Suomalaisen ruokaviennin kasvattamiseen kiinnitetään nyt valtakunnallisesti paljon huomiota. Food From Finlandin tavoitteena on kaksinkertaistaa ruokavienti vuoteen 2025 mennessä ja hiljattain valmistuneen Anne Bernerin johdolla toteutetun selvityksen mukaan ruokavienti olisi tarkoitus jopa kolminkertaistaa lähitulevaisuudessa. Muihin Pohjoismaihin verrattuna Suomi on ruokaviennin suhteen edelleen pahasti jälkijunassa. Suomi tarvitsee uusia strategisen viennin avauksia, sekä rohkeutta ja tavoitteellisuutta tässä asiassa.

Maaliskuussa 2022 käynnistyneessä ”Yhteistoimintamalli elintarvikealan viennin edistämiseen” -selvityshankkeessa Into lähti kartoittamaan maakunnan vientiä harjoittavilta ruoka-alan yrityksiltä kansainvälisen myynnin haasteita ja tavoitteita. Selvityksen kohteena oli erityisesti pohtia miten raaka-aineviennistä päästäisiin lisäarvovientiin. Tätä varten haastateltiin valittujen elintarvikeyritysten edustajia ja muita asiantuntijoita.

Tulemme yritysten kanssa tekemään avauksia, joiden tavoitteena on ruokaviennin ei kaksin-, vaan kolminkertaistaminen.

Haastattelujen mukaan yritykset ovat kansainvälisessä myynnissä avoimia yhteistyölle. Yhteisponnisteluita ja vientiprojekteja on ollut aikaisemminkin, mutta yritysten kokemusten mukaan useimmiten niissä konkreettiset avaukset ovat jääneet vähiin.

Suomalaisen ruoantuotannon osaaminen, raaka-aineiden puhtaus ja laadukkuus, elintarviketurvallisuus sekä jäljitettävyys ovat asioita, joita elintarvikealan yritykset haluaisivat hyödyntää enemmän strategisessa ruokaviennissään.

Monissa haastatteluissa nousi esiin tarve yhteistyöhön tuotetestauksiin, kohdemarkkinatuntemukseen ja tuotteiden nopeaan profilointiin kansainväliseen myyntiin.

Voisiko jokin toimintamalli olla yrityksille hyödyllinen oman liiketoiminnan kehittämiseen ja kansainvälisen myynnin kasvattamiseen ja samalla olla vastaus koko ruoka-alan yhteistyön edistämiseksi?

Työ jatkuu yhdessä yritysten kanssa. Into on mukana auttamassa alueemme ruoka-alan yrityksiä kansainvälisille markkinoille hyödyntäen uusia innovaatioita, alan kilpailukykyä tukevaa tutkimusta ja tarjolla olevaa rahoitusta.

Tulevien vuosien aikana Seinäjoen kaupungin innovaatioekosysteemisopimuksen tuella tulemme yritysten kanssa tekemään avauksia, joiden tavoitteena on ruokaviennin ei kaksin-, vaan kolminkertaistaminen.

 

Ota yhteyttä ja kysy selvityksestä lisää: Elina Koivisto, elina.koivisto@intoseinajoki.fi, puh. 040 736 2043

 

Yhteistoimintamalli elintarvikealan viennin edistämiseen -selvityshanke on teetetty Etelä-Pohjanmaan liiton AKKE-rahoituksen tuella.