Seinäjoen Lentoasema Oy on elintärkeä Seinäjoen talousalueen elinvoimaisuuden, kansainvälistymisen ja kasvun kannalta nyt ja tulevaisuudessa. Monet vahvat panostukset alueen kehittämiseen näkyvät suoraan lentoasemalla ja vaikuttavat siten myös suoraan lentoaseman toimintaan.

Siksi on erittäin tärkeää, että lentoasema toimii moitteetta osana alueellista infraa ja mahdollistaa kaikki hienot tulevaisuuden kehittämisajatukset. Dronamicsin miehittämättömät rahtilennot, sähkölentokoneiden tulevat lennot, FinnHEMS lääkärihelikopterilennot, Sedun ammatillisen opetuksen vahvat tulevaisuuden visiot ja Rengonharjun yritysalueen kehitysnäkymät tuovat vahvan pohjan toiminnan kehittymiselle.

Toimintaa pyörittävä Seinäjoen Lentoasema Oy on hakeutunut joulukuussa 2021 voittoa tavoittelemattomaksi yleishyödylliseksi osakeyhtiöksi. Yhtiön omituspohjaa vahvistettiin osakeannilla Nousukiito -hankkeessa yhteensä 314 000 eurolla. Isoimpia uusia osakkaita olivat Seinäjoen kaupunki, Etelä-Pohjanmaan Sairaanhoitopiiri sekä Ilmajoen kunta.

Nousukiito-kumppanuushankkeet yhdessä kentän tulojen ja osakepääoman kanssa muodostavat kentän koko rahoituspaketin.

Seinäjoen Lentoasema Oy jatkaa edelleen verkottumista maamme muiden lentokenttien kanssa ja tavoittelee pääsyä uudelleen valtionavustusten piiriin.

Joka tapauksessa hankkeen avulla on saatu muodostettua kokonaiskuva kentän kentän strategioista, budjeteista sekä rahoituspohjasta neljäksi seuraavaksi vuodeksi. Liike-elämän ja 3. sektorin vahva mukanaolo takaavat sen, että Rengonharjulta lennetään jatkossakin maailmalle.

Yhtiön taloudellinen pohja vuosille 2022-2025 on saatu samalla taattua. Yhtiö jatkaa maaliskuusta 2022 lähtien omatoimisesti Nousukiito-hanketta eteenpäin. Samalla yhteistyössä kuntien ja muiden sidosryhmien kanssa jatketaan myös Rengonharjun kehitystyötä.

 

Jani Karvonen, projektipäällikkö