Parhaillaan meneillään olevassa kaupunkistrategian valmistelussa yrittäjäystävällinen kaupunki on nostettu yhdeksi tärkeimmäksi teemaksi. Valinta on luonteva, onhan yrittäjäystävällisyys Seinäjoella jo lukuisilla tutkimuksilla todistettu kaupungin vahvuus ja erottautumistekijä suurten kaupunkien joukossa. Fakta on sekin, että yritykset tekevät kaupungin kasvun, kaupungin rooli on mahdollistaa ja tukea siinä missä voi.

Miten sitten tehdään Suomen parhaasta vielä parempaa? Tätä olemme jo pohtineet yhdessä yrittäjäyhdistysten hallitusten ja kaupungin toimialojen kanssa. Tärkeiksi asioiksi ovat nousseet mm. avoin vuoropuhelu ja nopea päätöksenteko, yritysalueiden viihtyisyyden lisääminen, kaavoitus- ja lupaprosessien helppous, yrittäjien yhteistyön tukeminen ja helposti saatavilla olevat yrityspalvelut.

Yritysten tukeminen on oma palvelukokonaisuutensa, mutta toisaalta se linkittyy kaikkiin kaupungin toimialoihin, esimerkiksi hankintojen tai palvelujen järjestämisen kautta. Myös koko kaupunkikonserni on mukana mahdollistamassa yritysten menestymistä. Merkitystä on esimerkiksi sillä, mikä on energian hinta, millaisia vuokra-asuntoja on tarjolla tai miten pysäköinti järjestetään. Erityisen tärkeää yrityksille on kaupungin koulutustarjonta ja yleinen vetovoima osaavan työvoiman saatavuuden turvaamiseksi.

Strategiaprosessissa meneillään on toimenpiteiden suunnittelu ja tiivistäminen konkreettisiksi palvelulupauksiksi ja mitattaviksi tavoitteiksi. Strategiatyö valmistuu valtuuston päätettäväksi kevään aikana. Jotta tulevat toimenpiteet mahdollisimman hyvin vastaisivat laajan yritysjoukon tarpeita ja odotuksia, haluamme vielä kartoittaa kyselyllä millainen on sinun mielestäsi yrittäjäystävällinen kaupunki 2.0.

Vastaathan lyhyeen kyselyymme tästä ja olet mukana rakentamassa Suomen parhaasta vielä parempaa.

 

Leena Perämäki, toimitusjohtaja, leena.peramaki@intoseinajoki.fi, puh. 0400 675 121.