Julkiset rahoittajat täydentävät yrityksille tarjolla olevaa yksityistä rahoitusmarkkinaa. Olemalla mukana osarahoittamassa yritysten kehitysprojekteja julkiset rahoittajat paitsi jakavat yrityksen kasvuun liittyviä riskejä usein myös mahdollistavat projektin nopeamman ja laajemman toteutuksen.

Mikäli yrityksesi ei vielä ole hyödyntänyt julkisen rahoituksen mahdollisuuksia, tässä muutama vinkki ensimmäisiin askeliin:

Millaiseen tekemiseen julkista rahoitusta voi käyttää?

Julkisia rahoitusinstrumentteja (avustusta, lainaa, takauksia jne.) voi hyödyntää esimerkiksi yrityskauppoihin, IPR-suojauksiin, tuotteiden, palveluiden tai menetelmien kehittämiseen ja testaamiseen, uuden tiedon ja osaamisen hankkimiseen, kone- ja laiteinvestointeihin, kansainvälisten markkinoiden kartoittamiseen, vientiriskeiltä suojautumiseen sekä työturvallisuuden kehittämiseen.

Mistä julkista rahoitusta voi hakea?

Kotimaisia julkisia rahoittajia ovat muun muassa ELY-keskukset, Business Finland, Finnvera, TE-palvelut, Leader-ryhmät ja Työsuojelurahasto. Kansainvälisiin, erityisesti kehittyviin talouksiin kohdentuviin projekteihin rahoitusta on lisäksi haettavissa muun muassa Finnfundilta, Finnpartnershipilta ja Nopefilta. Löydät koottua tietoa lähes 30 rahoittajan ja yli 80 rahoitusinstrumentin tarjoamista mahdollisuuksista täältä.

Mitkä asiat vaikuttavat rahoituksen soveltuvuuteen?

Rahoituksen soveltuvuutta yritykselle tulee tarkastella rahoittaja- ja instrumenttikohtaisesti. Soveltuvuuteen vaikuttavat muun muassa yrityksen toimiala, yhtiömuoto, kokoluokka, perustamisvuosi, sijainti / toiminta-alue sekä yrittäjyyden pää-/sivutoimisuus. Yrittäjän ei kuitenkaan tarvitse pohtia asiaa yksin, sillä julkiset rahoittajat opastavat sopivan rahoituksen löytämisessä.

Mitä rahoitushakemus ja sen liitteet sisältävät?

Julkinen rahoittaja suorittaa arviointinsa (sähköisen) rahoitushakemuksen, erillisen projekti- ja/tai liiketoimintasuunnitelman sekä hakemusliitteiden perusteella. Hakemukseen vaadittuja liitteitä voivat olla esimerkiksi tilinpäätös, talousennuste, tarjoukset hankittavista palveluista ja investoinneista, päätökset projektin muusta rahoituksesta sekä projektin tarvitsemat luvat.

Miten projektia ja yritystä arvioidaan?

Rahoitettavalla kehitysprojektilla tulee olla uskottavat tavoitteet, sisältö, aikataulu, resurssit ja kokonaisrahoitus. Näiden lisäksi arvioidaan yrityksen yleisiä edellytyksiä kannattavaan ja kilpailukykyiseen liiketoimintaan tulevaisuudessa (talous- ja luottotiedot, markkinatilanne jne.) Projektissa toteutettavaksi suunnitellun tekemisen tulee myös erota selkeästi yrityksen perustoiminnasta.

Miten rahoituksen hakemiseen voi valmistautua?

Rahoituksen hakemiseen voi valmistautua ennakoimalla yrityksen tulevia kehittämis- ja investointitarpeita sekä niiden vaatimaa rahoitusta hyvissä ajoin esimerkiksi budjetoinnin ja toimintasuunnittelun yhteydessä. Lisäksi yrityksen yleisen rahoituskelpoisuuden jatkuva ylläpito (tilinpäätös plussalla, viranomaisvelvoitteet hoidettu jne.) mahdollista ketterän reagoimisen avoimiin rahoitushakuihin.

Miten ottaa julkisen rahoituksen ensiaskeleet?

Yrityksen kannattaa lähestyä rahoittajia rohkeasti jo idea-asteellakin olevien projektien kanssa, ja hyödyntää rahoittajilta saatava sparraus. Vinkkejä rahoitustunnustelun laatimiseen löytyy täältä. Parhaimmillaan jo pelkkä rahoitustunnusteluun valmistautuminen kirkastaa yrityksen tavoitteita ja auttaa tekemään valintoja tulevaisuuden menestystä silmällä pitäen.

 

Tukea kehitysideoiden jalostamiseen sekä rahoitustunnusteluihin saa myös meiltä Intosta! Ollaan yhteyksissä!