Into Seinäjoki on tekemässä yhdessä Xportin kanssa selvitystä sähköavusteisen liikkumisen yritysyhteistyön kehittämisestä. Tavoitteena on tuottaa luonnos kansainväliseen yhteistyöhön tähtäävästä yhteistyömallista, sähkökäyttöisten- ja avusteisten ajoneuvojen alalla toimivien yrityksien yhteistyön valmiuksista ja mahdollisuuksista.

Liikkumisvälineiden sähköistyminen on globaali megatrendi. Autoilun sähköistymisen mukana erilaiset liikunta- ja apuvälineetkin sähköistyvät. Lisäksi kehitetään aivan uusia, ennennäkemättömiä liikkumisen välineitä.

Into Seinäjoki haluaa olla mukana kehityksessä ja tarjota alueen yrityksille tietoa yrityksistä, jotka toimivat sähkökäyttöisten tai avusteisten liikkumisvälineiden parissa.

Maaliskuussa alkanutta selvitystä on toteutettu kyselyllä, työpajalla sekä haastatteluin.

Kyselyjen perusteella yhteistyö yritysten välillä kiinnosti, ja kärkiteemoiksi nousivat

  • myynti, markkinointi ja tunnettavuuden kasvattaminen
  • alihankintaverkoston kokoaminen
  • kansainvälistyminen

Selvityksen kohderyhmää ovat olleet sellaiset yritykset, jotka toimivat sähköavusteisen liikkumisen ja liikuttamisen parissa. Tällaisia yrityksiä on Seinäjoen alueella useita. Lisäksi selvitetään kansallisesti samalla toimialla toimivien yrityksien halukkuutta yhteistyöhön eteläpohjalaisten yritysten kanssa. Tämä tarjoaisi kumppaneiden kesken etuja kehittää omaa T&K-toimintaa ja vahvistaa valmiuksia kansainvälistymiseen.

Esiselvityshankkeen tavoitteena on lisäksi tuottaa suunnitelma yhteistyömallista kiinnostuneiden yritysten kv-valmiuksien vahvistamiseksi.

Tuloksista tiedotetaan Inton kanavissa.