Tavoitteena parantaa alueen saavutettavuutta ja elinkeinoelämän tarpeita

Seinäjoen Lentoasemaympäristön visio ja toimintasuunnitelma 2030 on Seinäjoen kaupungin, Ilmajoen kunnan ja Into Seinäjoki Oy:n yhteistyössä tilaama työkalu Seinäjoen Lentoasema Oy:n toiminnan kehittämiseksi sekä alueen vetovoiman kasvattamiseksi. Hanke luo perustaa lentoaseman laajemmalle uudistamiselle ja toimii katalysaattorina erilaisten kehittämisprosessien käynnistämisessä.

Tavoitteena on vastata kysymyksiin siitä, mihin suuntaan lentoasemaympäristön toimintaa tulee kehittää, millaisia uusia toimintoja alueelle haetaan, mitä investointeja on tehtävä ja miten lentoasema voi paremmin palvella alueen elinkeinoelämää ja koulutustarpeita.

Lisäksi yrityksille suunnatun syöttölentoyhteyden ja muun lentotoiminnan tarpeet kartoitetaan. Tämän datan analysoinnissa hyödynnetään Seinäjoen talousalueen yrityksille ja asukkaille suunnattuja kyselyitä ja haastatteluja. Kyselyn analysoinnin tuloksena arvioidaan syöttölentoyhteyden tarvetta Helsinki-Vantaan lentoasemalle, joka on tärkeä yhteysliikennekohde Seinäjoen alueelle. Samoin tarkastellaan liikematkustuksen tarpeita Helsinki-Vantaan suuntaan ja selvitetään lomalentojen kysyntää. Lomalennot ovatkin juuri startanneet uudestaan koronavuosien jälkeen, kun toukokuussa Seinäjoelta lennettiin Kreetalle ja seuraavaksi syksyllä 12.9. päästään Rodoksen lämpöön suoraan kotikentältä.

Toimintasuunnitelma sisältää myös päivityksen rahtilogistiikan tarvekartoitukseen, joka on viimeksi tehty vuonna 2021, sekä huoltovarmuuteen liittyvän selvitystyön. Näiden osalta tarkastellaan, miten lentoasema voi tukea alueen elinkeinoelämän tarpeita ja varmistaa luotettavan huoltovarmuuden eri toimialoille. Tuotos tarjoaakin vastaukset näihin tärkeisiin kysymyksiin ja toimii ohjaavana työkaluna liiketoimintasuunnitelman laadinnassa. Sen avulla lentoasemaympäristöä voidaan kehittää entistä paremmin palvelemaan alueen elinkeinoelämän tarpeita, parantamaan saavutettavuutta ja edistämään alueen vetovoimaa.

Investointien osalta visio ja toimintasuunnitelma ottavat huomioon nykyisen infrastruktuurin kunnon ja käytettävyyden. Tarvittavat investoinnit rakennuksiin, laitteistoon, lähestymisjärjestelmiin, lennonjohtojärjestelmään, kiitotiehen, terminaaliin, maa-alueisiin ja energiajakeluun arvioidaan ja suunnitellaan tulevien tarpeiden mukaisesti. Tavoitteena on varmistaa lentoaseman toiminnan tehokkuus, turvallisuus ja kuinka lentoasema voisi parhaiten vastata lentoliikenteen tulevaan murrokseen sähkö/vety lentämisen myötä. Visio ja toimintasuunnitelma luovat selkeän suunnan ja pohjan lentoaseman toiminnan kehittämiselle, investoinneille ja yhteistyölle eri toimijoiden kanssa.

Tavoitteena on tehdä Seinäjoen lentoasemasta moderni, toimiva ja houkutteleva ilmailuympäristö, joka palvelee alueen tarpeita ja edistää alueen elinvoimaa.

Haluatko olla nyt mukana vaikuttamassa lentoaseman tulevaisuuteen? Tule mukaan visiointityöpajaan ja vastaa kyselyihin!

20.6.2023 visiointityöpaja lentoasemalla

KYSELYT

LogistiikkaHUB- kysely logistiikkatoimijoille 2023

LogistiikkaHUB- kysely 2023 (mm. verkkokauppiaille ja muille yrityksille joilla on vientiä/tuontia)

Lomalentokartoitus- kysely

Yrityksien lentoliikennematkustamisen tarvekartoitus- kysely