Kävimme jututtamassa ER-Pakkauksen tieto- ja viestintäpäällikköä Tiina Salomäkeä ja pohdimme mitä hyötyjä digin käyttöönotosta on ollut yritykselle. ER-Pakkauksella on hypätty digitalisaation matkaan ja otettu käyttöön oma kustomoitu koko tuotannon kattava ERP-järjestelmä. Sähköinen järjestelmä on otettu askel askeleelta avuksi muun muassa asiakashallinnassa, tuotannossa ja varastolla.

Hyötyjä digin käyttöönotossa on ollut paljon! Suurimpana hyötynä Salomäki nostaa esiin työkorttien digitalisoinnin ansiosta tehostuneen tiedonkulun ja sen reaaliaikaisuuden. Lisäksi tehostunut informaation välitys on pienentänyt virhemarginaalia muuttuvissa tilanteissa ja parantanut ajanhallintaa, kun tietoja ei tarvitse etsiä papereilta. Tiedonvälitys myös asiakkaiden suuntaan on nykyään vaivattomampaa ja tiedot esimerkiksi pakkausten materiaaleista on helposti saatavilla.

ER-pakkauksella siirtymää sähköisiin järjestelmiin on tehty tiiviissä yhteistyössä koko tuotannon henkilöstön kanssa ja se on otettu ilolla vastaan. Salomäki korostaa, ettei järjestelmällä ole suinkaan tarkoitus korvata ihmisiä, vaan helpottaa työntekoa.

ER-Pakkauksella rohkaistaan yrityksiä tarttumaan digiin, sillä vaikka käyttöönotto vaatii työtä, niin sen tuoma laatu, kehitysmahdollisuudet ja tehostus ovat taatusti ajan ja vaivan arvoista.

 

Video on toteutettu osana Into Seinäjoki Oy:n Matkalla diginatiiviksi – pk-yritysten digimyönteisyyden edistäminen -hankkeen toimenpiteitä. Hanketta rahoittaa: Euroopan aluekehitysrahasto.

logonauha1.png (45 KB)