Suomessa on noin 74 000 yli 55-vuotiasta yrittäjää. Näistä yli puolet aikoo luopua yritystoiminnastaan seuraavan kolmen vuoden aikana. Yrittäjäkentän ikääntymisen lisäksi myös koronatilanne on lisännyt yrittäjien halua luopua yrityksestään. Omistajanvaihdosten pato on siis purkautumassa. Luopuminen on ajankohtaisempaa kuin koskaan.

Käytännössä yrittäjällä on neljä vaihtoehtoista tapaa luopua yritystoiminnasta:

  1. myydä yritys ulkopuoliselle
  2. tehdä sukupolvenvaihdos eli siirtää yritys perheen sisältä löytyvälle jatkajalle
  3. myydä oma osuus yrityksestä jollekulle yrityksen nykyisistä omistajista tai
  4. lopettaa toiminta kokonaan.

Haasteellista tilannetta kannattaa tietysti katsoa sen tarjoamien mahdollisuuksien näkökulmasta: yrittäjyydestä kiinnostuneille on tarjolla entistä laajemmat ja monipuolisemmat mahdollisuudet lähteä yrittäjyyden polulle yrityskauppojen kautta.

Jotta Seinäjoen seudulla voitaisiin vauhdittaa yrityskauppojen syntymistä sekä myyjien ja potentiaalisten ostajien kohtaamista, on meillä Intossakin kehittämistoimenpiteitä työn alla. Alkavien yrittäjien palvelun parissa tavataan vuosittain 160 asiakasta, joista pääsääntöisesti jokaisen kanssa otetaan esille omistajanvaihdospalvelu ja mahdollinen startti yrittäjyyteen yritysoston kautta. Myös liiketoiminnan kehityssparrauksessa olevien kanssa otetaan puheeksi yrityksen myyntikunto ja mahdolliset omistajanvaihdossuunnitelmat.

Näiden lisäksi meneillään olevassa omistajanvaihdoshankkeessa kehitetään konseptia, jossa yritysten kiinnostavuutta ja myyntikuntoa tarkastellaan nuorten silmin. Konseptilla halutaan nostaa esille tuoreita näkökulmia ja innovatiivisia ajatuksia yritysten kehittämiseen omistajanvaihdoksen kaltaisessa murrosvaiheessa. Samalla pyritään myös edistämään nuorten yrittäjyysinnostusta ja kiinnostusta yritystoimintaan nostamalla yritysostot ja omistajanvaihdokset esille yrittäjäksi ryhtymisen sekä liiketoiminnan kasvun mahdollistajana.

Kevään aikana teetettiin z-sukupolveen keskittyneellä markkinointitoimisto Bängerillä taustaselvitys yritysostojen kiinnostavuudesta nuorten näkökulmasta. Sen johtopäätöksenä todettiin, että:

Suurin yrityksen ostamisen este on, että tätä uravaihtoehtoa ei tunneta.

  • Kuultuaan vaihtoehdosta nekin, jotka eivät olleet ajatelleet yrityksen ostamista aikaisemmin, pitivät sitä mahdollisena tulevaisuudessa. Aiheelle tarvitaan julkisuutta ja samaistuttavia esimerkkitarinoita, joiden kautta yrityskaupasta uravaihtoehtona tulee tunnetumpi, ja mystiikka ja ennakkoluulot yritysostojen ympäriltä hälvenevät. Nuorilta nuorille -viestintä on tehokasta. Lisäksi on ensiarvoisen tärkeää, että yrityksen ostamista esitellään työllistymisvaihtoehtona myös lukioissa, ammattioppilaitoksissa ja korkeakouluissa.

Yritysten myynti-ilmoitukset eivät puhuttele nuoria riittävästi. Myynti-ilmoituksia tulee uudistaa kohderyhmälähtöisesti ja myytävänä olevien yritysten markkinointia kohdentaa nuorille.

  • Nuoret kaipaavat myynti-ilmoituksiin nykyistä perusteellisempia tietoja yrityksestä. Nuoret toivovat runsailla kuvilla sekä videoilla visualisoituja ilmoituksia, jolloin ”yrityksen energiasta” saa paremmin kiinni. Ilmoituksiin toivotaan avoimuutta mm. siitä, miksi yritys halutaan myydä. Nuoret pitävät myös tärkeänä, että ostettavan yrityksen toiminta ei ole ristiriidassa omien arvojen kanssa. Myytävänä olevien yritysten kannattaisi kommunikoida kylmien faktojen lisäksi myös yrityksen tarinasta, yrityskulttuurista ja arvoista sekä yrityksen vastuullisuudesta. Yritysten myyntisivustoja ja -ilmoituksia kannattaisi tehdä tunnetuksi nuorten suosimissa somekanavissa ja nuoria kiinnostavien vaikuttajien kautta. Myyntisivustojen tulisi myös vastata nuorten käyttäjien odotuksia visuaalisuuden ja käytettävyyden osalta. Myyntisivustojen on palveltava ensisijaisesti mobiilikäyttöä.

Yrityksen perustaminen nähdään yleisesti kiinnostavana ja tavoiteltavana. Tätä voisi hyödyntää, kun markkinoidaan yrityksen ostamista uravaihtoehtona nuorille.

  • Oman yrityksen perustaminen ja oman brändin rakentaminen on nuorille yleinen haave. Yrityksen ostamista käsittelevässä viestinnässä olisi suotavaa korostaa, että omistaja voi uudistaa yrityksen toimintaa ja tehdä siitä omannäköistään. Myös olemassa olevan yrityksen brändiä voi rakentaa tai yrityksen voi uudelleen brändätä.

Jotta yrityksen ostamisen kiinnostavuus paranee, tulee yrityksen ostoprosessista kertoa ja kuvailla ymmärrettävästi. Erilaiset rahoitusvaihtoehdot on tehtävä tunnetummiksi.

  • Nuoret haluavat tietää, miten yrityksen ostaminen käytännössä tapahtuu. Erilaisia rahoitusvaihtoehtoja tulisi myöskin esitellä, sillä oman pääoman puute nimettiin keskeiseksi ostamisen esteeksi. Selkokielisyyden lisäksi nuoret toivovat viestinnältä, että kertojana toimii omanikäinen ja samaistuttava henkilö, kuten somevaikuttaja.

Potentiaalisin nuori yrityksen ostaja on opinnot loppuun suorittanut ja työelämästä jo kokemusta ja itsevarmuutta saanut nuori aikuinen, joka haaveilee omasta yrityksestä tai haluaa tehdä elämänmuutoksen.

  • Alle 25-vuotiaissa näkyy vielä epävarmuutta omia taitoja ja kykyjä kohtaan. Moni myös pitää yrityksen ostamisen kriteerinä sitä, että opinnot on suoritettu loppuun. Työelämän kokemusta omaava nuori luottaa paremmin kykyihinsä ja hänellä on enemmän yrityksen ostamiseen tarvittavaa itseluottamusta. Yrityksille potentiaalisia ostajia kannattaa etsiä myös yrityksen omista nuorista työntekijöistä. Voisiko nuorille työntekijöille tarjota ennakoivaa ohjausta, joka valmentaa ja valmistaa häntä yrityksen ostamiseen?

Paljon mielenkiintoa herättäviä ajatuksia ja konkreettisia vinkkejä niin yrittäjille kuin asiantuntijoillekin!

Hankkeessa järjestettiin kevään aikana myös Spacecamp X Omistajanvaihdos -tapahtuma, jonka rennossa leirihengessä kuultiin asiantuntijoiden vinkkejä yrityskauppoihin, asiaa omistajanvaihdosta tukevista palveluista sekä yrittäjän hyvinvoinnista. Villa Harjunhovissa järjestettyä tapahtumaa siivitti keväinen auringonpaiste, nuotiomakkaran tuoksu, loistava livemusiikki ja hyväntuulinen tunnelma. Spacecamp-tapahtuman tunnelmasta saat maistiaisen opiskelijoiden tuottaman aftermovien muodossa.

Syksyllä konseptin kehitystyö jatkuu erilaisten tapahtumien ja muiden toimenpiteiden myötä. Jos aihe on itsellesi ajankohtainen, niin ilmianna yrityksesi mukaan hankkeen toimintaan. Seuraa myös Inton uutisia ja tapahtumakalenteria!

Ja jos oman yrityksen myyntikunto rupesi pohdituttamaan, niin nappaapa tästä kesälukemista riippukeinuun:

Suomen Yrittäjät ry – oppaita yrityksen myyntiin ja omistajanvaihdokseen

SeAMK – Pk-yrityksen omistajanvaihdosopas

Yrityksen myyntikuntotesti – LADEC Oy:n luoma myyntikuntotesti

Katso myös Inton muut blogipostaukset aiheesta: Ryhdy yrittäjäksi ostamalla yksi kilpailija pois markkinoilta ja Siirtääkö suhdannetilanne omistajanvaihdoksia

Aurinkoa kesäpäiviin!