Korona-ajan yrittäjyys on pitänyt sisällään runsaasti haasteita. Erityisesti yrittäjyydessä on korostunut huoli siitä, että löytyykö asiakkaita. Saman ongelman kanssa tietysti painittiin jo ennen koronaa, mutta se korostui, kun ihmiset hävisivät liikkeistä ja siirtyivät verkkoon.  

Sariven yrittäjä Saara Venäläinen puolestaan näki koronan mukanaan tuoman sisustusbuumin mahdollisuutena omalle liiketoiminnalleen. Verhoiluun ja sisustusompeluun keskittynyt yritys on perustettu pandemian pahimmilla hetkillä, mikä olisi saattanut monelle olla riski. Eksponentiaalisesti kasvaneen kotona vietetyn ajan seurauksena omiin nurkkiin panostaminen nosti päätään ja se tuki juuri sisustuksen palveluihin keskittynyttä yritystä. 

Haasteeksi Sari nostaa korona-aikana aloittaneena yrittäjänä verkostoitumisen vaikeuden. Messujen ja muiden verkostoitumistapahtumien loistaessa korona-aikana poissaolollaan tarkoitti se yrittäjälle erityistä panostamista verkostojen luomiseen digitaalisesti. Piti löytää sekä asiakkaita että yhteistyökumppaneita verkon syövereistä.  

Kysyimme Saaralta myös, miten Into on auttanut häntä yrittäjyydessä ja Saara nostikin esiin alkavan yrittäjän palveluita tarjoavan Eeva Jussilan nimen. Eeva auttoi Saaraa tekemään muun muassa ensimmäisen liiketoimintasuunnitelman, jonka pohjalta myöhemmin myös varsinainen liiketoimintasuunnitelma syntyi. Nyt toiminnassaan Saara korostaa Inton merkitystä erityisesti tiedonannossa, jota me intolaiset teemme päivittäin alueemme yritysten menestykseksi.

Jos suunnittelet yrityksesi ketteröittämistä digitalisaation avulla, lue asiantuntijoiden ja yrittäjien työkaluvinkit blogistamme  Listalla on yli 60 erilaista työkalua arjen digiloikan mahdollistamiseksi.

Video on toteutettu osana Into Seinäjoki Oy:n Matkalla diginatiiviksi – pk-yritysten digimyönteisyyden edistäminen -hankkeen ja Yritykset koronakriisin yli -hankkeen toimenpiteitä. Hankkeita rahoittaa: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR, digihanke) ja Etelä-Pohjanmaan liitto (AKKE, YKY-hanke).

logonauha1.png (45 KB)

Huom. Video näkyy vain, jos sallit evästeet.