Innovaatiotoiminnan ekosysteemin kehittäminen sai Seinäjoella konkreettista vauhtia tapaamisesta, jossa alueemme kehittäjät kokoontuivat yhteen ideoimaan tulevaa toimintaa.  

Innovaatiotoiminnan ekosysteemi. Varsinainen sanahirviö, tiedämme sen. Siksi Inton toimitusjohtaja Leena Perämäki kiteyttääkin ekosysteemin nyyttikesteiksi, joilla jokainen tuo mukanaan vähän jotain, mutta kaikki saavat ammentaa yhteisestä pöydästä. Loistava kuvaus ekosysteemitekemisestä saatiin Kuopion kaupunkifoorumin tuomisina.

– Kyse on ihmisten tuomisesta yhteen, varustamisesta ja evästämisestä yhteisen hyvän edistämiseksi. 

Leena Perämäki Innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimus aluekehittäminen

Jari Kolehmainen Tampereen yliopistosta tiivistää ekosysteemin sellaisina tekemisen paikkoina ja -tapoina, jotka luovat kaikelle lisäarvoa.  

– Jotta tässä onnistutaan, ekosysteemin toimijoilla on kaikilla oltava yhteinen suunta ja pelikirja.  

Seinäjoen innovaatiotoimintaa vahvistava ekosysteemikokonaisuus vuosille 2021-2027 on nimeltään ÄLYKÄS VIHREÄ KASVU, ja sen strategisen tason kehittämisen painopisteitä ovat ruokaekosysteemin kestävä uudistuminen ja älykkäästi uudistuva teollisuus. Tekemisen tavoitteena on myös miettiä, miten alojen välistä innovaatiotoimintaa voitaisiin vauhdittaa.  

Yhteisessä tapaamisessa visioitiinkin tulevaa. Visioinnissa nousi esiin monia konkreettisia steppejä, kuten 

  • tarpeiden tunnistaminen 
  • start up -kulttuurin vahvistaminen 
  • haasteet innovaation lähtölaukauksina 
  • isot visiot ja strategiset kumppanuudet 
  • riskirahoitus mahdollistajana 
  • sekä tietoiset onnekkaat yhteensattumat.  

Näissä ideoissa tuntuu selkeästi edellä mainittu nyyttikestien kaiku. 

Yhtenä timanttina on mainittava ehdotus sanahirviön lyhentämisestä, ehdotuksena heitettiin INES. Otetaanko käyttöön, mitä sanot? 

 

Lue lisää aiheesta osoitteessa: https://intoseinajoki.fi/innovaatiotoiminnan-ekosysteemi/ 

Tilaisuus toteutettiin osana Seinäjoen kaupungin innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimuksen aktivointihankkeen toimenpiteitä. Hanketta koordinoi Into Seinäjoki Oy ja sitä rahoittaa Euroopan unioni ja Seinäjoen kaupunki.