Seinäjoki sijaitsee viiden rautatien risteyksessä. Hyvä sijaintimme rautatieverkolla mahdollistaisi sujuvat ja ympäristöystävälliset tavarakuljetukset. Olisiko nyt aika ottaa ne käyttöön? VR:n tuore mediatiedote marraskuulta 2023 avaa uusia näkökulmia Suomen logistiikkaan. Suunnitelmissa on yhdistettyjen kuljetusten käynnistäminen aluksi Oulun ja Helsingin Vuosaaren sataman välillä. Edellisen kerran näitä yhdistettyjä kuljetuksia on nähty rataverkolla vuonna 2014.

Seinäjoen sijainti logistisena solmukohtana viiden rautatien risteyksessä Oulun ja Vuosaaren välissä voisi olla tässä kehityksessä erityisen hyvässä asemassa. Kuinka maakuntakeskus voisi hyötyä näistä uusista suunnitelmista?

 

Painopisteet ja niiden vaikutukset

VR Transpointin johtaja Eljas Koistinen kertoo tiedotteessaan yhtiön keskittyvän kolmeen kasvualueeseen: teollisuuden investointeihin, vihreän siirtymän investointeihin sekä yhdistettyihin kuljetuksiin. Tämä kasvuhalukkuus tarjoaa Seinäjoelle uusia mahdollisuuksia hyödyntää monimuotoista liikennejärjestelmäämme.

Yhdistetyt kuljetukset, jotka sisältävät yhdistelmäajoneuvojen ja konttien kuljetuksen junalla (aluksi vain kontit ja trailerit), tarjoaisivat Seinäjoelle mahdollisuuden kehittyä ekologisesti kestävänä logistiikkakeskuksena. Intermodaaliset raideliikennekuljetukset ovat ympäristöystävällinen kuljetusmuoto, joka tarjoaisi alueen yrityksille kilpailuetua.

Into Seinäjoki on ollut mukana edistämässä tarvittavan rautatieinfrastruktuurin rakentamista Haapamäen radan varteen Roveksen logistiikka-alueelle. Raakapuuterminaalin rakentumisen ansiosta rataosuus on tältä osalta myös jo sähköistetty.

Keskeistä on kuitenkin ymmärtää, että monipuoliset liikennemuodot, mukaan lukien kumipyöräliikenne, ovat kaikki tärkeitä liikennejärjestelmässä. Niiden synergia luo vahvan perustan taloudelle. Rautatiekuljetusten lisääntyminen ei ole korvike, vaan täydennys olemassa olevalle liikennejärjestelmälle. Samalla edistetään ympäristötavoitteita. Raskaan liikenteen siirtyminen osittain rautateille vähentäisi tieverkon kuormitusta, mikä vaikuttaisi positiivisesti liikenneturvallisuuteen, ruuhkiin ja liikenteen sujuvuuteen, samalla kun se tarjoaisi uusia mahdollisuuksia paikallisille kuljetusyrityksille.

Seinäjoki on nyt tilanteessa, jossa pitäisi hyödyntää näitä uusia kasvusuunnitelmia ja vahvistaa kaupungin asemaa logistiikan solmukohtana.

Pitkän aikavälin visio

Koistisen esittämän vision mukaan Suomeen luotaisiin kaupunkien välille laaja intermodaaliverkosto, joka mahdollistaisi tehokkaat ympäristöystävälliset kuljetukset Suomen sisällä. Seinäjoen pitäisi olla osa tätä laajempaa verkostoa, joka yhdistäisi useita kaupunkeja ja mahdollisesti tulevaisuudessa ulottuisi jopa keskiseen Eurooppaan. Tämä avaisi uusia ovia paikalliselle teollisuudelle ja laajentaisi Seinäjoen roolia kansainvälisillä markkinoilla.

 

Huoltovarmuus

Raidelogistiikkakeskus, joka mahdollistaisi ajoneuvojen sekä konttien lastauksen ja purun tavaravaunuihin palvelisi myös huoltovarmuutta kriisi- ja poikkeustilanteissa. Logistiikkakeskus mahdollistaisi erilaisten kuljetusten yhdistämisen ja nopean siirtymisen maanteiden sekä rautateiden välillä. Tämä joustavuus olisi elintärkeää huoltovarmuuden kannalta, jos Suomenlahden satamat eivät jostain syystä olisi käytettävissä. Nopeat toimitukset ja jakelu eteenpäin ympäri Suomea hoituisivat esimerkiksi Kaskisten, Vaasan, Pietarsaaren ja Kokkolan satamista tulevien tavaroiden osalta.

 

Yhteenveto

Seinäjoki on nyt tilanteessa, jossa pitäisi hyödyntää näitä uusia kasvusuunnitelmia ja vahvistaa kaupungin asemaa logistiikan solmukohtana. On tärkeää, että paikalliset yritykset, päätöksentekijät, vaikuttajat ja yhteisöt osallistuvat aktiivisesti tähän prosessiin ja vaikuttavat päättäjiin, jotta Seinäjoelle saataisiin mahdollisuus tulevaisuudessa hyödyntää rautatiekuljetuksia myös tavaraliikenteessä suuremmissa määrin.