Innokaupunkien kokonaisuuteen kuuluvat uudet vetovastuuhankkeet on valittu. Seinäjoki-vetoinen kansallinen ryhmähanke, jonka tavoitteena on vauhdittaa ruokaratkaisujen vientiä maailmalle, sai neljän muun hankkeen ohella vihreän valon Innovoivat kaupungit ja yhteisöt -ohjausryhmältä. Tiina Ramstedt-Sen Pirkamaan liitosta kertoi, että Innokaupunkien sihteeristö kävi perusteellisen keskustelun kaikista saapuneista hakemuksista. Niihin saatiin kommentteja myös mm. Business Finlandilta ja eri ministeriöistä.

Innovaatiotoimintaa 16 eri kaupungissa edistävän ekosysteemityön vahvistamisen lisäksi vetovastuuhankkeiden toivotaan lisäävän yhteistyötä ja osaamista, sekä kansainvälistymisen mahdollisuuksia.

– Hankkeissa tavoitellaan uudenlaisen kansallisen yhteistyön synnyttämisen lisäksi konkreettisia tuloksia, kuten kansainvälisen rahoituksen kotiuttamista ja parempia innovaatiopalveluja yrityksille, kertoo Innovoivat kaupungit ja yhteisöt -kokonaisuuden pääsihteeri Mika Pikkarainen Työ- ja elinkeinoministeriöstä.

Mitä ruokavetovastuuhankkeella tavoitellaan?

Nyt valituksi tulleen ”Suomalaiset Innokaupungit ja alueet vauhdittamassa ruokaratkaisujen vientiä” -nimisen hankekokonaisuuden kärkitavoitteena on rakentaa alueiden välinen, tiivis verkosto “Finnish Food Cities and Regions”, tukemaan ja rohkaisemaan suomalaisia ruokaketjussa toimivia yrityksiä panostamaan viennin kasvuun sekä kansainvälistymiseen.

Tavoitteena on myös aktivoida viennin TKI–klustereita ja kehittämishankkeita sekä vahvistaa yhteistyötä kansainvälisten innovaatioverkostojen suuntaan.

Ison kuvan tavoitteena on siis luoda lisäarvoa suomalaiselle ruokasektorille.

Miten homma on edennyt ja ketä saimme mukaan?

Syyskuussa 2023 Seinäjoella järjestettiin kansallinen Innokaupunkien tapaaminen, jonka yhtenä päätavoitteena oli ideoida Seinäjoki-vetoisesti kansallista ruoka-alan hanketta. Ruokavetovastuuhankkeen suunnittelua jatkettiin teemasta kiinnostuneen joukon kanssa vuoden mittaan mm. erilaisissa työpajoissa. Hakemus jätettiin toukokuussa 2024.

– Ensimmäistä kertaa tätä (ruokavienti) teemaa viedään eteenpäin näin laajalla kaupunkien ja alueiden rintamalla. Jo valmisteluprosessi osoitti, että erilaista osaamista löytyy ympäri Suomea ja Seinäjoki Suomen johtavana ruokakaupunkina on luonteva toimimaan vetovastuuhankkeen ja teemankin veturina, toteaa hankevalmistelun moottorina Into Seinäjoessa toiminut Hannemari Niemi.

Mukaan liittyneet tahot ovat Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Lab-ammattikorkeakoulu, Savonia-ammattikorkeakoulu, Turun yliopisto ja Vantaan kaupunki.

Tässä haussa valituksi tuli viisi hankekokonaisuutta. Edelliset teemat valittiin vuonna 2022. Vetovastuuhankkeet ovat kaksivuotisia hankkeita. Niissä toteutettavat teemat perustuvat valtion ja Innokaupunkien solmimiin ekosysteemisopimuksiin. Valitut hankkeet etenevät nyt rahoitusvalmisteluun ja rahoituspäätökset valmistuvat arviolta loppuvuodesta 2024.

Hanketta on valmisteltu osana Into Seinäjoki Oy:n koordinoiman Seinäjoen innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimuksen (EAKR) toimintoja. Innovaatiotoiminnan ekosysteemitekemisen koordinaatio on Euroopan unionin sekä Seinäjoen kaupungin osarahoittamaa toimintaa.