Toimintatapojen muutos ja uudistuminen eivät ole itsestään selviä asioita. Irish Pub Danny Boy:n yrittäjä Jere-Miikka Myllymäki korostaa toimintatapojen muutoksessa kokeilullisuutta. Nimittäin pienten kokeilujen kautta on mahdollista uudistua ja löytää yrityksen toiminnan kannalta parempia toimintatapoja.

Jere-Miikka on itse muuttanut toimintatapoja tekemällä asiakaspalvelusta henkilökohtaisempaa esimerkiksi jalkautumalla keskustelemaan asiakkaiden kanssa, jolloin palvelun laatua voidaan parantaa asiakkaiden todellisten tarpeiden ja toiveiden mukaisesti. Lisäksi digitaalisessa markkinoinnissa on pyritty nostamaan esiin aitous ja läheisyys, johon pystytään vaikuttavaan esimerkiksi sanamuodoin. Merkittävänä toimintatapojen muutoksena Jere-Miikka nostaa esiin entertainmentin ja educationin, eli sosiaalisen median videoistakin tutun edutainmentin, joka on viihteellistä opettamista. Anniskeluravintolassa tämä voi tarkoittaa esimerkiksi tasting-tilaisuuksia ja tarjonnan tarinallistamista. 

Hyviä lähtökohtia vanhojen ja kangistuneiden toimintatapojen muutokselle toimialasta riippumatta ovat ketteryys, joustavuus ja toiminnan sekä oman ajattelun muokattavuus. Tällöin yritys on kyvykäs sopeutumaan myös haastaviin tilanteisiin, kuten esimerkiksi korona-aikaan.

Jos suunnittelet yrityksesi ketteröittämistä digitalisaation avulla, lue asiantuntijoiden ja haastattelemiemme yrittäjien työkaluvinkit blogistamme 

Video on toteutettu osana Into Seinäjoki Oy:n Matkalla diginatiiviksi – pk-yritysten digimyönteisyyden edistäminen -hankkeen ja Yritykset koronakriisin yli -hankkeen toimenpiteitä. Hankkeita rahoittaa: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR, digihanke) ja Etelä-Pohjanmaan liitto (AKKE, YKY-hanke).

logonauha1.png (45 KB)

Huom. Video näkyy vain, jos sallit evästeet.