Maailmalla ruoan verkkokaupat ovat olleet suosittuja jo pitkään ja kiihtyvässä tahdissa digitalisaation tuomat mahdollisuudet elintarvikekaupan osalta ovat valtaamassa myös Suomea. Vaikka Suomessa ruoan verkkokaupan kehitystä on osittain jarruttanut pitkät välimatkat, on verkossa asioinnista tullut osa suomalaisten arkea viimeisen kahden vuoden aikana. Ruokalähetyksiä tilataan kotiin esimerkiksi arjessa ajan säästämiseksi. Monet palvelut tarjoavat myös tallennettavia ostoskoreja, jolloin samojen tuotteiden tilaaminen viikoittain on helppoa. 

Puhuttaessa ruoan verkkokaupasta emme useinkaan tule ajatelleeksi sitä, mistä siinä oikeasti on kyse. Jo ennen korona-aikaa ruoan verkkokaupan avannut K-Citymarket Ideaparkin kauppias Matti Suomisen mukaan ruoan verkkokaupasta on tullut olennainen osa ruokakauppojen toimintaa. Se on yksi ruokakaupan monista palvelumuodoista siinä missä kalatiskikin. Vaikka liikevaihdollisesti verkkokaupan osuudessa puhutaan vain noin viidestä prosentista, työntekijäpainotteinen verkkokauppa vaatii paljon henkilöstöresursseja käyttöönsä. Ulospäin tämä ei kenties näy, mutta sisäisessä toiminnassa se erottuu. 

Ruokakauppoja löytyy jokaiseen makuun ja näin ollen myös kilpailu niiden välillä on kovaa. Kaupat kilpailevat hintatasossa, valikoimassa, saatavuudessa, tuotteiden tuoreudessa ja laadussa. Ruoan verkkokaupassa näiden perinteisten kilpailutekijöiden rinnalle nousevat myös toimitusnopeus ja -varmuus sekä luotettavuus. 

Verkossa ruokakaupat kilpailevat laadun lisäksi toimitusnopeudella ja luotettavuudella.

Ruoan verkkokaupan avaaminen tarkoittaa muutoksia kaupan toimintaan ja nämä muutokset Seinäjoella on seuraavana kohtaamassa K-Citymarket Päivölän kauppias Olli Pehkonen, joka on avaamassa ruoan verkkokauppaa elokuussa 2022. Verkkokaupan avaaminen tarkoittaa mm. uuden työvoiman rekrytointia sekä erilaisten vanhojen toimintatapojen uudistamista, jotka kauppias Pehkonen kokee positiivisiksi haasteiksi. 

Yhtenä tällaisena vanhan toimintatavan uudistamisena voidaan pitää verkkokaupan asiakkaille kohdistettua markkinointia, joka tapahtuu pitkälti siellä, missä nämä verkkokaupan asiakkaat myös ovat eli verkossa. 

Ruoan verkkokaupan kova kilpailu ei huimaa Pehkosta, vaan hän näkee verkkokaupan kovan kilpailun mahdollisuutena menestyä ja nousta esiin laadukkaalla tekemisellä. 

Jos suunnittelet yrityksesi ketteröittämistä digitalisaation avulla, lue asiantuntijoiden ja yrittäjien työkaluvinkit blogistamme  Listalla on yli 60 erilaista työkalua arjen digiloikan mahdollistamiseksi.

Video on toteutettu osana Into Seinäjoki Oy:n Matkalla diginatiiviksi – pk-yritysten digimyönteisyyden edistäminen -hankkeen ja Yritykset koronakriisin yli -hankkeen toimenpiteitä. Hankkeita rahoittaa: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR, digihanke) ja Etelä-Pohjanmaan liitto (AKKE, YKY-hanke).

logonauha1.png (45 KB)

Huom. Video näkyy vain, jos sallit evästeet.