Avaruuden pääkaupunki äärettömän jännän äärellä  

Avaruuden pääkaupungille ääretön raaka-aine sopii hyvin: täällä on tilaa myös tiedolle.

Seinäjoen elinkeinoelämä on tukeutunut pääsääntöisesti elintarviketeollisuuteen, metalliteollisuuteen ja palvelualoihin. Kaikille näille toimialoille on tyypillistä, että jokin asia rajoittaa alan kasvua. Rajoittavana tekijänä voi olla esimerkiksi raaka-aineen saatavuus, raaka-aineen kansainväliset markkinatilanteet tai asiakkaiden kulutustottumukset ja ostovoiman muutokset.

Seinäjoen datakeskushankkeen mukana Etelä-Pohjanmaan elinkeinoelämään tulee uusi globaali kasvava toimiala. Yrityksille tulee hyödynnettäväksi ihan uusi raaka-aine perinteisten aineellisten / rajallisten raaka-aineiden rinnalle. Tieto ja tietoliikenne on AINEETON raaka-aine, jota on äärettömästi saatavilla ja sitä tuotetaan jatkuvasti lisää. Avaruuden pääkaupungille ääretön raaka-aine sopii hyvin: täällä on tilaa myös tiedolle.

Tietoliikennetoimialaa ja tiedon käsittelyä hyödynnetään alueen yrityksissä jo nyt, mutta datakeskuksen ansiosta yrityksillä on mahdollista kehittää edelleen omia tietotekniikkaan ja tietoon liittyviä palveluja ja toimintoja. Joillekin yrityksille tulee mahdollisuus luoda uusia pelkkään tietoon ja sen käsittelyyn liittyviä tuotteita joko omassa yrityksessä tai yhteistyössä datakeskustoimijoiden ja -asiakkaiden kanssa. Tässä on suuri mahdollisuus monelle paikalliselle yritykselle. 

Seinäjoen Data Park -alueen suunnittelu

Datakeskushankkeen perusselvitystä ja kontaktien hankkimistyötä on tehty vuodesta 2012 alkaen, aluksi Seinäjoen kaupungin elinkeinoyhtiössä (SEEK) ja fuusion jälkeen Into Seinäjoki Oy:ssä. Seinäjoen Itäväylän rakennuttua vuonna 2016 Seinäjoen kaupungille tuli mahdollisuus tarjota isomman kokoluokan yritysalueita globaaleille konesalitoimijoille. Selvittelyn alla olleista alueista nykyinen Data Park -alue valikoitui parhaimmaksi teknisiltä ja logistisilta ominaisuuksiltaan. Alue kaavoitettiin kaupungin kanssa yhteistyössä datakeskusalueeksi, jonka läheisyydessä on laajennusvaraakin. Teknisten asioiden lisäksi alueelle tarvitaan toimintaa tukevia palveluja ja infraa.

Datakeskushankkeen läpivienti vaatii päätoimisen koordinoijan. Seinäjoen datakeskushanke potkaistiin eteenpäin vuonna 2018 SJK:n jalkapallo-ottelun puoliajalla, kun sopiva hankkeen yrityslähtöinen vetäjä löytyi. Into Seinäjoki Oy:n selvitystyössä saatujen kansallisten kontaktien avulla päästiin globaalien asiakkaiden jäljille ja hankkeeseen liittyvät suunnittelun pääkohdat alkoivat mennä kohdilleen vaiheittain.

Tälle toimialalle on tyypillistä, että yritykset ovat globaaleja toimijoita, joilla on myös omat tiukat yrityskohtaiset tietoturvasäännöt, toimintatavat ja -kulttuurit. Osa yrityksistä haluaa toimia matalalla profiililla ja osa avoimemmin, riippuen myös siitä tarjoavatko palveluja yrityksille tai yksityisille kuluttajille. Seinäjoki Data Park täyttää kaikkien yritysten tiukat tietoturvakriteerit. Julkisuusasiassa mennään asiakasyritysten vaatimusten mukaan: ne tulevat julkisuuteen omien toimintaperiaatteidensa mukaan.

Seinäjoen Data Park -alueen ensimmäinen vaihe

Datakeskuksen rakentamisen ensimmäinen vaihe aloitetaan Seinäjoella tänä vuonna Itäväylän varrelle Seinäjoentien ja Itäväylän risteysalueen tuntumaan. Ensimmäisessä vaiheessa tulee 2,5 hehtaarin alueelle n. 7200 kerrosneliömetrin kokoinen datakeskus. Käynnistyvän rakennushankkeen yhteistyökumppaneita ovat investoreiden ja globaalien data-alan yritysten lisäksi mm. Seinäjoen kaupunki yritystontin vuokraajana ja kunnallisteknisen infran rakentajana. Seinäjoen energia on yhteistyökumppani energia-asioissa.

Ensimmäisen datakeskusrakennuksen investointi on yli 30 miljoonaa euroa. Konesaliin tuleva tekniikka palvelinlaitteineen ja muut kalusteet maksavat n. 60-70 miljoonaa riippuen siitä mitä tekniikkaa loppukäyttäjät haluavat. Asiakkaat ovat pääsääntöisesti globaaleja toimijoita, joilla on yrityskohtaisia erityisvaatimuksia. Ensimmäisen vaiheen laskennallinen sähköntarve on 100 % käyttöasteella n. 7 MW. Kiinteistön rakentamiseen menee vuosi, jonka jälkeen palvelinkonesalit kalustetaan.

Vastaavankokoisia datakeskusyksiköitä rakennetaan Data Park -alueelle lisää tulevina vuosina. Nyt kaavoitetulla tontilla on rakennusoikeutta yli 40 000 kerrosneliötä. Kaavoitetulle datacentertontille mahtuu ensimmäisen vaiheen kokoisia yksiköitä 6 kpl. Kun nykyinen datacentertontti on rakennettu täyteen, on Seinäjoki Data Park alueelle investoitu tällöin lähes miljardi euroa kaikkine infroineen, ja oheispalveluineen, ym. Data Park -alueen palvelutarjontaa kehitetään edelleen toimijoiden toiveiden ja tarpeiden mukaan. Alueen välittömään läheisyyteen kaupunki kaavoittaa tarvittaessa lisää yrityspalvelu- ja datakeskustontteja.

Hyvistä liikenneyhteyksistä ja Seinäjoen lentoaseman läheisyydestä ei ole haittaa – päinvastoin – toimintakuntoisen ja oikeaan suuntaan olevan lentoaseman läheisyys on erittäin iso etu myös näissä konesalihankkeiden globaaleissa kilpailuasetelmissa.   

Hiilineutraali Seinäjoki Data Park on kansainvälistä kärkeä

Seinäjoki Data Park tulee olemaan ensimmäisiä oikeasti täysin hiilineutraaleja datakeskuksia maailmassa. Alusta alkaen periaatteena on ollut, että tehokas energiankäyttö ja kestävä kehitys on ensisijainen tavoite. Yleisesti hiilijalanjäljen laskenta on vasta tulossa muidenkin datakeskustoimijoiden kriteeriksi. Seinäjoen datakeskus tulee olemaan kestävän kehityksen kansainvälistä kärkeä. Meillä hyödynnetään uusinta mahdollista innovatiivista teknologiaa sähköenergian ja sivutuotteena tulevan lämmön käytössä.

Datakeskus käyttää vihreää sähköä ja hyödyntää keskuksessa muodostuvan lämpöenergian. Lämpöenergiasta pyritään hyödyntämään niin iso osuus kuin mahdollista. Laskentatavasta riippuen hyötykäyttöön lämpöenergiasta saadaan jopa yli 90 %. Datakeskuksesta tulevaa lämpöenergiaa hyödynnetään pääsääntöisesti kaukolämpölämpöverkoston kautta.

Datakeskuksen toiminta vaatii ympärilleen palveluyrityksiä ja yhteistyötä muiden toimialojen kanssa. Datakeskus tuo alueelle välillisiä ja välittömiä työpaikkoja. Välittömät työpaikat ovat rakennusvaiheessa ja myöhemmin mm. rakennuksen ja konesalin ylläpidossa, huollossa ja valvonnassa. Välilliset työpaikat tulevat mm. konesalin ylläpitoon ja huoltoon, joko paikan päällä tapahtuvana tai etätyönä verkon yli. Välilliset työpaikat tulevat pääsääntöisesti datacenterin asiakas- ja yhteistyöyrityksiin.

Seinäjoki on äärettömän jännän äärellä. Mielenkiinnolla odotan, millaisia vaikutuksia Seinäjoki Data Park -alueella on Seinäjoen ympäristön elinkeinoelämälle. Toki tietointensiivisen työpaikan sijainti voi olla näin etätyöaikana ihan missä vaan, jopa Seinäjoella.

 

Pekka Hunnakko, palvelupäällikkö, Into Seinäjoki, puh. +358 500 569 807, pekka.hunnakko@intoseinajoki.fi 

 

Henkilökohtaisesti datakeskushanke on vaatinut 🙂
– 7000 kuppia kahvia
– 1500 puhelua, meiliä tai viestiä
– 5 DC-alan lobbausmessukäyntiä Eurooppaan
– +100 nopeaa ”lobbaushissipuhetta”
– +100 tuntia webinaareja ja alan tilaisuuksia

 

Tästä näet uutisen Seinäjoki Data Centerin julkistustiedotteesta

Jaa artikkeli sosiaalisessa mediassa