Mahtikiska auki pesisturnauksessaSokerinen pillimehu, karkkia, sipsiä, limpsaa ja mokkapaloja. Näistä on urheiluseurojen kioskien tarjonta lasten turnauksissa tehty. Vaan voisiko olla toisin? Voitaisiinko liikkuville lapsille tarjotakin terveellisempiä välipaloja? Voitaisiin. Mahtikiskassa.

– Terveellisten välipalojen lisääminen lasten ruokavalioon on tärkeää. Erityisesti liikuntaa harrastavat lapset saavat treeneistä enemmän hyötyä terveellisen välipalan ansiosta. Koska Maila-Jusseille lasten kokonaisvaltainen hyvinvoinnin edistäminen on tärkeää, oli helppo innostua Inton ehdotuksesta pilotoida Mahtikiskaa lasten isossa peliturnauksessa, Naperosuperissa, seuran junioripäällikkö Henri Kultti kertoo.

Mahtikiskassa terveellisemmät tuotteet ovat kioskin keulakuva. Valikoimassa pyritään ottamaan huomioon myös se, että tuotteet on tuotettu vastuullisesti ja mahdollisimman lähellä. Esimerkkinä suositusta tuotteesta on pillimehu. Myyntiin Naperosuperiin valittiin tuoteryhmästä Juustoportin Hyvin -pillimehu, jossa ei ole lainkaan lisättyä sokeria. Tarjolla oli myös mm. Linkosuon Ruis Sport -välipalaa, Piltti -smoothieta sekä banaania. Karkkia, sipsejä tai limpsaa ei kioskissa ollut ollenkaan.

– Kioskipilotin perusteella haluamme kannustaa myös muita alueemme urheiluseuroja miettimään lasten välipalatarjontaa. Terveellisempää kioskia voisi myös etukäteen markkinoida tänne saapuville vieraileville joukkueille, Kultti painottaa.

Mahdollisuus positiiviseen erottautumiseen

Mahtikiska-ideologian ja urheiluseurayhteistyön taustalla on yhä kasvava välipalojen kulutus. Välipaloja kulutetaan paljon, koska ruokailu on epäsäännöllisempää kuin aiemmin. Monet ruoka-alan yritykset ovat jo välipalatrendissä mukana, ja uusia terveellisempiä välipaloja on saatavilla yhä enemmän.

-Tässä on selkeä erottautumisen paikka valtakunnallisesti, jos mahdollisimman monet alueen urheiluseuroista ottaisivat Mahtikiskan käyttöön. Alueemme olisi tunnettu Healthy Kids of Seinäjoki -toimintamallista, joka ulottuisi myös valtakunnallisten turnausten ja leirien välipaloihin saakka, projektipäällikkö Elina Koivisto Into Seinäjoesta kannustaa.

Pilotti herättänyt kansainvälistä kiinnostusta

Into ja 40 eurooppalaista kumppania ovat saaneet EU:lta 12 miljoonaa euroa kaupunkien ja alueiden kestävien ruokajärjestelmien kehittämiseen neljän seuraavan vuoden aikana. Into sekä toinen alueellinen partneri, ProAgria, keskittyvät Suomen pilotissa lasten ja nuorten ravitsemuksen ja hyvinvoinnin edistämiseen. Mahtikiska -pilotti on herättänyt suurta kiinnostusta eurooppalaisissa partnereissa.

– Tämän projektin vahvuus on luoda konkreettista ja paikallista näyttöä lasten ravitsemuksen edistämisestä. Pilotti Maila-Jussien kanssa on yksi monista keinoista, joiden tavoitteena on luoda ympäristöjä osallistavalle yhteistyölle. Aiemmin kioskia on jo pilotoitu SJK:n kanssa ja yhteistyö jatkuu. Mahtikiska löytyy Wallsportilta edelleen, Koivisto kertoo.

 

Lisätietoja: projektipäällikkö Elina Koivisto, Into Seinäjoki Oy, elina.koivisto@intoseinajoki.fi, +358 40 736 2043

 

Lisätietoja Cities-hankkeesta

CITIES2030-hanketta ”Co-creating resilient and sustainable food systems towards FOOD2030”, koordinoi Venetsian Yliopisto ca ’Foscari. Euroopan unionin H2020 -tutkimusohjelman rahoittamana CITIES2030 pyrkii toteuttamaan kestäviä kaupunkien ja alueiden ruokajärjestelmiä neljän vuoden ajan.

Hankkeen konsortiossa on kuusi yliopistoa (Universita ca ’Foscari Venezia, Hogeschool VIVES, Politecnica de Madrid, Espanja, Riian tekninen yliopisto, Nicosan yliopisto, Luxemburgin yliopisto), 10 kaupunkia ja kaksi aluetta. Mukana on myös 23 kehittämisorganisaatiota eri puolilta Eurooppaa.

CITIES2030-projekti on saanut rahoitusta Euroopan unionin Horisontti 2020 -tutkimus- ja innovaatio-ohjelmasta avustussopimuksen nro 101000640 nojalla.