Miten löytää seuraava askel kehityksen tiellä? Olisivatko askeleet kohti digitaalisia ratkaisuja avain yritystoiminnan kehittämiseen? Tutkimusten mukaan näin on.

Työ- ja elinkeinoministeriön selvityksen mukaan yritysten digitalisaation aste on yhteydessä yritysten kasvuun, parantuneeseen tilanteeseen aiempaan verrattuna sekä parempiin odotuksiin tulevaisuudesta (Yritysten digitalisaatio ja kasvu: Pk-yritysbarometrin näkökulmia, TEM, 2019). Digitalisaation ja digiratkaisujen hyödyntämisen polulle lähteminen ja seuraavien askelten sovittaminen voi kuitenkin olla yritykselle haastavaa, ainakin jos jää pohtimaan asiaa yksin. Oikean palvelun löytäminen, tarvemäärittelyn haastavuus ja ajanpuute hankaloittavat pk-yritysten digitalisoitumista. Tarve aktivoinnille, yhteiselle pohdinnalle sopivasta suunnasta ja kannustukselle liiketoiminnan digitaaliseen uudistamiseen on siten kova.

Saimmekin Matkalla diginatiiviksi – pk-yritysten digimyönteisyyden edistäminen -hankkeessa tehtäväksemme auttaa yrityksiä heidän digitaalisuuden edistämisessä, seuraavien kehitysaskelten miettimisessä rohkaisten ja tietä viitoittaen. Olemme luoneet hankkeen aikana kehitysaskelten pohdinnan tueksi viisi askelta sisältävän työkalun, Digikompassin, joka pohdituttaa yritystä niin sen nykytilanteesta, toivotusta kehityssuunnasta kuin keinoista sinne pääsyynkin.

 

Digikompassi-työkalua on työstetty benchmarkkaamalla vastaavia digipolkua viitoittavia työkaluja ja mietitty ydinelementtejä erilaisissa työpajoissa. Niiden myötä muodostunutta kysymyksiin perustuvaa polkuajatusta on testattu yritysten kanssa digisparrauksissa. Sparratuille tehdyn kyselyn perusteella erityisen merkittävät vaiheet matkalla ovat ”Millaiset merkit vievät perille?” ja ”Mistä tiedän pääsenkö perille?”. Digikompassin mukaisen pohdinnan on kyselyssä kerrottu konkretisoivan seuraavaa askelta, ja auttavan digimatkalla eteenpäin.

Avasimme alle kaikki Digikompassin polun viisi vaihetta ja kunkin kohdalla tehtävää pohdintaa, jotta voisit hyödyntää työkalua itsenäisestikin. Ei muuta kuin ruutupaperi ja kynä esiin ja rustaamaan ajatuksia ylös.

  1. Missä olen nyt? – Tee yrityksellesi rehellinen tilannekartoitus. Mitä teet, miten ja miten se vertautuu esimerkiksi kilpailijoihin? Mitä olet jo onnistunut kehittämään ja millaisin tuloksin? Mitkä ovat kipukohtia arjessa, onko mielessäsi jokin toiminnan osio mikä kaipaa viilausta? Mihin kuluu aikaa turhauttavan paljon ilman konkreettisia tuloksia?
  2. Mihin haluan suunnata? – Jotta voisi kehittyä, pitää miettiä mihin haluaa suunnata. Oikeaa suuntaa on helppo miettiä edellä nousseista teemoista ja isomman tavoitteen kautta; haluatko enemmän liikevaihtoa, asiakaskannan kasvua vaiko kenties kohdentaa kallisarvoista aikaasi tehokkaammin.
  3. Millainen reitti voisi olla viisas? – Palastele valittua suuntaa ja isompaa tavoitetta tarkemmaksi. Valitse yksi tai useampi yksityiskohtaisempi kehityskohde toiminnastasi, joka vaikuttaa edellä valittuun tavoitteeseen/tavoitteisiin. Muista: kaikkea ei tarvitse haukata kerralla. Kehityskohteena voi olla järkevöittää ajankäyttöä vaikkapa laskutuksen osalta, tehostaa jotakin myyntiin liittyvää toimintoa, johon tuhraantuu paljon aikaa tai vaikkapa skaalata asiakashankintaa tehokkaasti automatisoinnin avulla.
  4. Millaiset merkit vievät perille? – Etsi konkreettisia keinoja tai asiantuntija-apua edistämään asettamaasi kehityskohdetta. Näitä löydät vaikkapa verkosta tai ota mallia benchmarkkaamalla kilpailijoita tai toisia aloja. Tarkastele miten muut ovat asian ratkaisseet. Aina ei tarvitse toimia niin kuin muut, mutta vinkkiä voi etsiä muiden tekemistä ratkaisuista.
  5. Mistä tiedän pääsenkö perille? – Paras tapaa tietää onko menossa määränpäätä kohti on valita siitä viestivä selkeä mittari. Valitse helposti seurattava ja tarkka mittari, joka kertoo sinulle oletko menossa oikeaan suuntaan. Jääkö sinulle enemmän vapaa-aikaa, kuluuko vähemmän aikaa johonkin arjen aikasyöppöön, kasvavatko asiakasmäärät tai kilahtaako yrityksen kassa tiuhempaan? Mittaria kannattaa seurata lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä, viikko- ja vuositasolla. Skaalaushakuiset startupit esimerkiksi seuraavat kasvuaan viikkotasolla ja tekevät tarvittavia viilauksia tekemiseen mittarin tarjoaman tiedon perusteella.

Kuten edellä mainitusta esimerkistä ja digikompassin visualisoinnistakin huomaat, toiminnan kehittämisessä kyse on jatkuvasta, pieniin etappeihin jaetusta matkasta. Tekemisestä, joka vaatii pitkäjänteisiä ja motivoituneita askelia kohti oikeaa suuntaa, eikä niinkään suureellisuutta. Joskus pienet muutokset ovat käänteen tekeviä ja vievät liiketoimintaa aivan uudelle tasolle.

Vielä viimeinen vinkki: Jos et halua pohtia digiaskeliasi tai liiketoimintasi kehittämistä yksin, voit varata tapaamisen Inton asiantuntijan kanssa ja pohtia menestykseen navigointia yhdessä.

 

Tämä artikkeli ja siinä esitelty digikompassi-työkalu ovat Into Seinäjoki Oy:n Matkalla diginatiiviksi – pk-yritysten digimyönteisyyden edistäminen -hankkeen toimenpiteitä. Hanketta rahoittaa: Etelä-Pohjanmaan liitto, EAKR.