Yritysesittely: Vastaamo vastaa ja auttaa pikana

Jos varhainen apu ehkäisee vain 1-2 menetettyä työpäivää (á 300-500€), yritys on jo säästänyt rahaa mielen hyvinvointia tukemalla.

Yritysesittelyssämme tänään Psykoterapiakeskus Vastaamo, joka tarjoaa luottamuksellista keskusteluapua kuormittaviin elämäntilanteisiin, kriiseihin ja haasteisiin sekä mielenterveysongelmien hoitoon. Vastaamosta saa psykoterapeuttien, psykologien ja psykiatrien palveluita sekä kasvokkain että etäpalveluna turvallisesti, nopeasti ja jonottamatta. Apua saa yleensä jo samana päivänä ilman lähetteitä, jonotusta ja leimautumisen pelkoa. Toimipisteitä on yhteensä 26 paikkakunnalla. Seinäjoella Vastaamo on toiminut pari vuotta. Asiakkaita palvelee 13 terapeuttia. Seinäjoen Psykoterapiakeskus Vastaamo https://www.vastaamo.fi/psykoterapia/seinajoki. Valtakunnallisesti Vastaamon verkkopalvelut tavoittavat jopa 750.000 suomalaista.

Miten korona-aika on näkynyt toiminnassanne, operatiivinen johtaja Mitti Storckovius??
Tarve mielenterveyden tuelle on kasvanut. Ylen Uutisten mukaan soittoyritykset mielenterveyspalveluihin ovat lisääntyneet jopa 50 prosenttia edellisvuosista ja useat palvelut ovat ruuhkautuneet. Ammattilaiset pelkäävät, että koronakriisi voi kiihdyttää mielenterveyssyistä johtuvaa eläköitymistä. Heti pandemian alussa Vastaamo halusi tarjota suomalaisille tukea mielen hyvinvoinnin ylläpitoon. Jaoimme yrityksille ja kunnille toimintaohjeita stressinhallintaan. Tuotimme sarjan korona-aiheisia videoita, joissa terapeuttimme kuvasivat esimerkiksi keinoja helpottaa ahdistusta. Videoita annettiin kuntien ja yritysten käyttöön ja niitä julkaistiin Alfa-TV-kanavalla ja netissä.

Kun kasvokkaiset terapiat menivät katkolle, ponnistimme videovastaanotot normaaliksi kohtaamisen tavaksi. Huhti-toukokuussa suomalaiset kävivät jo 1500:lla Vastaamon videovastaanotolla viikottain. Todennäköisesti etäkäynnit jatkavat kasvokkaisten tapaamisten rinnalla entistä vahvemmin tulevaisuudessakin, nyt kun niihin on totuttu sekä samalla käyntejä on enemmän tarjolla saman tien ja erilaisten terapeuttien osaaminen on valtakunnallisesti asiakkaan saatavissa.

Miten saataisiin työssä jaksamisen laiva kääntymään nykyisestä vastatuulesta myötäiseen?
Yrityksen kannalta on samantekevää miksi työntekijä ei jaksa – menetetyillä työpäivillä ja tuottavuuden laskulla on kovat kustannukset riippumatta siitä, mikä työntekijää hiertää. Usein kupin kaataa tilapäinen kokonaiskuormituksen kasvu.

Työnantaja voi tukea työntekijöitä järjestämällä heille puhelin- tai verkkoneuvontaa ja helposti ja nopeasti saatavissa olevia psykologin tai psykoterapeutin palveluita. Monesti rohkaiseva ja ratkaisulähtöinen keskusteluapu puhelimessa tai etävastaanotolla helpottaa. Hankalammissa tilanteissa jo 5 kerran lyhytterapiajakso auttaa purkamaan ongelmia.

Jos varhainen apu ehkäisee vain 1-2 menetettyä työpäivää (á 300-500€), yritys on jo säästänyt rahaa mielen hyvinvointia tukemalla.

Minkä vinkin annat ihmisille juuri nyt?
Auttamalla itseäsi jaksamaan jaksat myös auttaa muita. Nyt korona-aikaan on monia asioita, jotka huolettavat, mutta joihin ei itse voi vaikuttaa – mikä lisää ahdistusta. Parasta on keskittyä omassa hallinnassa oleviin asioihin, joihin voi omilla teoilla vaikuttaa. Lisää videolla hyviä toimintatapoja korona-aikaan.

Jaa artikkeli sosiaalisessa mediassa