Tämä artikkeli on kirjoitettu Into Seinäjoen asiakkuusjohtajan, Jukka Pajusen videohaastattelusta. Voit katsoa haastattelun myös tästä linkistä. Haastattelussa Pajunen kiteyttää osuvasti ne motivaattorit, jotka ovat mahdollistaneet Seinäjoen maineen kasvukaupunkina.

Yksi tärkeimmistä tehtävistämme on houkutella yrittäjiä ja yrityksiä Seinäjoelle, sekä markkinoida Seinäjokea varteenotettavana kaupunkina harjoittaa liiketoimintaa. Halumme on puhutella yrityksiä, jotka haluavat kasvaa, ja joille on konkreettista liiketoiminnallista hyötyä operoida Seinäjoella. Näin ollen toimintamme voisi kiteyttää haluun auttaa yrityksiä sijoittumaan ja kehittymään Seinäjoella.

Kun sijoittumisen mahdollisuutta tarkastellaan yrityksen näkökulmasta, ovat työvoima ja työvoiman osaaminen vaikuttavia tekijöitä. Jotta yritykset voivat operoida ja kehittää liiketoimintaa, tulee työntekijöiden koulutustason olla riittävä. Korkean koulutustason mahdollistavat paikalliset koululaitokset. Muita vaikuttavia tekijöitä ovat mm. logistiikka, kumppanuusmahdollisuudet ja verkostot.

Näihin vaikuttaviin tekijöihin verrattuna Seinäjoen maine kasvukaupunkina puhuu puolestaan. Seinäjoen kaupungilla ei ole historiassaan yhtäkään asukasluvun miinusvuotta. Se jo itsessään on todella merkittävä saavutus. 65 000 asukkaan kaupungissa myös aktiiviset, paikalliset yritykset luovat ympärilleen jatkuvasti liikehdintää ja “pöhinää”, joka rakentaa vahvaa taloudellista pohjaa myös uusien yritysten liiketoiminnan aloittamiselle.

Logistiset yhteydet ovat Seinäjoella ihanteelliset. Junaliikenne mahdollistaa ajallisesti noin tunnin mittaisen matkan sekä Tampereelle että Vaasaan. Myös Oulusta ja Helsingistä pääsee Seinäjoelle liki tunnin välein.

Seinäjoki ei ole eurooppalainen suurkaupunki tai suomalaisten suurkaupunkien välittömässä läheisyydessä. Seinäjoen potentiaali on kuitenkin noteerattu mm. Suomen parhaan yrityskaupungin palkinnoilla jo usean vuoden ajan. Perusteena on toiminut kasvukaupungin maine, jolla on huomattavasti muuttovirtaa ja terveellinen ikäjakauma.

Lisätietoja Seinäjoelle sijoittumisesta löydät täältä.

 

Ota yhteyttä:

Pajunen Jukka
Asiakkuusjohtaja
Inton asiakkuudet ja sijoittumispalvelut