Nyt on tarjolla yritysvierailu, joka voi poikia omalle yrityksellesi suoraa rahallista hyötyä. Lähde mukaan Mirkan tehtaalle Jepualle 29.11.2023. Vierailu voi olla alku uusille yhteistyökuvioille ja projekteille, jotka edistävät kestävää kehitystä ja luovat uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Yhteistyömahdollisuudet voivat avautua, kun sinä osallistujanakin pääset lyhyesti esittäytymään ja kertomaan osaamisestanne Mirkan edustajille.

Miksi Mirkan tehtaalle juuri nyt? Business Finland on myöntänyt pintakäsittelyratkaisuihin ja hioma-aineisiin erikoistuneen Mirka Oy:n SHAPE 27 -hankkeelle 10 miljoonan euron kehitysrahoituksen veturiyritysten haastekilpailussa, sekä 20 miljoonaa euroa hanketta ympäröiville ekosysteemiyrityksille. Mirkan Shape 27 -hankkeen tavoitteena on edistää kestävää kehitystä sekä luoda uusia työpaikkoja ja vahvistaa suomalaisen teollisuuden kilpailukykyä.

Arvioidaan, että vuoteen 2030 mennessä jälleenvalmistusteollisuuden arvo EU-tasolla voi olla jopa 90 miljardia euroa. Mirka Oy haluaa olla osa tätä kasvua ja samalla kantaa oman vastuunsa kiertotalouden rakentamisessa. Mirkan pintakäsittelyratkaisujen ja ekosysteemin muiden toimijoiden avulla pystytään tulevaisuudessa pienentämään Euroopan teollisuuden hiilijalanjälkeä 100 miljoonalla tonnilla, sekä luomaan miljardiluokan vientimahdollisuuksia Suomen teollisuudelle.

Mirkan SHAPE-hanke keskittyy neljään osa-alueeseen, joiden avulla tavoite nettohiilinegatiivisista jälleenvalmistus- ja kunnostusratkaisuista saavutetaan:

  1. Sustainable Materials – Vastuulliset materiaaliratkaisut valmistuksessa: kierrätettävien ja biopohjaisten raaka-aineiden käyttö, esimerkiksi puupohjaiset muovinkorvikkeet
  2. Repair, Reuse and Remanufacture – Korjaus-, kunnostus- ja jälleenrakennusratkaisut: tuotteiden eliniän pidentäminen, esimerkiksi innovatiiviset pintakäsittelyratkaisut
  3. Boosting Circularity – Kiertotalouden vauhdittaminen: uusien käyttötarkoitusten löytäminen prosessien sivutuotteille, esimerkiksi pintakäsittelyprosesseissa syntyvän jätteen hyödyntäminen
  4. Intelligence Throughout Value-chains – Älykkäät arvoketjut digiratkaisuilla: mittaus- ja analytiikkaratkaisujen kehittäminen tuotteen elinkaaren hallintaan

Lisäksi tavoitteena on kehittää innovatiivisia kunnostus- ja jälleenrakennusratkaisuja, joiden avulla tuotteiden elinikää voidaan pidentää merkittävästi. Näin vähennetään tarvetta valmistaa uusia tuotteita.

Tämä hanke voi toimia esimerkkinä muille yrityksille ja teollisuuden toimijoille siitä, kuinka voimme yhdessä luoda kestävämpää tulevaisuutta. Kestävät ratkaisut, kiertotalous ja ekosysteemien kehittäminen ovat avainasemassa, kun pyrimme vähentämään hiilijalanjälkeä.

Jos haluat laittaa verkot vesille, ja testata olisiko SHAPE 27 -ekosysteemissä tarve juuri sinun yrityksesi osaamiselle tule ihmeessä reissulle mukaan! Matkaan mahtuu 20 osallistujaa.

Ilmoittaudu vierailulle TÄÄLTÄ >>

Tulevaisuuden menestyminen vaatii uudenlaista ajattelua ja valmiutta muutoksiin, erityisesti teollisuuden alalla. Seinäjoen kaupungin innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimuksen avulla halutaan vahvistaa vetovoimaisten osaamiskeskittymien rakentumista ja toimijoiden kytkeytymistä kansainvälisiin tki-verkostoihin ja arvoketjuihin. Sopimuksen yhtenä tavoitteena on kehittää tiiviitä yhteistyöverkostoja, vahvistaa osaamista sekä lisätä kehitystoiminnan vaikuttavuutta. Mirka-vierailu on osa ekosysteemiohjelmamme toimenpiteitä. Innovaatiotoiminnan ekosysteemitekeminen on Euroopan unionin sekä Seinäjoen kaupungin osarahoittamaa toimintaa.