Atria, Komia liikenne ja Into Seinäjoki toteuttavat yhteistyössä kyselyn yritysten kiinnostuksesta kaupunkiliikenteen hyödyntämisestä työmatkoihin.  

Yhä useampi yritys haluaa olla mukana luomassa kestävämpää tulevaisuutta ja yksi tapa tähän on tarjota työntekijöille kestävämpiä ja ympäristöystävällisempiä työmatkaliikennevaihtoehtoja. Atria ja Komia liikenne selvittävät parhaillaan yhteistyössä, miten kaupunkiliikenteen bussireitit ja -aikataulut voisivat paremmin palvella yrityksiä ja niiden työntekijöitä esimerkiksi työmatkoilla.

Tämä kestävän liikkumisen trendi onkin yhä voimakkaammin nähtävissä eri yritysten toiminnassa. Yritykset ovat ymmärtäneet, että kestävyyteen panostaminen on sekä vastuullista että kannattavaa liiketoimintaa. Monet yritykset ovat ottaneet käyttöön esimerkiksi työsuhdepyörät, sähköautot tai yhteiskäyttöautot, jotka edistävät kestävää liikkumista ja samalla vähentävät hiilijalanjälkeä.

Myös joukkoliikenteen käyttöön kannustaminen on yleistynyt, ja monet yritykset tarjoavat työntekijöilleen esimerkiksi bussikortteja tai lähijunakortteja.

Yritykset voivat myös vaikuttaa kestävän liikkumisen edistämiseen laajemmin yhteistyössä kaupunkien ja muiden toimijoiden kanssa. Yritykset voivat esimerkiksi osallistua kaupunkiliikenteen kehittämiseen, tarjota työmatkaliikennepalveluita tai edistää uusia liikkumismuotoja yhdessä muiden toimijoiden kanssa.

Kestävän liikkumisen edistäminen tuo useita etuja myös yrityksille. Se vähentää ympäristökuormitusta ja edistää kestävää kehitystä, mikä on tärkeää niin yrityksen maineen kuin ympäristönkin kannalta. Kestävän liikkumisen edistäminen myös parantaa työntekijöiden hyvinvointia, kun he voivat valita ympäristöystävällisemmän liikkumistavan ja välttää esimerkiksi ruuhkia. Lisäksi kestävän liikkumisen edistäminen voi säästää kustannuksia, kun esimerkiksi polttoainekulut tai parkkimaksut vähenevät.

Yritysten ja yhteiskunnan yhteistyöllä voimme luoda
kestävämmän ja ympäristöystävällisemmän tulevaisuuden.

Kestävän liikkumisen edistäminen on yksi tapa, jolla yritykset voivat olla mukana tällä matkalla.

Kyselyssä kaksi reittivaihtoehtoa

Into Seinäjoki on nyt julkaissut kyselyn, joka kartoittaa yritysten kiinnostusta olla mukana kestävämmän työmatkaliikenteen järjestämisessä yritysyhteistyön tuella. Kyselyssä on esitelty kaksi alustavaa reitti- ja aikataulusuunnitelmaa, joita yritykset voivat arvioida ja ilmaista kiinnostuksensa olla mukana jatkokeskusteluissa, joiden tavoitteena on päästä kokeilemaan yritysyhteistyön tuella uusia reittejä.

Uudet reitit ja aikataulut voivat tarjota yrityksille myös uusia mahdollisuuksia palvelutarjonnan kehittämiseen ja uusille liikeideoille. Lisäksi ne voivat houkutella uusia asiakkaita ja parantaa yritysten saavutettavuutta.

Kyselyyn vastaaminen vie enintään 5 minuuttia ja se on avoinna myös kaikille yrityksille. Se on loistava tilaisuus ilmaista oma kiinnostus kestävämpään työmatkaliikenteeseen ja olla mukana toteuttamassa muutosta. Yhteistyöllä voimme rakentaa parempaa tulevaisuutta niin ympäristön kuin liiketoiminnankin kannalta ja rakentaa toimivampaa työmatkaliikennettä

Voit vastata kyselyyn myös tästä. Vastaathan kyselyyn viimeistään 26.4 mennessä. Jos herää lisäkysymyksiä, ole rohkeasti yhteydessä!

Kiitos ajastasi ja kiinnostuksestasi kestävään liikkumiseen!