Yritykset: ”Vahvistaisi alueen imagoa ja yritysten vastuullisuutta”

Kolme neljästä yrityskyselyyn vastanneesta koki, että henkilöstö voisi hyödyntää kiskobussia työmatkoihin, jos vuoronvälit olisivat sopivat. Tulos ilmenee Etelä-Pohjanmaan rautatieyhdistyksen ja radanvarsikaupunkien Seinäjoen, Kurikan sekä Ilmajoen kunnan toteuttamasta kyselystä, jossa haluttiin selvittää yritysten, asukkaiden ja opiskelijoiden kantoja Suupohjan radan henkilöliikenteeseen.

Suurimmiksi hyödyiksi yritykset näkivät 1. paikkakunnan vetovoimaisuuden parantumisen, 2. henkilöstön matkustusvaihtoehtojen lisääntymisen, 3. yrityksen vastuullisuuden parantumisen. Suurimmaksi pullonkaulaksi yritykset näkivät aikataulujen yhteensovittamisen. Suosituin vuoronväli olisi puolen tunnin tai tunnin välein.

Uusista seisakkeista eniten kiinnostivat Roveksen alue Seinäjoella, Ideapark ja Ilmajoen keskusta.

Yrityskyselyyn vastasi yhteensä 63 alueen yritystä. Asukaskyselyyn tuli yli 3000 vastausta.

Tässä muutama avoin palaute vastaajilta:

  • ”Olen 20 vuotta jo esittänyt henkilöliikenteen avaamista ko. välille. Aivan ehdoton tarve joukkoliikenteen parantamiseksi. Kurikka – Ilmajoki alueelta runsasta työvoimaliikennettä Seinäjoelle ja ehdottomasti vähintään kaksi seisaketta pitää olla Roveksen alueelle, etelä- ja pohjoispäähän.”
  • ”Jos liikenne päätetään aloittaa, pitäisi vuoroja olla riittävästi että olisi oikeasti varteenotettava vaihtoehto.”
  • ”Olisi ehdottoman tärkeää ja suorastaan vaadittavaa saada kiskobussiliikenne em. rataosuudelle. Liikennemäärät aivan valtavat kt67 ja vt19, suurin osa työmatkaliikennettä aamuisin ja iltapäivisin.”
  • ”Tämä voisi avata mahdollisuuksia myös opiskelijoiden liikkumiseen välillä Seinäjoki-Kurikka. Työmatkaliikenteeseen voisi sopia myös.”
  • ”Seinäjoella pitäisi paikallisbussien lähteä junalaiturin vierestä ja aamun junavuoroilta pitäisi olla yhteys paikallisbussilinjoille. Näiden lisäksi voisi olla erillinen vuoro, joka jakaisi matkustajat isoille työpaikoille suoraan. Samalla lipulla pitäisi voida matkustaa junassa ja paikallisbussissa Kauhajoelta Seinäjoelle ja edelleen Ähtäriin.”

Into Seinäjoen logistiikka-asiantuntija Aki Kytölä näkee kyselyyn vastanneiden yritysten tavoin työmatkaliikenteen ympäristövaikutukset merkittäviksi.

– Yrityksen vastuullisuuden kannalta onkin tärkeää pyrkiä vähentämään työmatkaliikenteen ympäristövaikutuksia esimerkiksi edistämällä kestävämpiä kulkumuotoja ja vähäpäästöisiä ajoneuvoja. Tekijöiden huomioiminen edistää kestävää kehitystä ja samalla parantaa yrityksen mainetta vastuullisena toimijana.

Seuraavaksi kyselyn tulokset analysoidaan yhdessä asukaskyselyn kanssa ja esitellään alueen päättäjille sekä VR:lle.