Digitalisaatiosta on tullut meille arkipäivää. Luemme uutiset verkosta, pidämme yhteyttä ystäviimme sosiaalisen median välityksellä sekä viihdytämme itseämme erilaisia sovelluksia hyödyntäen. Digitalisaatio näkyykin siis kaikilla elämänalueilla ja muokkaa toimintaamme. Sama pätee myös yrittäjyyteen. Yrittäjyys on monelta osin digimurroksessa ja nyt paneudummekin, miten digimurros vaikuttaa ravintola-alan yrittäjyyteen. 

Ravintola Varickon toimintaan digimurros on tuonut muun muassa ruoan kotiinkuljetuspalvelun, jolloin asiakkaat voidaan tavoittaa entistäkin helpommin. Lisäksi digimurros on lisännyt sekä monipuolistanut sosiaalisessa mediassa tapahtuvaa markkinointia. Mielenkiintoisena nostona ravintola Varickon Viivi Loppela ja Rami Haavisto nostivat esiin erään digitalisaation mukanaan tuoman mahdollisuuden, joka on laitteiden helpottunut liikuteltavuus. Se nimittäin mahdollistaa helpomman siirtymisen esimerkiksi tapahtumiin tai ylipäänsä toimitilojen ulkopuolelle. 

Näkyvyys erottuu selkeänä lisäarvona, jonka digitalisaatio mahdollistaa. Tähän Varickolla pyrittiin korona-aikana vaikuttamaan esimerkiksi annosten ulkonäön muodossa, sillä kauniit annokset houkuttelevat ihmisiä ottamaan kuvia ja postaamaan niitä erilaisiin sosiaalisen median kanaviin, mikä taas lisää näkyvyyttä. 

Digitalisaatio pitää sisällään lukuisia mahdollisuuksia, joita jo edellä nousee esiin: ruoan verkkokauppa, toiminnan liikuteltavuus, ”paperitöiden” ja yleisen toiminnan vaivattomuus sekä tietysti näkyvyys. On kuitenkin hyvä pitää mielessä, että digitalisaatio voi pitää sisällään myös uhkia. Viivi ja Rami mainitsevat vaateen pysyä jatkuvan kehityksen mukana, mikä toisaalta myös pitää aktiivisena ja ajaa kehittämään omaa toimintaa. Toisena mainintana on se, että kaiken toiminnan ollessa kytkettynä verkkoon, sen kaatuessa myös yrityksen toiminta pysähtyy. 

Jos suunnittelet yrityksesi digitalisaation edistämistä, lue asiantuntijoiden ja haastattelemiemme yrittäjien työkaluvinkit blogistamme 

Video on toteutettu osana Into Seinäjoki Oy:n Matkalla diginatiiviksi – pk-yritysten digimyönteisyyden edistäminen -hankkeen ja Yritykset koronakriisin yli -hankkeen toimenpiteitä. Hankkeita rahoittaa: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR, digihanke) ja Etelä-Pohjanmaan liitto (AKKE, YKY-hanke).

logonauha1.png (45 KB)

Huom. Video näkyy vain, jos sallit evästeet.