Nyt on erinomainen hetki tarttua ekosysteemisopimuksen tarjoamiin mahdollisuuksiin ja miettiä hankeideoita Kestävän kaupunkikehittämisen -hankehakuun. Me Intossa autamme enemmän kuin mielellämme viilaamaan hankeideaa! Koostimme hakemusten ideoinnin tueksi molemmista painopisteistä lyhyet infot videon muotoon. Elina, Sanna, Elisabet ja Iisakki avaavat alueemme kärkiteemoihin liittyviä kehittämismahdollisuuksia (sallithan evästeet, niin videot näkyvät).

Seinäjoella ekosysteemisopimus kantaa nimeä ÄLYKÄS VIHREÄ KASVU. Sen alla on kaksi strategista painopistettä: Ruokaekosysteemin kestävä uudistuminen ja Älykkäästi uudistuva teollisuus, joihin molempiin toivotaan hakemuksia. Tavoitteena on saada aikaan alueella innovaatiotoiminnan tason nostoa ja yritysvaikutuksia. Kirpoaako idea?

Tässä kokonaisuudessa on kyseessä Kestävän kaupunkikehittämisen EAKR-rahoitus, jolla haetaan Seinäjoen kaupungin ja TEM:in välistä Innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimusta toteuttavia kehittämishankkeita. Rahaa on ensimmäisessä haussa jaossa 375 000 euroa, jonka lisäksi kaupunki kantaa myös kortensa kekoon rahoittamalla hankkeita kuntarahoituksella. Kaupungit ottavat näin vastuuta innovaatioekosysteemien vahvistamisesta.

Hakuja avataan vuosittain, sillä sopimus kestää aina vuoteen 2027 saakka. Nyt auenneeseen hakuun hakemukset jätetään EURA2021 -järjestelmään 2.12.2022 mennessä. Tässä rahoitusinstrumentissa kaupunki valitsee rahoitettavat toimenpiteet. Etelä-Pohjanmaan liitto vastaa siitä, että hankkeet ovat EAKR-ohjelman mukaisia ja tukikelpoisia, Into Seinäjoki vastaa hankeideoiden sisällöllisestä sparrauksesta.

Ekosysteemiajattelussa lähtökohtana on, että tuomalla ihmiset ja organisaatiot yhteen tiedon määrä kasvaa ja uusien innovaatioiden syntyminen on aiempaa todennäköisempää ja nopeampaa. Ekosysteemityön tavoitteena on johtaa esimerkiksi tutkimus- ja yrityskentän yhteistyöhön, rohkeisiin kokeiluihin, tiedon ja osaamisen vahvistamiseen, uuteen liiketoimintaan ja rahoitusmahdollisuuksiin, uusiin työpaikkoihin ja globaalisti avautuviin oviin.

Lue tarkemmin Kestävän kaupunkikehittämisen haku – Seinäjoen ekosysteemisopimus 10.10.-2.12.2022 rahoitushausta EURA 2021 -sivustolta tai suunnitelluista toimenpiteistä innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimuksen painopistekohtaisesta toimenpide- ja tavoiteluettelosta.