Kasvu syntyy ekosysteemeissä, mutta miten? Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhteisön määrittämä ekosysteemistrategia viitoittaa tietä.

Seinäjoen yliopistokeskuksen ja Seinäjoen ammattikorkeakoulun yhteistyönä toteuttaman New Knowledge Interface -hankkeen puitteissa on tehty Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhteisön ekosysteemistrategia, jossa nostetaan esiin korkeakouluyhteisön roolia ekosysteemien kehittämisessä. Työssä kartoitettiin ja visualisoitiin alueen kärkialojen ekosysteemien nykytilaa, missä aloilla mennään nyt ja mihin halutaan suunnata. Strategian tavoitteena on saada aikaan vaikuttavaa kehittämistyötä ja siinä todetaan, että tulevaisuuden kasvu luodaan ekosysteemeissä.

Innovaatiostudion toisen jakson haastattelussa pureudutaan Tampereen yliopiston yliopistotutkija ja tutkimusjohtaja Jari Kolehmaisen kanssa Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhteisön ekosysteemistrategia 2030:een. Katso jakso alta. Huomioithan, että video ei näy evästeet estäneille.

 

Ekosysteemistrategiatyössä kartoitettiin kärkialojen ekosysteemien tilaa nyt. Kartoituksessa olivat digitaalinen valmistus, kestävät ruokajärjestelmät, lasten ja nuorten terveyden edistäminen ja läpileikkaavana teemana kasvuyrittäjyys.

Alojen ekosysteemit ovat keskenään erilaisissa vaiheissa, mutta kaikkien edistäminen on tärkeää. Niille on asetettu isoja yhteiskunnallisia tavoitteita ja ne tarjoavat taloudellisia mahdollisuuksia. Kolehmainen toteaa, että ihanneympäristö ekosysteemikehittämiselle on sellainen, joka vahvistaa yritysten liiketoimintaekosysteemejä ja jossa on tarjolla innovaatiotoimintaa edistäviä mahdollisuuksia.

Jotta tavoitteeseen voitaisiin päästä, jokaisen on otettava aktiivinen, omista lähtökohdista kumpuava rooli. Innovaatiotoiminnan organisointi on tärkeä tehdä niin, että jokainen saa omasta näkökulmastaan hyötyä.

Vaikka innovaatiotoiminta ja tietoekosysteemit saattavat olla hieman etäisiä termejä yrittäjälle, Kolehmainen piirtää kuvaa, että nyt puhutaan osaksi sellaisesta verkostomaisesta toiminnasta, jota on ollut jo pitkään. Ekosysteemiosaaminen on ajan saatossa kehittynyt ja uuteen ekosysteemimäiseen kehittämiseen liittyvät olennaisesti yhteiskehittäminen ja vastuu eteenpäin suuntaavasta tekemisestä.

Strategia ja alojen ekosysteemien visualisoinnit löytyvät Seinäjoen Yliopistokeskuksen sivuilta. Korkeakouluyhteisön ekosysteemistrategia tarjoaa lukijalleen apua omaksua ekosysteemimäistä ajattelua ja työn kautta halutaan myös rohkaista hyödyntämään erilaisia tutkimusympäristöjä ja innovaatioalustoja.

Tämä haastattelu on toinen osa Innovaatiostudio-julkaisusarjassa, jota tullaan jatkamaan koko hankkeen ajan. Sarjalla halutaan tehdä ekosysteemimäistä tekemistä tutuksi alueen yrityksille, nostaa esiin kärkialoihin, ruoka ja teknologia, liittyviä ajankohtaisia teemoja ja luoda mahdollisuuksia globaaliinkin kasvuun Seinäjoen alueella.

Innovaatiostudio-julkaisuja toteutetaan osana Into Seinäjoki Oy:n koordinoiman Seinäjoen innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimuksen (EAKR) toimintoja. Toimintoja rahoittaa Euroopan unioni ja Seinäjoen kaupunki.