​Isompi vaihde päälle Healthy Kids of Seinäjoen edistämisessä

Seinäjoella kehitetyn Healthy Kids of Seinäjoki® -toiminnan vahvistamiseksi on käynnistynyt uusi kaksivuotinen hanke, jossa hyvään vauhtiin päässyttä työtä organisoidaan ja jalostetaan entisestään.

– Nyt mallinnetaan alueen ensimmäinen kokonaisvaltainen kehitysalusta, joka kokoaa palveluiden kohteen eli lapset, nuoret ja heidän perheensä sekä palveluiden tarjoajat eli yritykset ja tutkimus- ja kehittämisorganisaatiot yhteistyöhön, kertoo hankkeen projektipäällikkö Maria Ahvenniemi Into Seinäjoesta.

Hankkeella halutaan lisätä yritysten taitoa, osaamista ja aktiivisuutta hyödyntää nykyistä paremmin healthy kids -teemaan liittyvät kasvun mahdollisuudet. Tavoitteena on löytää uusia, yhteistyöhön perustuvia tapoja palveluiden ja tuotteiden luomiseen.

– Konkreettisia mahdollisuuksia kasvun lähteiden etsimiseen ovat mm. hankintavuoropuhelut, joissa palveluiden ja tuotteiden ostajat ja myyjät kohtaavat. HKS Prässi puolestaan tarjoaa yrityksille mahdollisuuden testauttaa liikeideaansa lapsista, nuorista tai perheistä koostuvalla raadilla. Järjestämme myös tilaisuuksia, joissa tuodaan yhteen eri alojen ihmisiä ideoimaan, verkostoitumaan ja luomaan uusia yhteistyön ilmentymiä, Ahvenniemi kuvailee.

Kohderyhmänänä ovat maakunnan kasvuhakuiset yritykset (mm. rakennettu ympäristö, ICT, liikunta-, terveys- ja hyvinvointiala, elintarvikevalmistus, matkailu sekä konsultointi-, markkinointi- ja viestintäala, yritykset, palveluliiketoiminta ja yrittäjät) ja startup-yritykset.

– Pääpaino on oman alueemme yritysten kasvun ja yhteistyön aktivoinnissa, mutta mukaan voi tulla myös alueen ulkopuolisia yrityksiä. Välillisinä kohderyhminä ovat alueen yhdistykset ja yhteisöt sekä asukkaat, erityisesti lapset, nuoret ja heidän perheensä.

Hankkeen jälkeen Healthy Kids of Seinäjoki® -toiminta on vahvistunut fyysisenä, toiminnallisena ja digitaalisena kehitysympäristönä yrityksille. Toiminta tunnetaan paremmin alueella, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti.

Hanke toteutetaan Into Seinäjoen, Seinäjoen kaupungin ja Seinäjoen ammattikorkeakoulun yhteishankkeena. Parhaillaan rekrytoidaan kaupungin palvelukseen projektikoordinaattoria orkestroimaan kehitysalustan toimenpiteitä sekä viestintää.

Lisää tietoja hankkeen toimenpiteistä Inton tapahtumakalenterissa ja osoitteessa http://www.healthykidsofseinajoki.fi/

Jaa artikkeli sosiaalisessa mediassa