Helena Syrjälä

Vain sinä olet kulkenut polkuasi

Suhde yrittäjyyteen näyttäytyy minulle luon­nollisena, sillä olen itse yrittäjäperheestä ja -suvusta lähtöisin. Verenperintönä on myös molemmin puolin sukua saatu yrittäjämäi­nen luonne, jonka tunnistan osana omaa persoonallisuuttanikin. Sisältäni löytyy yk­sin puurtaja ja omalaatuinen taiteilijasielu, joka toimii toisinaan parhaiten työskennel­lessään itsenäisesti. Innovatiivisuus syntyy ja kumpuaa hedelmää oman tilan, prosessoin­nin ja itsenäisen työskentelyn seurauksena.

Minä valuin kohti päätoimista yrittäjyyttä pikkuhiljaa. Siivous & Kotipalvelu Lupaus ja Cordial Voice tukevat toisiaan ja mahdollista­vat toinen toisensa. Työtä tehdään siellä missä sitä on. Yrittäjyys on tietysti tapa työllistää itsensä ja ansaita elantonsa, välillä juuri ja juuri eteenpäin kituuttaen, mutta periksian­tamattomuudesta ja sopivasta tahdista onkin usein kyse pidemmän aikavälin tavoitteissa ja arjessa selviytymisessä. Yrittäjyys tarjoaa minulle mahdollisuuden vaikuttaa arkeeni ja aikatauluihini. Minulle on tärkeää tehdä asiat omalla tavallani. Arjen joustavuus on elämän­tilanteeni ja terveyteni vuoksi välttämätöntä.

Yrittäjyys on minulle tapa toteuttaa itseäni ja voin hyödyntää siinä lahjojani ja osaamistani eri osa-alueilla. Elämässäni jotkut asiat eivät ole menneet siinä järjestyksessä ja sillä tavoin, kuin olen alun perin itse suunnitellut. Myös odottamattomat vaikeudet ja koettelemukset ovat olleet tielläni, mutta juuri nämä asiat ovat tehneet minusta vahvemman ja nöyremmän.

Elämässä kaikella on aikansa ja paikkansa, oma tarkoituksensa. Olen periksiantamaton ja uskon itseeni, sillä kuka muu kissan hän­nän nostaa, ellei kissa itse. Olemalla avoin elämälle, omille taipumuksilleen ja toiveikas haaveidensa suhteen, voi löytää kirkkaimman tien.

Yrittäjyys ja valtava jano kehittää itseään kulkevat elämässäni käsi kädessä. 5-10 vuoden sisällä haaveenani on tehdä akateeminen lop­pututkinto yrittäjyyden ohella. Lisäksi visioin kahden yritystoimintani selkeästä eriyttämis­estä: ajatuksena on jäädä itsenäiseksi elinkei­nonharjoittajaksi Cordial Voiceen ja Siivous & Kotipalvelu Lupaus muuntunee omaksi osakeyhtiöksi parin vuoden päästä tavoitellen kasvua sekä kehitystä Seinäjoen alueella yri­tyksenä, joka tarjoaa kattavan paketin kotiin suunnattuja kotityö- ja hoivapalveluja sekä lisänä yrityssiivouspalvelua.

On pitkä lista henkilöitä, jotka ovat vaikutta­neet minuun, inspiroineet minua ja antaneet minulle voimaa. Muutamia heistä maini­takseni: Jari Sarasvuo, Juha Tapio, Margaret Thatcher, Edith Södergran, Maaret Kallio, Juice Leskinen, Elaine N. Aron ja Eino Leino.

PS. Kuuntele intuitiotasi, jos et kuule sitä, se pitää ensin herätellä.

Helena Syrjälä, Cordial Voice ja Siivous & Kotipalvelu Lupaus

Jaa artikkeli sosiaalisessa mediassa