjät, 2019).

Parempi suhdannetilanne ja yrityksen kannattavuus näyttää lisäävän todennäköisyyttä digitaalisten työkalujen käyttöön (Yritysten digitalisaatio ja kasvu: Pk-yritysbarometrin näkökulmia, TEM, 2019). Vaikka yritykset olisivatkin tunnistaneet digiloikan tarpeellisuuden, hankkeen alussa vallalla ollut korona-epidemian aiheuttama talouden notkahdus sekä yritysten epävarmat näkymät tulevaisuudestaan eivät ole luoneet parasta mahdollista maaperää digitaalisten ratkaisujen käyttöönotolle. Tarve aktivoinnille ja kannustukselle liiketoiminnan digitaaliseen uudistamiseen on siten kova.

Ota yhteyttä, jos digiaskeleet kiinnostaa!

Jokela Piia-Marika
Asiantuntija
Startup- ja innovaatiotoiminta
Mansikkamäki Riina
Asiakkuuspäällikkö
Liiketoiminnan kehittäminen, sijoittumispalvelut
Seppä-Lassila Tapio
Yrityskehityspäällikkö
Liiketoiminnan kehittäminen, sijoittumispalvelut