Syksyllä avattua Kestävän kaupunkikehittämisen EAKR-rahoituksen hakuaikaa on JATKETTU 2.12.2022 saakka. Hankeideoita hautuu ympäri kaupunkia, mutta haluamme jatkoajan avulla antaa mahdollisuuden valmistella timanttisia hakemuksia rahoitushakuun.

Tällä kokonaisuudella haetaan Seinäjoen kaupungin ja TEM:in välistä Innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimusta toteuttavia kehittämishankkeita. Rahaa on ensimmäisessä haussa jaossa 375 000 euroa, jonka lisäksi kaupunki kantaa myös kortensa kekoon rahoittamalla hankkeita kuntarahoituksella. Kaupungit ottavat näin vastuuta innovaatioekosysteemien vahvistamisesta.

Hakuja avataan vuosittain, sillä sopimus kestää aina vuoteen 2027 saakka. Nyt auenneeseen hakuun hakemukset jätetään EURA2021 -järjestelmään 2.12.2022 mennessä. Tässä rahoitusinstrumentissa kaupunki valitsee rahoitettavat toimenpiteet. Etelä-Pohjanmaan liitto vastaa siitä, että hankkeet ovat EAKR-ohjelman mukaisia ja tukikelpoisia, Into Seinäjoki vastaa hankeideoiden sisällöllisestä sparrauksesta.

Seinäjoella ekosysteemisopimus kantaa nimeä ÄLYKÄS VIHREÄ KASVU. Sen alla on kaksi strategista painopistettä; 1) Ruokaekosysteemin kestävä uudistuminen ja 2) Älykkäästi uudistuva teollisuus, joihin molempiin toivotaan hakemuksia.

Mitä näillä hankkeilla voidaan tehdä?

  • vahvistaa, monipuolistaa ja kansainvälistää alueen ruokaekosysteemiä
  • hakea uusia kumppanuuksia ja verkostoja tai syventää yritysten innovaatiovalmiuksia
  • lisätä tuotteistus- ja kaupallistamis- sekä kv-vientiosaamista.

Voit myös miettiä ideoita, joilla esimerkiksi tuetaan valmistavan teollisuuden

  • kilpailukykyä ja digitalisaatiota
  • kestävää kehitystä
  • TKI -yhteistyötä
  • kestävään logistiikkaan liittyviä toimia
  • uuden liiketoiminnan kasvua ja liiketoimintamallien syntyä
  • tai yritysten muutosten ennakointikyvykkyyttä ja uusiutumista edistäviä hankeideoita.

Tavoitteena aiheesta riippumatta, on saada aikaan alueella innovaatiotoiminnan tason nostoa ja yritysvaikutuksia. Lue tarkemmin innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimuksen painopistekohtaisesta toimenpide- ja tavoiteluettelosta.

Nyt on erinomainen hetki tarttua ekosysteemisopimuksen tarjoamiin mahdollisuuksiin ja miettiä hankeideoita auenneeseen hankehakuun. Me Intossa autamme enemmän kuin mielellämme, mietitään yhdessä hankeideaa eteenpäin!

Lue tarkemmat tiedot EURA 2021 -sivun hankeilmoituksesta Kestävän kaupunkikehittämisen haku – Seinäjoen ekosysteemisopimus 10.10.-2.12.2022.

 

Lisätietoja: Kehittämispäällikkö Hannemari Niemi, p.040 145 1300, hannemari.niemi@intoseinajoki.fi

Rahoitushakuja toteutetaan osana Seinäjoen innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimuksen aktivointihanketta. Innovaatiotoiminnan ekosysteemitekeminen on Euroopan unionin sekä Seinäjoen kaupungin osarahoittamaa toimintaa.

Toimintaa toteutetaan kansallisella tasolla Innovoivat kaupungit ja yhteisöt (IC16) -nimen alla. Tavoitteena on vahvistaa alueiden osaamiskärkiä, tiivistää innovaatiotoiminnan yhteistoimintaverkostoja ja edistää uusilla liiketoimintamahdollisuuksilla Suomen kilpailukykyä. Innovoivat kaupungit ja yhteisöt toteuttavat ekosysteemisopimusten mukaisia innovaatiohankkeita 16 kaupunkiseudulla Suomessa. Lue lisää Innokaupunkien toiminnasta osoitteesta: https://www.innokaupungit.fi/