Seinäjoki on elintarvikelogistiikan keskittymä

 

”Avaruuden pääkaupunkina” tunnettu Seinäjoki on logistisesti merkittävä solmukohta Suomessa, sillä kaupunki sijaitsee viiden rautatien ja neljän valtatien risteyksessä. Aikojen saatossa Seinäjoesta on tullut varsinkin elintarvikelogistiikan keskittymä. Ympärillä on maatalousvaltainen maakunta ja yksi maan suurimmista ruokatehtaista.

Atrian Nurmon ruokatehtaasta lähtee joka päivä noin 40 täysperävaunullista ruokaa maailmalle. Vähintään saman verran tulee materiaalia sisään.

Ruokatehtaan valtava automaattivarasto ja logistiikka ovat eurooppalaista huipputasoa. Atria teki ensimmäisen investointinsa logistiikkakeskukseen vuonna 2001 ja toisen kuusi vuotta myöhemmin. Atria Suomen tuotantojohtajan Tauno Perälän mukaan ne ovat koko maailman mittakaavassa edelleen huippumoderneja, automatisoituja keskuksia, jotka mahdollistavat keskitetyn logistiikkahallinnan.

– Kun puhutaan tuoretuotteista, on tärkeää, että ketju tehtaalta kaupan hyllylle on mahdollisimman lyhyt ja nopea.

Perälän mukaan muun muassa kysynnän pirstaloituminen, tuotelukumäärien kasvu ja eräkokojen pieneneminen sekä lihaketjun jäljitettävyys ovat tuoneet toimitusketjuun uusia vaatimuksia ja haasteita. Erilaisia logistiikkaan liittyviä kehitysprojekteja onkin työn alla jatkuvasti. Osa niistä liittyy pakkauskehitykseen.

– Pakkaus on oleellinen osa logistiikkaverkostoa. Pakkauksen päätarkoitus on suojella tuotetta ja pitää tuote hyvänä kuluttajalle saakka, mutta lisäksi on mietittävä materiaalien kierrätettävyyttä ja muovin vähentämistä.

Jatka lukemista…

Artikkeli on julkaistu alunperin Elintarvike ja terveys -lehden numerossa 6/2022. Linkki artikkeliin.

 

 

Lisää esimerkkejä Seinäjoella tapahtuvasta kehitystyöstä, jossa jouheva logistiikka avainroolissa

 

Droonit myös elintarvikekuljetuksiin

Seinäjoki kulkee Suomessa etulinjassa kehittämässä droonien hyödyntämistä myös ruoan ja elintarvikkeiden kuljetuksissa.  Muutama yritys on jo osoittanut mielenkiintonsa olla mukana pilotoimassa droonien tarjoamia logistisia ratkaisuja ruoan kuljettamiseen loppuasiakkaille.

Kansainvälinen rahtidroonia kehittävä yritys Dronamics perustaa Seinäjoelle tukiaseman, josta avautuu muutaman vuoden sisällä portti Eurooppaan saman päivän tavaratoimituksille. Dronamicsin Black Swan pystyy kuljettamaan 350 kg rahtia 2500 kilometrin etäisyydelle. Kuljetettava tavara voi olla esimerkiksi ruokatuotteita tai elintarvikenäytteitä. Nopea ja ketterä yhteys Eurooppaan tarjoaa Seinäjoen alueen ruoantuottajille mahdollisuuden hakea kansainvälistä kasvua Euroopan markkinoilta.

Seinäjoen kaupunkialueella on tarkoitus pilotoida myös lyhyemmän matkan kuljetuksia pienemmillä drooneilla. First-mile last-mile droonikuljetuspilotoinnit pitävät yritykset aallon harjalla nopeasti digitalisoituvan maailman kehityksessä.

Ruoan kuljettaminen ilmateitse voi olla myös osa huoltovarmuusketjua konfliktialueilla sekä taata ruokakuljetukset koteihin esimerkiksi pandemiatilanteissa.

 

DeliPlate tuo lähituotteet isojen ostajien ulottuville

Pienille elintarviketuottajille logistiikan tehostaminen on entistä tärkeämpää: tavara saadaan eteenpäin kustannustehokkaammin ja jää enemmän aikaa oman ydinliiketoiminnan tekemiseen.

Seinäjokelainen LogApp Oy on kehittänyt uudenlaisen lähiruokakonseptin, DeliPlaten.

– DeliPlate kokoaa tarjolle lähituottajien tuotteita ja palveluita verkkopalveluun sekä kivijalkakauppaan. Palvelu sisältää tuotteiden varastoinnin, keräilyn ja jakelun asiakkaille, kertoo palvelua kehittävän LogApp Oy:n toimitusjohtaja Jouni Halkosaari.

– Ideana on, että tuottajien lähiruokaherkut ja palvelut ovat helposti saatavilla. Kuluttajat, kaupat ja ravintolat löytävät haluamansa tuotteet vaivatta yhdestä paikasta, hän jatkaa.

Esimerkiksi yritysasiakkaat saavat uudesta palvelukonseptista merkittävää etua. Tuotteiden toimitusvarmuus, kuljetusten yhdistäminen suuremmiksi toimituksiksi, tavaroiden saaminen kaupan hyllyyn nopeasti sekä laskutuksen yhtenäistäminen tai jopa yhdistäminen ovat DeliPlaten vahvuuksia.  DeliPlate-konseptia kehitetään edelleen ja sitä pilotoidaan parhaillaan tuottajien ja yritysasiakkaiden kesken pohjalaismaakuntien alueella.

 

Elintarvikehubissa hyödynnetään yhteisiä palveluita

Seinäjoelle on suunnitteilla täysin uudella konseptilla toteutettava elintarvikealan sopimus- ja alihankintavalmistuksen tuotanto- ja logistiikkakeskittymä. Yhteen isoon rakennuskokonaisuuteen kootaan useita eri valmistavia yrityksiä, jotka hyödyntävät yhteisiä varasto-, lähettämö-, logistiikka-, tietojärjestelmä-, raaka-ainehankinta- ja kiinteistöinfrapalveluita.

Tämä on täysin uusi konsepti koko maassa. Sijainnilla ja uudella toimintamalliajattelulla haetaan merkittäviä taloudellisia hyötyjä toimitusketjuun kokonaisuutena. Vuosittain tavoitteena on seitsennumeroinen eli yli miljoonaan euroon nouseva kokonaissäästö.

Keskittymän toimintamalli tarjoaa yrityksille erinomaiset edellytykset kehittää omaa erikoisosaamista, kun käytössä on iso yhteinen palveluresurssi. Nyt moni sellainen yritys, jolla ei yksin ole ollut tarpeeksi resursseja, voi lähteä ihan uuteen kasvuun.

Uusi “ruokatalo” on nousemassa Roveksen teollisuusalueella jo toimivien isojen elintarvikelogistiikkayritysten naapuriin. Kuljetuksissa hyödynnettävän junaradan läheisyys on avainasemassa.

 

Faktoja

 

RUUAN VIENTIMAAKUNTA

Etelä-Pohjanmaan asukasluku on 4 % Suomen asukasluvusta. Elintarvikeomavaraisuus on moninkertainen, jopa 300 %. Tuotannosta huimat 2/3 menee muualle Suomeen.

 

VAHVA YRITYSKESKITTYMÄ

Etelä-Pohjanmaalla sijaitsee liikevaihdolla mitattuna 20 % Suomen elintarviketeollisuudesta sekä lähes 30 % agroteknologia- ja elintarvikealan koneenrakennuksesta. Elintarviketeollisuuden ja maatalouden yhteenlaskettu vaikutus alueelliseen bruttokansantuotteeseen on suurin Suomessa, noin 25 %.

 

YHTEISTYÖLLÄ LISÄARVOA

Tutkijat, kehittäjät ja yritykset työskentelevät tiiviissä yhteistyössä. Tarjolla on T&K&I –palveluja ja -fasiliteetteja, kehittämis- ja testausalustoja, käyttäjäverkostoja, liiketoiminnan kehittämisen palveluja. Seinäjoen tutkija- ja asiantuntijayhteisössä työskentelee 100 ruoka-alan ammattilaista. Yrityksiä ruoka-alan hankkeissa on mukana 60-70.

 

Teksti: Pirjo Latva-Mantila ja Into Seinäjoki Oy

Kuvat: Atria Oy ja SaVe Logistiikka