Virtuaalisuudesta kestävää kasvua tapahtuma-alalle

Vahvistamme alueellista osaamiskeskittymää

Hankkeen päätavoitteena on löytää eteläpohjalaisen tapahtuma-alan muuttuneessa toimintaympäristössä alalle virtuaalisuudesta uutta kasvua ja edistää samalla

1) alueen tapahtuma-alan toimijoiden (tapahtumatuotantoalan yritykset sekä tapahtumatiloja tarjoavat tahot) verkostoitumista ja tiiviimpää yhteistyötä

2) alueellisen osaamisen kasvua erityisesti virtuaali- ja hybriditapahtumien järjestämisessä sekä

3) kokonaisuudessaan alueellisen osaamiskeskittymän vahvistamista yhteiskehittämisen ja viestinnän keinoin asiakasnäkökulmaa unohtamatta.

Luvassa on työpajoja, infowebinaareja, ajankohtaisia blogikirjoituksia. Näiden toimintojen avulla pyritään madaltamaan kynnystä järjestää tapahtumia virtuaalisesti ja tarjoamaan virtuaalisuudesta lisäosaa livetapahtumalle.

Lisätietoja: Jenniina Palmu, puh. 040 779 8809, jenniina.palmu@intoseinajoki.fi

Lisätietoja:

Hankkeesta Tavoitteena on löytää tapahtumatuotantoalan muuttuneessa toimintaympäristössä alueen tapahtuma-alalle virtuaalisuudesta uutta kasvua. Tarkoituksena on vahvistaa alueellisia verkostoja, tiivistää yhteistyötä eri tapahtuma-alan toimijoiden kesken ja löytää uusia kumppanuuksia. Tavoitteena on myös lisätä toimijoiden osaamista virtuaali- ja hybriditapahtumien järjestämisessä. Hankkeen avulla pyritään madaltamaan kynnystä järjestää tapahtumia virtuaalisesti ja tarjoamaan virtuaalisuudesta lisäosaa livetapahtumalle.

Hankeaika: 15.2.2021-31.1.2022 Rahoitus: Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) Lisätietoja: Jenniina Palmu, 040 779 8809