Suupohjan rata on potentiaalinen kasvukäytäv Seinäjoelta Kaskisten satamaan. Rata on erityisesti tavaraliikenteen kannalta merkittävä, koska se mahdollistaa alueen raideliikenneyhteyden syväsatamaan. Tämä on elintärkeää varsinkin jos suunnitteilla olevat investoinnit alueen teollisuuteen ja puhtaan energian tuotantoon johtavat investointipäätöksiin.

Suupohjan radan henkilöliikenteen kehittäminen on ollut pohdinnassa jo useita vuosia. Suupohjan rata yhdistää Seinäjoen ja Kaskisten kaupungit ja sen varren kunnat ja kaupungit – mm. Kurikan ja Ilmajoen. Alueella on myös merkittävä asukaspohja.

Henkilöliikenne radalla on päättynyt vuonna 1968. Henkilöliikenteen kehittäminen voisi lisätä alueen vetovoimaa ja parantaa alueen saavutettavuutta sekä lisätä kestävää liikkumista. Kiskobussiliikenteen aloittaminen Suupohjan radalla onkin saanut sysäyksen eteenpäin VR:n 09/2021 julkaisemasta Ostoliikenteen alueellisia kehitys- ja lisäysvaihtoehdoista sekä VR:n suunnittelujohtaja Juha Hannukaisen 1.11.2022 Ilkka-Pohjalaiselle antamasta haastattelust,a jossa tuodaan esille henkilöjunaliikenteen laajentamismahdollisuuksia Seinäjoki-Kurikka välille.

Radan varrella olevat kaupungit ja kunnat voisivat hyötyä henkilöliikenteen kehittämisestä matkailun ja työssäkäynnin kannalta.

Radan henkilöliikenteen kehittämisessä on kuitenkin useita haasteita, kuten rahoituksen saaminen ja matkustajamäärien arvioiminen. Henkilöliikenteen aloittamiseen liittyy myös merkittäviä investointeja esimerkiksi uusien asemien kehittämiseen. On tärkeää, että alueen kuntien ja kaupunkien lisäksi myös valtio ja mahdolliset yksityiset rahoittajat ovat mukana hankkeessa.

Laajentamismahdollisuudesta onkin päätetty järjestää Seinäjoen, Kurikan kaupunkien ja Ilmajoen kunnan sekä Etelä-Pohjanmaan rautatieyhdistyksen toimesta asukas- ja yrityskysely, jossa kartoitetaan alueen asukkaiden ja yritysten kiinnostusta henkilöjunaliikenteen avaamiseen. Asukaskyselyyn voi käydä vastaamassa kaupunkien ja kuntien nettisivuilla.

Yrityskyselyn järjestämisestä vastaavat Kurikan ja Ilmajoen elinkeinopalvelut sekä Seinäjoella Into Seinäjoki Oy, jotka kontaktoivat alueensa yrityksiä kyselyn osalta.

Seinäjoen yrityskyselyyn voit käydä vastaamassa myös suoraan tästä linkistä.