Kysyimme alueen yrityksiltä ajatuksia yhteistyöstä startup-yritysten kanssa. Isommissa yrityksissä on halukkuutta auttaa pieniä yrityksiä uudelle tasolle. Isojen odotukset startupeille liittyvät erityisesti kykyyn innovoida ja tuoda pöytään jotakin sellaista, mitä ei ole itse tullut ajatelleeksi, mutta myös valmiutta mukautua asiakkaan toiveisiin ja odotuksiin.

Arvoverkostot muodostuvat joukosta yrityksiä, asiantuntijoita, tutkijoita tai julkisia organisaatioita, jotka tekevät työtä yhdessä kohti yhteistä päämäärää. Ne voivat rakentaa esimerkiksi yhteisiä kokonaistarjoamia vientimarkkinoille tai isoille asiakkaille.

Tällä hetkellä verkostomaista työskentelyä tehdään pääsääntöisesti tuttujen toimijoiden kanssa ja katse on enemmänkin tässä hetkessä kuin tulevaisuuden haasteissa. Myös Etelä-Pohjanmaalla.

Millaisia edellytyksiä ja esteitä on tunnistettavissa uudenlaisten arvoverkostojen muodostamiseksi?

Miten vauhdittaa suurten ja pk-yritysten sekä startup-yritysten välistä yhteistyötä?

Uhkia vai mahdollisuuksia?

Kysyimme alueen yrityksiltä ajatuksia yhteistyöstä startup-yritysten kanssa. Kokeilimme myös toimintamallia, jossa yritysten strategisiin tavoitteisiin haetaan uudenlaisia ratkaisuja startup-yrityksistä. Yritykset pääsivät keskenään keskustelemaan ratkaisuista ja hakemaan yhteistä säveltä jatkoyhteistyölle. Uudenlaisessa toimintamallissa nähtiin mahdollisuuksia, mutta kehitettävääkin.

Isojen ja pienten välinen yhteistyö on usein alihankintaa tai palvelujen ostoa, kuten kunnossapidon hankintaa. Tuote- ja palvelukehitykseen liittyvä yhteistyö on uutta, eikä sitä ole juurikaan tehty. Muutamat ovat kokeilleet pilotteja keskenään, mutta näistä kokeiluista ei ole edistytty pidemmälle. Syinä saattaa olla isomman yrityksen omien resurssien rajallisuus tai se, että yhteistyölle ei ole löytynyt riittävän isoa kaupallista kulmaa. Harvoin pienemmän yrityksen ratkaisutkaan soveltuvat sellaisenaan isompien yritysten vaatimaan teolliseen mittakaavaan.

Isot halukkaita auttamaan

Ilahduttavaa on kuulla, miten isommissa yrityksissä on halukkuutta auttaa pieniä yrityksiä uudelle tasolle. Isojen odotukset startupeille liittyvät erityisesti kykyyn innovoida ja tuoda pöytään jotakin sellaista, mitä ei ole itse tullut ajatelleeksi, mutta myös valmiutta mukautua asiakkaan toiveisiin ja odotuksiin. Toisaalta ajatellaan niin, että Suomi on aika pieni markkina-alue ja että startupien potentiaali on enemmänkin Euroopassa. Tähtäimessä pitäisi olla siis kansainvälistyminen!

Teemat, joista erityisesti ollaan kiinnostuneita ja joihin oltaisiin kiinnostuneita rakentamaan arvoverkostoja, ovat mm. digitalisaatio, tekoäly, tuotannon kehittäminen sekä energian säästämiseen ja hallintaan liittyvät ratkaisut. Elintarvikealalla oltiin kiinnostuneita uusista raaka-aineista ja logistisista ratkaisuista asiakastoimituksissa.

Lisää myyntiosaamista

Miten sitten auttaa pieniä ja erityisesti startupeja eteenpäin ja mukaan arvoverkostoihin? Kyselyn tuloksena nähtiin, että startup-yritysten kyvykkyyksiä esimerkiksi myynnissä pitäisi kasvattaa niin, että niiden mahdollisuudet päästä mukaan korkean arvontuotannon arvoverkostoihin lisääntyisivät.

Pitäisi löytyä taitoa myydä oma tuote tai palvelu hyötyjen kautta, mutta myös taitoa neuvotella yhteistyöstä.

Lisäksi yrityksillä pitäisi olla kykyä nopeaan kasvuun, jota erilaiset rahoitusmahdollisuudet tuovat tullessaan, kuten esimerkiksi Etelä-Pohjanmaan kasvurahasto.

Isommilla yrityksillä on tärkeä rooli uudenlaisten arvoverkostojen syntymisessä ja startupien tukemisessa. Yritykset ovat valmiita tukemaan startup-yrityksiä rakentamaan ja kasvattamaan liiketoimintaansa sparraamalla ja jakamalla isomman toimijan ymmärrystä markkinasta ja liiketoiminnasta. Toisaalta omaa uudistumista kannattaa miettiä laajasti: mistä tulevaisuuden uudet ideat syntyvät tai löytyvät ja miten startupit voisivat olla siinä apuna systemaattisemmin kuin nyt. Ja voisivatko startupit olla yhtenä toimijana osana uudenlaista arvoverkostoa; ei vaadita heti teollista mittakaavaa, vaan tarjotaan startupille sopivan kokoista osaa arvoverkostossa.

Tervetuloa skaalaamaan

P.s. Oletko jo kuullut Skaalaamosta? Se on kasvua tavoittelevien yritysten yhteisöllinen työtila Seinäjoen Rytmikorjaamolla. Skaalaamon avajaisia vietetään keskiviikkona 8.5., jolloin pääsemme kuulemaan Jenni Ahokkaan tarinaa Smuuti Skinin kehittämisestä ja maailmanvalloituksesta. Samalla on mahdollisuus tutustua Skaalaamon upouusiin tiloihin. Lämpimästi tervetuloa!

 

Tämä blogi on kirjoitettu Uudenlaiset arvoverkostot Seinäjoen talousalueella -selvityksen pohjalta. Selvityksen on tehnyt Innovestor Ignite Oy ja se on toteutettu osana Seinäjoen innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimuksen aktivointi- ja Food & Tech Startup – ekosysteemit startupien kasvualustana -hankkeita. Hankkeita rahoittaa Etelä-Pohjanmaan liitto Euroopan aluekehitysrahastosta.