Digitalisaation myötä yrittäjyys siirtyy jatkuvasti voimakkaammin verkkoon, jossa erilaiset kanavat tuovat lukuisia toimintamahdollisuuksia, jopa aika- ja paikkariippumattomuutta.

Positiivisesta Pulahduksesta tutulle Heidi Saviojalle verkkoyrittäjyys on mahdollistanut erityisesti vapaamman tavan työskennellä. Vapaalla tavalla Heidi viittaa erityisesti paikkaan sitoutumattomaan työskentelyyn ja siihen, että verkon välityksellä töitä voi tehdä oikeastaan, missä maailmankolkassa hyvänsä. Lisäksi verkkoyrittäjyys tuo monikanavaisuuden myötä työhön myös monipuolisuutta.

Verkkoyrittäjyydessä erityisen vahvasti läsnä on sosiaalinen media ja sen kanavat. Sosiaalista mediaa voikin hyödyntää yrittäjyydessä monella tapaa, etenkin markkinoinnissa. Esimerkiksi Savioja on tuottanut Positiivisen Pulahduksen sosiaalisen median kanaviin elämäntapasisältöä ja sittemmin sisällöntuotantoa, jota on kohdennettu omalle kohderyhmälle. Erityisesti tietylle kohderyhmälle suunnattu markkinointi ja viestintä mahdollistavat myös molemmin puoleisen kommunikaation, mitä voi taas hyödyntää liiketoiminnassa.

Jos suunnittelet yrityksesi digitalisaation edistämistä esimerkiksi someen panostamalla, lue asiantuntijoiden ja haastattelemiemme yrittäjien työkaluvinkit blogistamme 

Video on toteutettu osana Into Seinäjoki Oy:n Matkalla diginatiiviksi – pk-yritysten digimyönteisyyden edistäminen -hankkeen ja Yritykset koronakriisin yli -hankkeen toimenpiteitä. Hankkeita rahoittaa: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR, digihanke) ja Etelä-Pohjanmaan liitto (AKKE, YKY-hanke).

logonauha1.png (45 KB)

Huom. Jutun alussa oleva video näkyy vain, jos sallit evästeet.