Into Seinäjoki osallistuu Interreg Baltic Sea Regionin rahoittamaan eRural resilience -hankkeeseen. Projektilla kehitetään entistä parempia palveluita Intolle ja muille siihen osallistuville yrityskehitysorganisaatioille. Kohderyhmänä ovat etenkin luonnonvaroihin bisneksensä perustuvat yritykset, jotka hakevat kasvua digityökaluja hyödyntäen.

eRural resiliencen suomalainen sidosryhmä sparrasi meitä työssä eteenpäin. Hankkeen ensimmäinen raportointikausi on päättynyt, mikä antoi mahdollisuuden luoda ensin silmäyksen menneeseen ja asettaa sitten suuntaviivat tulevaisuuteen.

Katsaus alkutaipaleeseen

Tapaamisessa käytiin läpi yrityskehitysorganisaatioiden osaamisen arvioinnin työkalua. Hankkeen partnerit olivat yhdessä määritelleet kehittäjien avainosaamisalueet seuraavasti:

  1. Liiketoiminta ja johtaminen
  2. Digitaalinen osaaminen
  3. Biologiset prosessit
  4. Verkostoituminen

Nelivaiheista arviointityökalua käytetään organisaatioiden osaamistasojen mittaamiseen ja kehitystarpeiden tunnistamiseen. Suomen sidosryhmä kiitti tätä kattavaa lähestymistapaa. ”On olemassa monia tapoja arvioida organisaatioiden osaamista, ja tämä on varmasti yksi hyvä tapa lähestyä asiaa”, sanoi YritysKannuksen kehitysjohtaja Jukka Oravainen.

Ryhmä kuitenkin myönsi myös vaadittavan osaamisen tason olevan korkea. ”Jos joku pystyy hallitsemaan kaiken tämän, hän on todellinen superihminen”, totesi Kasen projektipäällikkö Reijo Virtanen.

Tulevaisuuden näkymät: Oppimista ja paikallisten verkostojen vahvistamista

Suomen sidosryhmä odottaa innolla tulevia ylikansallisia seminaareja. ”Toisiltamme oppiminen ja verkostoituminen rajojen yli on hieno mahdollisuus meille kaikille”, ryhmä totesi yksimielisesti.

Kansainvälisen yhteistyön lisäksi sidosryhmätapaamiset luovat mahdollisuuksia yhteistyön lisäämisen paikallisesti. Kokouksen aikana osallistujille esiteltiin uusi Keski-Pohjanmaalla käynnistyvä biotaloushanke ”Kuidut liikkeelle”. Lisäksi kuulimme Kaustisen ja Lestijärven alueen Suurhanketoimistosta. Tämä hanke kokoaa yhteen merkittävät investoinnit ja tukipalvelut alueella ja on samalla sekä verkkosivusto että toiminnanohjausjärjestelmä, paikallisen liiketoimintaverkoston ja pk-yritysten kehittämisen tueksi.

Kiitos sidosryhmälle antoisasta keskustelusta! Uskomme, että hankkeen avulla saadaan luonnonvarabisnes Suomessa entistä digitaalisemmaksi ja tuottavammaksi.