Seinäjoen kaupungilla on kunnia olla yliopistokaupunkien rinnalla mukana maan laajuisessa innovaatiotoimintaa vahvistavassa ekosysteemisopimusten kokonaisuudessa. Euroopan aluekehitysrahaston ja Seinäjoen kaupungin rahoittaman tekemisen tavoitteena on vahvistaa osaamista ja yhteistyöverkostoja vihreän siirtymän, digitaalisen teknologian ja hyvinvoinnin teemoissa osana hallituksen toimia. Näiden toimien avulla halutaan luoda Suomesta vuoteen 2030 mennessä maailman toimivin kokeilu- ja innovaatioympäristö.

Seinäjoki yliopistokaupunkien rinnalla maan laajuisessa innovaatiotyössä.

Emme tee työtä yksin vaan yhdessä 15 muun Innokaupungin kanssa. Sopimuskaupungeille yhteistä on, että niiden kehitys perustuu yliopistovetoiseen korkeaan osaamiseen ja sen hyödyntämiseen. Innokaupunkien verkoston tavoitteena on kehittää innovaatioympäristöjä ja toimintaa, joka edistää hiilineutraaliutta, digitalisaatiota ja muita uusia teknologioita ja innovaatioita. Kullakin kaupungilla tai alueella tekemisen teemat nousevat alueiden omista kärkialoista.

Seinäjoen kaupunginjohtaja Jaakko Kiiskilä toteaa, että innovaatiotoiminnan vahvistamisen tavoitteena on luoda uutta kilpailukykyä toimialoille. Seinäjoella kärkitoimialoiksi ovat valikoituneet ruoka- ja teollisuusalat.

Olemme avanneet kokonaisuuteen liittyen Kestävän kaupunkikehittämisen EAKR-rahoituksen haettavaksi, ja hakuaikaa on vielä 2.12.2022 saakka. Seinäjoen innovaatiotoimintaa vahvistava ekosysteemikokonaisuus vuosille 2021-2027 on teemaltaan ÄLYKÄS VIHREÄ KASVU ja sen painopisteet nousevat alueen vahvoista kärkiosaamisteemoista, ruokaekosysteemin kestävä uudistuminen ja älykkäästi uudistuva teollisuus. Nyt haetaan Seinäjoen kaupungin ja Työ- ja elinkeinoministeriön välistä Innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimusta toteuttavia kehittämishankkeita.

Olettehan tekin mukana innovaatiotoiminnassa, toteaa Seinäjoen kaupunginjohtaja Jaakko Kiiskilä.

Kaupunki ottaa osaa innovaatioekosysteemien vahvistamiseen antamalla kokonaisuuteen rahoitusosuutta. Ekosysteemisopimushankkeilla voidaan esimerkiksi vahvistaa ja kansainvälistää alueen ruokaekosysteemiä, hakea uusia kumppanuuksia ja verkostoja tai syventää yritysten innovaatiovalmiuksia, lisätä kaupallistamis- sekä vientiosaamista. Mutta myös paljon muuta!

Nyt on erinomainen hetki tarttua ekosysteemisopimuksen tarjoamiin mahdollisuuksiin. Kehitetään Seinäjoen ja Suomen innovaatiotoimintaa yhdessä!

Lisätietoja: Inton blogista tai EURA2021-sivuilta