Kestävän kaupunkikehittämisen kolmas rahoitushaku on avautumassa. Yritysten kilpailukyvyn varmistamiseksi ja hankeaihioiden ideoinnin tueksi visioimme tulevaisuutta yhdessä.

Yrittäjä, tutkija ja kaupunkiympäristöjen kehittäjä, heittäydy kunnianhimoiseen ja tulevaisuuskeskeiseen kehittämiseen! Miksi tulevaisuustieto ja strateginen ennakointityö sitten ovat hyödyllistä meille? Niiden avulla voimme luoda tulevaisuuskestäviä strategioita, tuotteita ja palveluita sekä ympäristöä. Kun tiedostat mitä tulevaisuus tuo tullessaan, sinulla on mahdollisuus luoda puitteet uuden kehitykselle, innovoida tuotteita ja palveluita syntyvään kysyntään sekä varmistaa kilpailukykyä. Tulevaisuuskuvat auttavat myös ideoimaan oivallisia hankekokonaisuuksia ratkaisten tulevaisuuden teemoja.

Tulevaisuuden skenaariot inspiroimassa hankeaihioita ja yritysten kilpailukykyä

Verkostoille ja ekosysteemeille on keskeistä tunnistaa tulevaisuuden mahdollisuudet ja tehdä tiivistä yhteistyötä yritysten, korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja julkisten toimijoiden välillä. Tuomalla ihmiset ja organisaatiot yhteen visioimaan tulevaisuutta, valmiudet strategiseen ajatteluun kasvavat, yritysten kilpailukyky vahvistuu ja uusien innovaatioiden syntyminen on aiempaa todennäköisempää ja nopeampaa. Ekosysteemityön tavoitteena on johtaa esimerkiksi tutkimus- ja yrityskentän yhteistyöhön, rohkeisiin kokeiluihin, tiedon ja osaamisen vahvistamiseen, uuteen liiketoimintaan ja rahoitusmahdollisuuksiin, uusiin työpaikkoihin ja globaalisti avautuviin oviin.

Järjestämme yhdessä VTT:n kanssa 16.5. ”Tunnista tulevaisuuden mahdollisuudet – varmista kilpailukyky!” -tilaisuuden, jossa pääsemme visioimaan kunkin omasta ja alueemme tulevaisuuden näkökulmasta. Asiantuntijana Senior Scientist Pauli Komonen VTTltä.

Kolmas hakukierros Kestävän kaupunkikehittämisen teemassa starttaa

Ekosysteemisopimuksen toteuttamisessa keskeistä on tunnistaa tulevaisuuden mahdollisuudet ja tehdä tiivistä yhteistyötä yritysten, korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja julkisten toimijoiden välillä. Tuomalla ihmiset ja organisaatiot yhteen, tulevaisuusvalmiudet kasvavat ja uusien innovaatioiden syntyminen on aiempaa todennäköisempää ja nopeampaa. Ekosysteemityön tavoitteena on johtaa esimerkiksi tutkimus- ja yrityskentän yhteistyöhön, rohkeisiin kokeiluihin, tiedon ja osaamisen vahvistamiseen, uuteen liiketoimintaan ja rahoitusmahdollisuuksiin, uusiin työpaikkoihin ja globaalisti avautuviin oviin.

Keinona tässä voidaan hyödyntää Seinäjoen ekosysteemisopimuksen Kestävään kaupunkikehittämiseen liittyvää EAKR-rahoitusta. Sen kolmannella hakukierroksella Etelä-Pohjanmaan liitossa on haettavana noin 275 000 euroa EAKR-rahoitusta Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 -ohjelmaan liittyvään kestävän kaupunkikehittämisen teemaan. Haku on auki 20.5.-28.6.2024.

Haussa on tavoitteena rahoittaa sellaisia ekosysteemimäisiä hankkeita, jotka edistävät Seinäjoen kaupungin ja valtion välisen innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimukseen sisältyvien teemojen (ruokaekosysteemin kestävä uudistuminen ja älykkäästi uudistuva teollisuus) kehittämistä ja sopimuksen tavoitteiden toteutumista. Hankkeilta toivotaan yhteistekemisen otetta, toiminnallisuutta ja vaikuttavuutta, sekä kehittyneiden teknologioiden käyttöönoton parantamista.

Seinäjoen kaupungin Innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimus kantaa nimeä ”Älykäs vihreä kasvu”. Sopimuksella vahvistetaan vetovoimaisten osaamiskeskittymien rakentumista ja toimijoiden kytkeytymistä kansainvälisiin tki-verkostoihin ja arvoketjuihin. Sopimuksella kehitetään tiiviitä yhteistoimintaverkostoja, vahvistetaan osaamiskärkiä sekä lisätään tki-toiminnan vaikuttavuutta kaupunkilähtöisesti.

Syntyykö teillä hankeidea, joka tukee näitä teemoja ja auttaa saavuttamaan ekosysteemisopimuksen tavoitteita? Tule kuulemaan lisää kolmannesta rahoitushausta ja sen yksityiskohdista Seinäjoen kaupungin ja Etelä-Pohjanmaan Liiton kanssa pidettävään hakuinfoon 28.5.2024, klo 13-14.30 Frami B, kokoustila Einsteiniin. Tilaisuudessa on oiva mahdollisuus myös kartoittaa potentiaalisia yhteistyökumppaneita hankeidealle.

Jos tuo päivä ei sovi kalenteriisi, älä epäröi ottaa yhteyttä. Mietitään yhdessä hankeideaa eteenpäin!

Lisätietoja: Kehittämispäällikkö Hannemari Niemi, p.040 145 1300, hannemari.niemi@intoseinajoki.fi

 

Toimintaa toteutetaan Innovoivat kaupungit ja yhteisöt (IC16) -nimen alla. Tavoitteena on vahvistaa alueiden osaamiskärkiä, tiivistää innovaatiotoiminnan yhteistoimintaverkostoja ja edistää uusilla liiketoimintamahdollisuuksilla Suomen kilpailukykyä. Innovoivat kaupungit ja yhteisöt toteuttavat ekosysteemisopimusten mukaisia innovaatiohankkeita 16 kaupunkiseudulla Suomessa.