Syksy on hyvää aikaa kaikelle uudelle. Se näkyy myös Intossa, sillä perinteisesti kesän jälkeen saamme sparrattavaksi tukun uusia, kesän aikana virinneitä liikeideoita, uusia hankkeita käynnistyy ja tapahtumat täyttyvät uutta inspiraatiota ja osaamista hakevista. Vaikka toimintaympäristössä on monenlaista epävarmuutta, valtaosalla yrityksistä katse on vahvasti eteenpäin.

Inton tämän vuoden tärkeitä teemoja ovat työvoiman saatavuuskysymykset sekä kasvu- ja start up -yrittäjyys. Yrittäjyyden ykköskaupunkina haluamme nousta uudelle tasolle, mistä yhtenä esimerkkinä on yrityslähtöisten työvoimapalvelujen kehittäminen.

Julkiset työvoimapalvelut ovat suuren muutoksen edessä, kun niiden vetovastuu siirtyy v. 2025 alusta kunnille. Muutosta valmistellaan parhaillaan. Jatkossa Seinäjoki, Ilmajoki ja Isokyrö muodostavat yhteisen työllisyydenhoitoalueen. Tavoitteena on yhteistyössä paikallisten yrittäjäyhdistysten kanssa rakentaa yritysten näkökulmasta mahdollisimman joustavat ja tehokkaat palvelut.

Kaikki keinot työvoiman saatavuuden eteen ovat tarpeen, sillä asia puhuttaa yrityksiä toimialasta ja yrityksen koosta riippumatta. Liikaa ei voi kiinnittää huomiota koulutustarjontaan ja alueen vetovoimaan nuorten silmissä. Tänä syksynä saamme Seinäjoelle satamäärin myös ulkomaalaisia opiskelijoita, joiden osaaminen tulisi saada hyötykäyttöön alueen yrityksissä. Tärkeää on, että vastaanotamme heidät hyvin.

Vireillä on kymmenkunta uutta yritysinvestointia. Näiden yhteenlaskettu arvo on yhteensä yli miljardi euroa.

Tänä syksynä kasvuyritysten edistäminen saa uutta vauhtia juuri starttaavasta pääomarahastosta. Kiinnostus rahastoa kohtaan on ollut erinomainen. Alkupääoman minimitavoitteeksi asetettu 3 miljoonaa euroa ylittyi ankkurisijoittajien ansiosta ja kiinnostusta sijoituksia kohtaan on heti alkumetreillä. Redstone Nordics Oy:n luotsaama rahasto tekee 100 000 – 300 000 euron kokoisia pääomasijoituksia eteläpohjalaisiin yrityksiin. Tavoitteena on tehdä ensimmäiset sijoitukset syksyn aikana.

Investoinnit ovat vahvin osoitus kehityksen suunnasta. Tässä mielessä Seinäjoki on hyvissä asemissa, sillä parhaillaan on meneillään noin 300 miljoonan euron investoinnit elintarvike- ja teknologiateollisuuteen sekä logistiikkaan. Toimintaympäristön epävarmuus on jarruttanut uusien hankkeiden aloitusta, mutta vireillä on kymmenkunta uutta yritysinvestointia pääosin Roveksen alueelle. Näiden yhteenlaskettu arvo on yhteensä yli miljardi euroa. Toivottavasti pääsemme kertomaan näistä hankkeista lisää mahdollisimman pian.